Macedónska delegácia na matičných podujatiach   Medzi závery rokovaní sekcií Jubilejného Všeslovanského zjazdu v Moskve a Petrohrade, ktorý sa uskutočnil  26. mája až 3. júna 2017, patrili aj návrhy na ...