Prezident zabudol na zakladateľov štátu!

thumbnail

Andrej Kiska pri výročí Slovenska vyznamenal jeho odporcov. Prezident Andrej Kiska sa pri udeľovaní tohtoročných vyznamenaní dňa 2. januára  nezachoval ako prezident všetkých Slovákov. Okrem mnohých vedcov a umelcov, ktorí si ocenenia isto zaslúžia, ocenil aj aktívnych bojovníkov proti slovenskej zvrchovanosti a štátnosti. Dokonca ich neváhal označiť ako tých, „čo posilňujú našu súdržnosť, čo spájajú rôznorodých jednotlivcov do pevných komunít..., vďaka čomu je náš život v Slovenskej republike lepší, krajší a hodnotnejší“.

 A hluchí ani slepí neostali matičiari a čitatelia Slovenských národných novín. „Pán prezident mnohým Slovákom pokazil radosť z 25 rokov štátnosti. Prečo neocenil  zásluhy  mužov a žien, ktorí sa, každý podľa svojich možností, podieľali pri zakladaní druhej Slovenskej republiky? Zneuctil vysoké štátne vyznamenania i zásluhy veľkých mužov, podľa ktorých boli nazvané,“ povedal pre SNN bývalý veľvyslanec Marián Servátka. Matičiarka Ľudmila Hrehorčáková SNN napísala: „Osnovateľom a projektantom Slovenskej republiky mala patriť pri tejto príležitosti náležitá pocta.  Kde sú tí, ktorí vyniesli Slovensko na dejinnú dráhu a dali nám ústavu, štátne symboly, hymnu, právo na samostatnosť a svojbytnosť? Kde sú všetci tí strojcovia, vizionári, vlastenci z Donovalov, tribúni z námestí? A zatiaľ opäť lož a nespravodlivosť sadli za náš stôl a z rúk hlavy prezidentskej prijímajú vyznamenania  bez hanby a začervenania tí, ktorí proti Slovensku bojovali.“ Rozhorčenie vyjadril aj člen Výboru Matice slovenskej a zvolenský matičiar Branislav Husár: „Som sklamaný, že prezident ocenil ľudí, ktorí pre Slovensko neurobili nič, práve naopak. Pôsobili proti nej. Od radových matičiarov som dostal mnoho nespokojných telefonátov.“ Ľavicový politológ  Eduard Chmelár pre portál Hlavné správy uviedol: „Prezident neudelil žiaden rad, ktorý sa viaže k štátnemu sviatku vzniku nezávislej SR, čo je vzhľadom na také významné okrúhle výročie šokujúce. To nie je len ignorantstvo najhrubšieho zrna. To je urážka väčšiny obyvateľov tohto štátu. Andrej Kiska opakovane zneužíva udeľovanie štátnych vyznamenaní na oceňovanie svojich kamarátov. Takto sa nespráva hlava štátu, ale hovorca úzkej skupinky.“

■  NESLOVENSKÝ POSTOJ

Prezident sa prihováral, že „ešte stále  oceňujeme ľudí, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašizmu, aj tých, ktorí sa vzopreli totalitnému komunistickému režimu“. Lenže prezident Kiska si dosiaľ nenašiel cestu k najstaršej organizácii politických väzňov komunizmu a od svojho zvolenia do funkcie odignoroval všetky pozvania na položenie venca k pamätníku obetí komunizmu. A. Kiska vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra ľudí, ktorí Štúrovi nevedia prísť na meno. A vyzdvihol odvahu práve tých, ktorí sa v čase zápasu o existenciu slovenskej samostatnosti vzopreli proti nej. Lebo podľa Kisku je vznik samostatnej Slovenskej republiky zlom, na porážku ktorého bolo treba veľa „odvahy, obetavosti i utrpenia...“.  Predovšetkým Martin Milan Šimečka - ocenený Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj žurnalistiky. Nijaké zásluhy o vznik a rozvoj Slovenskej republiky sa v súvislosti s jeho ocenením nespomínajú, a je to správne. Lebo Šimečka patrí k najradikálnejšiemu krídlu bojovníkov proti zakladateľom slovenskej štátnosti. Bol šéfredaktorom denníka Sme  a týždenníkov Domino fórum a českého Respektu. Šimečka patrí medzi svetoobčanov, ktorým vlasť nechýba. Preto sa aj teatrálne zo Slovenska odsťahoval. A k obdivovateľom súčasnej zvrátenej západnej civilizácie.

SOROSOV KAMARÁT

Vyznamenať Fedora Gála Radom Ľudovíta Štúra I. triedy je rovnako perverzné ako niektorých ďalších, najmä Petra Breinera. Ich mená symbolicky spájajú bratislavskú kaviareň a každému národovcovi sa pri ich menách dvíha žalúdok ako aktuálnemu poslancovi NR SR za Most – Híd Františkovi Šebejovi pri pohľade na slovenský štátny znak. Prezident A. Kiska bol na sklonku minulého roka v Spojených štátoch, kde sa stretol s finančným špekulantom Georgom Sorosom.  Keď sa dosiaľ uvažovalo, prečo sa počas štátnej návštevy s ním stretol, dnes je všetko jasnejšie. Andrej Kiska akoby neudeľoval štátne vyznamenania v mene všetkých občanov Slovenska, ale skôr v mene svojho kamaráta spoza oceánu.  Mimochodom aj v roku 1993 prišiel Soros neohlásene na Slovensko za vtedajším  prezidentom Michalom Kováčom. Potom sa začali diať na Slovensku veci, ktoré naštartovali destabilizáciu Slovenska.

Eva ZELENAYOVÁ – Maroš SMOLEC   - Karikatúra Andrej MIŠANEK