Svet si pripomína Medzinárodný deň Rómov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 8. apríla (TASR) – Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a tradícií. Bohatá história a umenie tejto najväčšej etnickej skupiny v Európe po stáročia dotvárajú aj slovenskú spoločnosť. Zároveň však musíme, a to nielen dnes, hovoriť aj o tom, že mnohí Rómovia na Slovensku žijú v sociálnom vylúčení, v prostredí, z ktorého sa iba málokomu podarí vymaniť bez pomocnej ruky. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa Rómov to uviedol Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.

"Ministerstvo spravodlivosti aj v nadväznosti na ľudskoprávnu agendu, ktorú zastrešuje, spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity presadzuje princíp rovnosti všetkých ľudí a nediskriminácie. Mnohé predsudky a stereotypy, ktorým rómska komunita na Slovensku čelí, sú často len zrkadlom ťaživej sociálnej situácie mnohých Rómov, z ktorej zdanlivo niet cesty," uviedol Bubla.

Rómska menšina je podľa neho druhá najpočetnejšia na Slovensku. "Ak máme rásť, musíme rásť všetci spoločne," doplnil.

Medzinárodný deň Rómov si každoročne pripomíname 8. apríla pri príležitosti výročia prvého celosvetového stretnutia Rómov v Orpingtone pri Londýne v roku 1971.

PEČOVSKÁ NOVÁ VES: Dnešné vyučovanie v ZŠ zamerali na lepšie spoznávanie Rómov

Žiaci Základnej školy v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov sa počas dnešného vyučovania dozvedia veľa zo života Rómov. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa Rómov tunajší obecný úrad, komunitné centrum a škola pripravili program s cieľom odbúravať predsudky voči rómskej populácii.

Zástupca starostu Slavomír Karabinoš informoval, že vyučovanie sa začalo v triedach pod vedením triednych učiteľov s cieľom poskytnúť žiakom nové poznatky z dejín Rómov. Program pokračoval sv. omšou v kostole sv. Ondreja.

Potom Rómovia predstavia svoj talent v súťaži inšpirovanej televíziou. V malej telocvični bude prebiehať Škola rómskeho tanca. Pod vedením tanečného profesionála sa budú žiaci učiť rómske tance. Členovia krúžku Pečieme, varíme prichystajú ochutnávku tradičných rómskych jedál.

Vyvrcholením celodenného programu bude vystúpenie skupiny Kesaj Tchave z Kežmarku. V programe vystúpia aj víťazi školskej súťaže Rómovia majú talent. Priebeh a atmosféru celého dňa zachytia členovia fotografického krúžku, ktorí ich spracujú kreatívnou formou.

Obec Pečovská Nová Ves má 2625 obyvateľov, z toho 610 Rómov. „Vedenie obce si uvedomuje, že kvalita života do značnej miery závisí aj od toho, ako sa podarí začleniť populáciu Rómov do spoločnosti. Deň Rómov vnímame ako vhodnú príležitosť na zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a rómskym obyvateľstvom,“ uviedol Karabinoš.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR