Slovenskí vlastenci na čiernych listinách

thumbnail

Odkaz Slovenských národných novín  spočíva v celej osobnosti  Ľudovíta Štúra. Šiesteho októbra si Slovenské národné noviny pripomenuli stosedemdesiat rokov od svojho založenia. „Prvé číslo Štúrových novín vyšlo už 1. augusta 1845. My sme oslavu naplánovali na október, aby sme prezentovali literárno-dramatické pásmo o novinách študentom bratislavského gymnázia a základnej školy. Mali sme úspech, mládež zaplnila sálu Domu kultúry v Ružinove,“ uviedol šéfredaktor Slovenských národných novín a správca Matice slovenskej Maroš Smolec. Celodenné oslavné podujatie bolo rozdelené na dve časti. Dopoludnia venované študentom a popoludní sa konala konferencia Odkaz publicistiky Ľudovíta Štúra a vplyv médií na slovenskú spoločnosť.

  • MLÁDEŽ OCENILA

Literárno-dramatické pásmo 170 rokov Slovenských národných novín pripravil a moderoval vedecký tajomník Matice Peter Cabadaj.  Formu nezáživných a zdĺhavých prednášok pre mladých ľudí nahradil atraktívnym programom, ktorý pozostával z krátkej divadelnej jednoaktovky v podaní matičných divadelných dobrovoľníkov z Liptovského Mikuláša pod vedením P. Vrlíka, besedou so šéfredaktorom Orla tatranského Mariánom Grupačom a  hudobnými  vkladmi hudobnej skupiny Cabo, ktorá zhudobňuje básne slovenských poetov. M. Grupač priblížil Štúra ako normálneho človeka „z mäsa a kostí“, ktorý má aj svoje chyby. Vysvetlil tiež jeho postoj k ženám. Bratislavská mládež tento prístup ocenila záujmom o získané informácie. Spokojní odchádzali aj prítomní pedagógovia.  Peter Cabadaj na margo uviedol, že odkaz SNN spočíva v celej osobnosti  Ľudovíta Štúra. „Noviny tvoria taký jeden segment, ale veľmi dôležitý, pretože práve tieto noviny položili základ modernej slovenskej žurnalistiky a zároveň aj modernej slovenskej politiky, pričom literárna príloha Orol tatranský zapojila do ich obsahu aj mladých tvorcov,“ povedal P. Cabadaj.

SNN_170.rokov_konferenciaNa konferencii na tému Odkaz Ľ. Štúra v Slovenských národných novinách a vplyv médií na súčasnú slovenskú spoločnosť diskutovali historici, politológovia a publicisti o postavení SNN v súčasnej žurnalistike, o vplyve médií na prekrúcanie faktov, ale aj o absencii mediálnej politiky štátu a jej následkoch. Spisovateľ a publicista Peter Štrelinger vo svojej prednáške poukázal na úzku súvislosť medzi SNN Ľ. Štúra a poprevratovými SNN. Uviedol, že v minulom i terajšom storočí boli noviny veľkým prínosom v boji o národnú identitu. „SNN po roku 1989 prispeli k tomu, že vznikla samostatná Slovenská republika. To, čo sa nepodarilo Štúrovi, podarilo sa teraz v časoch druhého vydávania Slovenských národných novín,“  uzavrel P. Štrelinger. Zaujímavú prednášku predniesol historik Martin Lacko z Ústavu pamäti národa o tzv. čiernych listinách korporátnych médií, na ktorých sa ocitajú pre politicky korektný svet nevhodní autori a vzdelanci s iným politickým názorom, väčšinou slovenskí vlastenci. Pripomína to nielen absolutizmus v Štúrových dobách, ale aj komunistickú Čiernu listinu z roku 1972, na ktorej sa ocitlo 1 212 slovenských intelektuálov zato, že verejne kritizovali obsadenie Slovenska armádami Varšavskej zmluvy.

  • MEDIÁLNA POPRAVA

Ešte konkrétnejší bol politológ Roman Michelko, ktorý sa na vlastnej koži stal obeťou politickej popravy, keď si globalizačné médiá zmysleli, že nie je vhodným kandidátom na člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Prekrútili jeho slová o dekriminalizácii J. Tisa, označili ho za jeho obhajcu a mediálnym tlakom napokon donútili vládu SR, aby nomináciu R. Michelka stiahla. Zazneli aj ďalšie zaujímavé prednášky z úst publicistu Jána Smolca, Evy Zelenayovej, Dušana D. Kerného alebo historika Ivana Mrvu. „Mám z toho veľmi príjemný pocit. V sále sedelo vyše päťdesiat ľudí. Konečne sa vlastenci začínajú prebúdzať a mobilizovať,“ dodal na záver Maroš Smolec. Príspevky z konferencie vyjdú v samostatnom bulletine možno už do konca tohto roka.

Prítomní diskutovali a kritizovali prekrúcanie faktov, ale aj absenciu štátnej mediálnej politiky. Peter Štrelinger poukázal na úzku súvislosť medzi novinami Ľudovíta Štúra a súčasnými Slovenskými národnými novinami. Tie po roku 1989 prispeli k tomu, že vznikla samostatná Slovenská republika, čo sa Štúrovi nepodarilo.

Video TV MATICA z podujatia:

Pavol JAVORSKÝ, TASR – Foto: Ivan PAŠKA