Ohýbanie práva nevedie k stabilite systému

Ak si verejnosť mohla myslieť, že  fiaskom KDH vo voľbách sa skončí jeho vplyv na verejnú mienku, veľmi sa mýlila. Tento subjekt pripútal k svojej politike istý počet ľudí,  nevymaniteľných spod svojho vplyvu. Od  vzniku KDH sa činnosť hnutia diametrálne odkláňa od očakávaní svojich voličov. Svedčí o tom ...

Národ sa nemôže stať prosíkajúcim bezdomovcom


Matica slovenská pri záchrane pôdy využila právo, ktoré jej dáva zákon

Národ sa nemôže stať prosíkajúcim bezdomovcom

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Národ pripravený o vlastnú pôdu, lesy, vodu a nerastné bohatstvo ťažko môže byť schopný prežiť. Matica slovenská svojimi aktivitami na odborných fórach, ako aj svojimi apelmi na kompetentných úradníkov štátu a zástupcov ľudu v parlamente  na stránkach našich novín v minulosti dôrazne využila svoje postavenie v národe a zastala sa bezbranných občanov, farmárov, hospodárov a podnikateľov.

Baránok a zástava – obeť a víťazstvo


Symboly Veľkej noci nás pozývajú do boja proti zlu

Baránok a zástava – obeť a víťazstvo

Viliam JUDÁK – Foto: Emil SEMANCO, archív SNN

Každé obdobie občianskeho, ale najmä liturgického roka prináša bohatstvo myšlienok, ktoré zvyčajne vyjadruje človek navonok určitým symbolom. Tak ako jednotlivé ročné obdobia sú symbolizované svojimi plodmi, napríklad leto klasom, jeseň strapcom hrozna, tak aj v slávení jednotlivých tajomstiev v liturgickom roku môžeme cez adventné obdobie prežívať neopakovateľné chvíle pri svetle  adventných sviec, cez vianočné sviatky zas pri vianočnom stromčeku či jasličkách.