Je načase odpolitizovať slovenské súdnictvo

thumbnail

Ústavný súd SR od júla 2014 pracuje v nekompletnom zložení. Prezident republiky Andrej Kiska odmietol vymenovať z navrhnutých kandidátov Národnou radou SR troch sudcov ústavného súdu. Benátska komisia, na ktorú sa prezident Kiska obrátil vo svojom stanovisku, uviedla, že v ústave nejestvuje žiadne ustanovenie, ktoré oprávňuje na odmietnutie návrhu. Napriek tomu prezident nekoná. Zo šiestich kandidátov, ktorých schválil parlament, vymenoval len sudkyňu Janu Baricovú, u ostatných piatich, podľa jeho slov, nenašiel hlboký záujem o ústavné právo a potrebnú kvalifikáciu, aj keď zákonné nároky spĺňali.

  • PROTI ÚSTAVE

Na otázku, čo znamená prezident Kiska pre demokraciu, ochranu ľudských práv a právny štát sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin pre náš týždenník povedal: „Kiska nie je prezidentom Slovenska. Je to iba telesná schránka omylom sprítomnená v úrade hlavy štátu evidentne len a len za pomoci antislovenského sponzora Soroša. Antislovenskí a anitislovanskí agenti, pozorujúc politické udalosti v Rakúsku, Česku, Maďarsku i Poľsku, patria na historickú perifériu a čakajú na božskú spravodlivosť.“  Ústavní sudcovia sú volení na dvanásť rokov. Zo súčasných desiatich až deviatim sa  funkčné obdobie končí vo februári 2019. V roku 2019 sa končí aj volebné obdobie Kisku. Ak prezident nevymenuje troch chýbajúcich sudcov, čo odmieta urobiť, parlament nemôže voliť ani ďalších sudcov, ktorí by nahradili deviatich končiacich sudcov. Harabin tvrdí, že „Kiska nekoná úmyselne a flagrantne porušuje ústavu i povinnosti prezidenta“.  Z daného stavu podľa ÚS SR vyplýva pre jeho rozhodovaciu činnosť riziko, že nebude schopný konať bez zbytočných prieťahov, čiže samotný súd bude porušovať základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Ďalším rizikom je, že pre rozhodnutie v pléne ÚS SR pri počte desiatich sudcov nebude možné dosiahnuť ústavou požadovanú väčšinu siedmich hlasov.

  • ODPOLITIZOVAŤ SÚDY

Ako by sa dala vyriešiť táto kríza na ústavnom súde? Pomohla by zmena pravidiel? Podľa Harabina rozhodne áno. Hovorí, že je načase odpolitizovať ústavný súd  novelou ústavy. Zloženie sudcov ústavného súdu by podľa neho v žiadnom prípade nemalo pozostávať z členov politických strán, a to ani bývalých. Lebo  „Mazák, Orosz, Meszáros, Kohút a iní ako aktívni bývalí členovia politických strán vždy vnášali do rozhodovacieho procesu len a len politikum“,  čo sa  výrazne prejavilo napríklad aj pri potvrdení „ústavnosti zrušených amnestií  a následne v rezultátnej podobe schizofrenického textu Ústavy SR.  V úvode s princípom zákazu retroaktivity a v závere s aplikáciou retroaktivity právnych predpisov. Absurdistan v praxi“, zdôrazňuje Harabin.

Prezidenta A. Kisku vyzval aj premiér R. Fico, aby do ústavného súdu vymenoval navrhnutých kandidátov. Do budúcna pripustil možnú zmenu ústavy vo veci voľby sudcov a kreovania ÚS. V stanovisku Benátskej komisie sa priam úsmevne vyníma konštatovanie, že „jediným špecifikom v danej situácii je skutočnosť, že národná rada nevedela, ktorej fyzickej osobe ako prezidentovi bude jej návrh predložený, ale orgán ‚prezident‘ sa nezmenil“. Takže prezident Kiska sa správa ako monarcha. Ale monarchia je už takmer sto rokov mŕtva.

Anna HROMJÁKOVÁ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK