Nový predseda Matice je Marián Gešper

Matica slovenská je na rázcestí a prechádza generačnou výmenou. Marián Gešper po svojom zvolení dvojtretinovou väčšinou hlasov (258 hlasov, 67,01 percenta) uviedol, že „Matica slovenská je národná a kultúrna inštitúcia. Nebudeme sa zaoberať kontroverznými témami. Budeme sa zaoberať a propagovať preverené historické udalosti a osobnosti, ktoré pozitívne vplývali na náš národný rozvoj. Viac musíme podporovať aj kultúru, hlavne folklór. Pod … Čítať ďalej Nový predseda Matice je Marián Gešper