Samovládca s reálnou mimovládnou mocou

thumbnail

Azda niet spoločenského segmentu, kam by nesiahali Sorosove chápadlá. Ak chceme pochopiť, čo znamenajú Sorosove nadácie Otvorenej spoločnosti vo svete, mali by sme si zalistovať v jeho knižke Vek omylnosti. Na Slovensku ju vydal Kalligram v roku 2007. Tiež sa z nej dozvieme, prečo štáty ako Francúzsko, Belgicko, Taliansko, Španielsko a Maďarsko zakázali tomuto finančnému špekulantovi vstup na svoje  územie. Na Slovensku má jeho nadácia silné postavenie a okrem vlastnej poskytuje podporu stovkám ďalších. Dá sa povedať, že nejestvuje segment, kam by nesiahali chápadlá jeho vplyvu. Sám sa priznáva, že „sieť neziskových nadácií, ktoré som založil, mi poskytuje pevnú základňu znalosti miestnych pomerov“. A ďalej tvrdí, že „zamestnanci nadácie by mali slúžiť poslaniu nadácie“, a tým je „podpora občianskej spoločnosti pri monitorovaní výkonu vlád“. – „Mojím hlavným záujmom je svetový poriadok a budúcnosť ľudstva,“ zmieňuje sa v knižke.

ŠPECIÁLNI AGENTI

Spojené štáty americké ešte v roku 1938 prijali zákon Foreign Agents Registration Act (FARA), ktorý vyžaduje, aby agenti zastupujúci cudzie mocnosti v politickej či jej blízkej činnosti zverejnili svoj vzťah s cudzou vládou a informácie o financovaní. Podobný zákon prijali v Rusku, kde sa mimovládne organizácie, ktoré sa podieľajú na politických aktivitách, musia zaregistrovať na ministerstve spravodlivosti ako zahraniční agenti. Tiež izraelský Kneset prijal zákon, podľa ktorého skupiny dostávajúce vyše polovicu peňažných prostriedkov od zahraničných vlád musia v celej šírke svojej komunikácie vyhlásiť, že sú závislé od zahraničných sponzorov. Aj na Slovensku bol v tomto roku pokus o prijatie podobnej právnej normy, ale návrh neprešiel. Tretí sektor, samozrejme, označil podobné iniciatívy za zásterku na obmedzovanie práva na slobodu prejavu. Ibaže práve z ich strany prichádzajú aktivity zužujúce slobodu slova, napríklad vytváraním komisií na kontrolu konšpiračných médií. O čo v podstate ide?

OKRESÁVANIE PLURALITY

Hovorí sa, že kde sú dvaja právnici, vzniknú tri právne názory. Pritom právnici pracujú s pevne vymedzenými pojmami z právneho poriadku. Ešte zaujímavejšie môžu byť výstupy novinárov na tú istú udalosť. Jednoducho sa tomu hovorí pluralita médií. Dokonca je chránená Ústavou SR. Plurality vo vedeckom výskume sa dožadujú aj slovenskí historici, ktorí pociťujú jej nedostatok. Samozvaným spoločnostiam, ktoré monitorujú zavádzanie svetového poriadku na Slovensku, pravda, nevyhovuje pluralita, preto médiá s obsahom odporujúcim ich cieľom označujú najskôr za alternatívne, v druhej fáze za konšpiračné a od konšpiračných nie je ďaleko k extrémistickým. A na potláčanie extrémizmu už disponuje štát zákonnou normou.

Ak sa prizrieme bližšie na to,  kto vykonáva „čistenie“ verejného priestoru od plurality, teda od slobody slova, natrafíme na predĺženú ruku Sorosa na Slovensku. Stačí si pozrieť, kto podporuje niektoré vplyvné organizácie tretieho sektora. Tiež nie je bez zaujímavosti, že v období, keď už mal Soros vybudovanú svoju sieť v bývalom Sovietskom zväze, objavili sa na Slovensku osoby pochádzajúce z tejto časti sveta a významne vstúpili i vstupujú do politického vývoja na Slovensku. Sergej Chelemendik sa v deväťdesiatych rokoch stal najtvrdším odporcom Vladimíra Mečiara a HZDS a Grigorij Mesežnikov na čele Inštitútu pre verejné otázky zastrešuje „monitorovací“ blok, určujúci smer slovenskej politiky. Nemožno sa preto čudovať, že žiadna mimovládka sa neozýva proti neslobode slova, keď je platená za to, aby ju presadzovala.

Nadáciu otvorenej spoločnosti na Slovensku /Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS - OSF/ podporujú aj slovenské vlády. Podpory sa im dostalo zo strany štátu alebo štátnych podnikov aj počas vlád SMERu-SD v predchádzajúcom a súčasnom volebnom období. A nejde o fazuľky ale o tisíce a státisíce eur.

Eva ZELENAYOVÁ - Foto: internetPridaj komentár