Spod spravodajského pera 11/2012

Od našich matičných prispievateľov z celého Slovenska

■ Napĺňame program
Novozaložený Miestny odbor Matice slovenskej Nitra-Klokočina v roku 2012 úspešne začal svoju činnosť. V celom rozsahu využívame pravidelne konané členské schôdze, čo považujeme za základný predpoklad angažovanosti členov. Naši členovia svojou aktívnou účasťou významne obohatili viaceré kultúrne a spoločenské aktivity, predovšetkým Matičný krojovaný ples. Rok 2012 je rokom Antona Bernoláka. Prednáškami a besedami si pripomenieme život a dielo prvého kodifikátora jazyka slovenského. Význam dávnych, ale aj nedávnych udalostí, ktorých okrúhle jubileá si pripomenieme v roku 2013, rozhodujúcou mierou prispeli k formovaniu slovenského národa a našej súčasnej existencie. S plnou vážnosťou a pochopením pristupujeme k plneniu programu Matice slovenskej na roky 2011 – 2013. Rok 2013 nám, ale aj všetkých členom MS poskytuje príležitosť konkrétne preukázať svoj vzťah k národným hodnotám. Uvedomujeme si zodpovednosť za prípravu dôstojných osláv týchto významných jubileí. Určite nie je nutné zdôrazňovať, že na prípravu nezostáva veľa času. Postavenie sa k týmto úlohám je na rozhodnutí každého, nielen člena nášho MO, ale predovšetkým MS ako celku.
Ján Marko

■ V znamení vzájomnosti
Začiatkom marca 2012 sa v obci Podtureň uskutočnili oslavy Medzinárodného dňa žien. Tohto roku bol pre ženy prichystaný naozaj bohatý program. Na úvod vystúpilo duo z Rostova na Done v Ruskej federácii. Dvaja sympatickí mladíci vystupujú pod názvom Volnyj Don. Po nich patrila scéna estrádnemu súboru Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) z Liptovského Mikuláša. V zábavnom pásme odzneli slovenské pesničky, vtipy, scénky, ale aj humorná poézia. Vtipy hodnotila odborná porota na čele s poslancom Žilinského samosprávneho kraja Ladislavom Andreanským. Pásmo zrežíroval a scenár napísal umelecký vedúci súboru Ján Richter, ktorý taktiež účinkoval v programe. Ďalej účinkovali speváčky Jolana Lamajkinová, Amália Bartošová, spieval a vtipy rozprával Michal Kotian a na klávesové nástroje hral Vojtech Kuna. Programom sprevádzal predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši Peter Vrlík. Po vystúpení sa matičiari s ruskými priateľmi stretli na spoločenskom posedení, odzneli slovenské i ruské piesne, niektoré si zaspievali aj spoločne.
Peter Vrlík

■ Materinská reč, aká si mi milá...
Pod týmto názvom sa v ZŠ Štefana Nahálku v Liptovskej Tepličke 14. marca 2012 uskutočnil prednes povestí v teplickom nárečí. Na organizácii podujatia sa podieľal MO MS v Liptovskej Tepličke pod vedením Renáty Mezovskej v spolupráci s riaditeľkou ZŠ Valériou Černohorskou a Katarínou Fedorovou. Organizátori pripravili na túto príležitosť starodávnu kulisu teplickej dreveničky, pri ktorej žiaci prednášali v nárečí pripravený príbeh. Po vyrozprávaní povestí na výzvu pridali pieseň Hore tou Tepličkou, tu sa už poznali naozajstné speváčky zo súboru Turnička. Peťo Mezovský pridal informácie o kostole Jána Krstiteľa, ktorý bol postavený v roku 1773. Bol to prvý krok, ktorý patrí k ceste, zatiaľ iba pokus, aby deti nezabudli na rodné teplické nárečie. V rámci regionálnej výchovy vydali v škole sériu učebníc, v ktorých sa v každom predmete spomína a objavuje rodná obec s jej autentickými historicko-zemepisnými zvláštnosťami. V tejto súťažnej prehliadke najlepšie obstála piatačka Lenka Fendeková, hneď za ňou Lucia Suchareková a nakoniec Viktória Pitoňáková. Porota hodnotila nárečový prejav, výslovnosť aj výber a interpretáciu príbehov, ktoré si deti za pomoci rodičov preložili do nárečia. Organizátori sa zhodli na tom, že rozšíria túto súťaž aj o poznatky o rodnej obci, obohatia ju spevom a tanečným prejavom, skrátka predstavia svoju obec v plnom význame ako rodisko, kde majú svoje korene.
Ľudmila Hrehorčáková

■ Hviezdoslavov Kubín v Bežovciach
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do najznámejšej recitačnej súťaže na Slovensku, nesúcej meno významného slovenského básnika Pavla Országha-Hviezdoslava. Jej školské kolo usporiadalo riaditeľstvo základnej školy v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Bežovciach. Súťažili žiaci 2. až 9. ročníka v troch vekových kategóriách v poézii aj próze a zapojilo sa ich do nej vyše tridsať. Prednes hodnotila trojčlenná porota zložená z pedagógov školy. Súťažiacich prišli povzbudiť aj žiaci zo školského klubu. Do okresného kola v Sobranciach postúpili víťazi z každej kategórie. V prednese poézie Lukáš Čičvák, Kristína Kačkošová a Štefánia Štundová, v prednese prózy pôjdu ďalej súťažiť z Viktória Čermáková, Zuzana Sabolčíková a Jana Horňaková. Zaujímavosťou tohto ročníka bol aj výrazný záujem žiakov o slovenskú poéziu P. O. Hviezdoslava či M. Rúfusa.
Jana Michlíková

■ Fašiangy 2012 v Štúrove
Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove vo februári usporiadal v poradí už 21. matičný ples. Tradícia zaväzuje a ten, kto na ples prišiel, sa nesklamal. Dobrá nálada a veselá zábava charakterizovali tento ples. Dve hudobné telesá sa starali o dobrú zábavu asi 200 hostí. Boli to Sláčik, ľudová hudba z Liptovského Mikuláša, a Suzanne z Považskej Bystrice. Tradícia plesu bola zachovaná. Služby fotografa Janka Valka, slávnostne vyzdobená sála, otvárací tanec – tanečná skupina Carmen, občerstvenie – večera, Janko Brenišin... Hosťom večera bol spevák Robo Kazík. Svojimi pesničkami a srdečnosťou si získal sympatie všetkých prítomných, najmä nežného pohlavia bez rozdielu veku. Zožal zaslúžený úspech. Ples sa vydaril. A to vďaka vám, ktorí ste sa zúčastnili a dobre zabávali, vďaka tým, ktorí nás podporili finančne a vecnými darmi a vďaka organizátorom. Všetci primite moje poďakovanie. Rozlúčka s fašiangom sa konala 21. februára v matičnom dome. Zišla sa tu spoločnosť priateľov hudby, tanca a spevu. Veselili sme sa do polnoci, keď sa začal pôst. Fašiang sme ukončili želaním, aby nám nikdy horšie nebolo!
Mária Vavreczká

Ján LUČAN