Prepáčte, nenašli sa žiadne príspevky zodpovedajúce kritériám vyhľadávania.


Peter BIELIK: Zbytočná kritika Tisa


AD: Iný pohľad, SNN č. 17/2012

V tomto článku Ján Čarnogurský kritizuje Jozefa Tisa, že bol proti povstaniu v roku 1944, čo vraj bolo škodlivé pre Slovensko. Áno, Tiso sa nepridal k povstaniu a zostal vo svojej nevďačnej funkcii. Nemecko naďalej pokladalo Slovensko za spojenecký štát, aj keď najmä kvôli povstaniu s veľmi ohraničenou zvrchovanosťou.

Ján DUDÁŠ: Prešľap redakcie

AD.: Čitateľské fórum, SNN 5/2012

POLEMIKA

Som veľmi prekvapený nízkou bezargumentačnou a citovou reakciou p. Rydla v SNN č. 5/2012-známeho svojím podvodníckym prisvojením si titulu profesora vo Švajčiarsku, ktorým nikdy nebol, čo je konanie na úrovni pseudointeligenta - ktorá je adekvátna skôr periodiku vierového stádovitého spoločenstva a nie celoslovenskému periodiku.