3 OTÁZKY PRE: Alenu Jelušovú, starostku Maduníc, SNN 49

SNN 49 1 TITULKA 3 otázky Madunice IMG 9986Zriaďujete v Maduniciach obecnú políciu. Je to dosť neobvyklé. Prečo? 

Naša obecná polícia bude sledovať pohyb na verejných priestranstvách obce, monitorovať situáciu pri ochrane verejného majetku a spolupracovať so zložkami štátnej polície pri znižovaní kriminality. Bude kontrolovať požívanie alkoholických nápojov mladistvými, pomáhať občanom riešiť susedské spory a predchádzať páchaniu trestnej činnosti.

Problémy sú u nás aj s potulujúcimisa psami a dodržiavaním zákona o cestnej premávke, zákona o životnom prostredí, najmä čo sa týka odpadov. Zatiaľ uvažujeme o troch stálych pracovníkoch. Predbežné náklady na rok 2012 predstavujú približne 70 000 eur. 

V auguste v Maduniciach traja Rómovia zabili 63-ročného dôchodcu...    

Táto tragická udalosť nás všetkých šokovala. Najmä svojou brutalitou s jasnými rysmi nenávisti k väčšinovej časti obyvateľstva. Hlavnú príčinu stúpajúcej rómskej agresivity a ich „sebavedomia“ vidím v zlom legislatívnom a mediálnom prostredí. Každý, kto chce dnes na Slovensku robiť s Rómami poriadky, je ihneď označený za rasistu. Obávam sa, že to môže vyvolať skôr opačný efekt, teda pribúdanie otvorene rasistických nálad u Rómov. 

Doslova pliagou v takmer každej slovenskej obci sú hracie automaty. Vy sa ich chystáte zrušiť. 

Zhodli sme sa na tom jednohlasne všetci. A to aj napriek strate nemalej finančnej čiastky do rozpočtu. Je tragické, keď živiteľ rodiny prehrá na automatoch celú výplatu a  žena a deti doma živoria. Je tragické, keď pre závislosť od automatov deti okrádajú svojich rodičov. Vieme, že ten, kto  bude chcieť hrať, pôjde do inej obce alebo mesta. 

Vladimír BROŽÍK