Od olivovej ratolesti k figovému listu

thumbnail

Mnoho otáznikov nad zmyslom a orientáciou Organizácie Spojených národov. Dezignovaný generálny tajomník OSN António Guterres v slávnostnej reči po prísahe povedal, že jeho prioritou bude presadzovanie rodovej rovnosti. Posolstvo najvyššieho predstaviteľa svetovej organizácie vyvoláva množstvo otázok. Kam sa organizácia   posunula? Od presadzovania mieru vo svete k inakosti? Ibaže mier je hodnota spájajúca ľudí celého sveta, kým inakosť ľudí rozdeľuje. Rodová rovnosť nemá šancu  presadiť sa na africkom či ázijskom  kontinente a odmietajú ju aj európske štáty, ktoré si ctia dedičstvo predkov. Prečo teda do agendy OSN vstúpila téma rozdeľujúca ľudí vo svete a prinášajúca napätie do spoločnosti?   Občianske združenie Aliancia za rodinu sa dlhodobo usiluje vplývať na politikov, aby prijímali opatrenia na ochranu manželstva muža a ženy, rodiny založenej na manželstve, na ochranu rodičovstva. Bola iniciátorom referenda o rodine. Aktivistov Aliancie za rodinu tvoria mladí ľudia a aj napriek znevažovaniu ich práce od štátnych orgánov pokračujú vo svojom  úsilí.  Pred Vianocami 2016 upozornili na „návrh dobrovoľných prísľubov a záväzkov ku kandidatúre Slovenskej republiky do Rady OSN pre ľudské práva“. A nielen upozornili, ale rezortu diplomacie zaslali  hromadné pripomienky. Dokonca žiadajú ministra zahraničných vecí, aby  vypustil prísľub o tom, že „Slovenská republika na medzinárodnej pôde OSN dobrovoľne sľubuje, že bude plniť kontroverzné stratégie ľudských práv a rodovej rovnosti“.

HORÚCE TÉMY

Téma rodovej rovnosti mimoriadne citlivo zasahuje do základných ľudských práv, do slobody a dôstojnosti človeka. Podľa Ústavy SR predmetom referenda nemôžu byť základné práva, ale pokojne sa nimi zaoberajú rezortné ministerstvá – či už práce, sociálnych vecí a rodiny, spravodlivosti alebo zahraničných vecí. Dokonca aj volení zástupcovia ľudu majú podľa ústavy viac práv než samotní občania, lebo môžu „vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách...“.

Dobrovoľné prísľuby a záväzky ku kandidatúre SR do Rady OSN pre ľudské práva, vypracované rezortom diplomacie, nadbiehajú úsiliu generálneho tajomníka Guterresa. Aliancia za rodinu sa pýta, „aký je dôvod na to, aby sme sa ešte k tomu dobrovoľne zaväzovali na medzinárodnej úrovni postupovať podľa kontroverznej Stratégie rodovej rovnosti, ktorá zavádzala oddeľovanie rodu od pohlavia“?  A vôbec, kto o tom rozhoduje?

KONTROVERZNÁ AGENDA

Slovenskú republiku v roku 2008 zvolili do Rady OSN pre ľudské práva (RĽP). Rada má štyridsaťsedem členov volených Valným zhromaždením OSN na základe regionálneho kľúča. Volebné obdobie je trojročné. V súčasnosti sa SR opäť uchádza o členstvo v RĽP a v rámci kampane za zvolenie predložila spomínaný dokument. Aj keď rezolúcie Valného zhromaždenia OSN nie sú  pre členské štáty záväzné, majú vysokú autoritu. Aj preto treba mať na pamäti, že Slovenskú republiku v OSN nezastupujú volení zástupcovia ľudu, ale pracovníci rezortu  diplomacie v Stálej misii SR pri OSN. Iste bude zaujímavé sledovať, ako sa bude činnosť Rady OSN pre ľudské práva pod vedením Saudskej Arábie (!) uberať. Monarchie, ktorá sa riadi islamským právom šaría a jej občanom môže byť len moslim. Saudská Arábia nerešpektuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ale má petrodoláre. Slovensko napriek nesúhlasu väčšiny občanov ponúka  na vstup do Rady genderagendu.  Zdá sa, že Guterres nebude mať od začiatku ustlané na ružiach, ale na figových listoch...

Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEKPridaj komentár