Anna Zemanová chce posunúť niektoré lehoty v novom zákone o odpadoch

Anna Zemanová Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. apríla (TASR) - Termín na spustenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo je zodpovednosť za výrobok od uvedenia na trh až po jeho likvidáciu, sa má posunúť o pol roka na 1. januára 2017. Zmenu lehoty navrhuje v novele zákona o odpadoch opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS). Súčasný zákon schválil parlament ako odpadovú reformu v marci 2015.

Polročný posun navrhuje Zemanová aj pri povinnosti zberových firiem, ktoré realizujú separovaný zber v mestách a obciach, mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov do 30. júna 2016. O šesť mesiacov sa má posunúť aj povinnosť nahlasovať splnomocneného zástupcu. Novela tiež posúva financovanie separovaného zberu podľa doterajších predpisov až na koniec roku 2016.

Dôvodom navrhovaných posunov sú podľa Zemanovej administratívno-vykonávacie prekážky, zásah do účtovníctva ekonomických subjektov v priebehu účtovného obdobia, ako aj nepripravenosť spustenia nového systému. "Šesťmesačnú lehotu, ktorá bola ustanovená pôvodným zákonom na zabezpečenie splnenia nových povinností, nie je možné dodržať," tvrdí poslankyňa. Svojou novelou chce preto vytvoriť časový priestor na zvládnutie nového systému a na odbornú diskusiu k doriešeniu odborných nejasností.

Zemanová zároveň upozornila, že stále nie je známe rozhodnutie Ústavného súdu SR, na ktorý sa v októbri 2015 obrátili opoziční poslanci, lebo majú podozrenie na protiústavnosť tejto právnej normy. "Predĺžením lehoty sa získa čas na stanovisko Ústavného súdu k predloženému podaniu skupiny poslancov a predíde sa tak prípadnému zavedeniu nezákonných postupov do praxe," uviedla poslankyňa.

Nový zákon o odpadoch schválil parlament v marci minulého roka 79 hlasmi. Právna norma má Slovákov naučiť separovať a recyklovať a Slovensko posunúť k modernej, čistejšej Európe. Ročne totiž končí na skládkach 75 percent z asi 1,7 milióna ton komunálneho odpadu.

Zámer nastaviť úplne nové pravidlá v tejto oblasti priniesol odpor z mnohých strán. K návrhu zákona prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania 2665 pripomienok. Vtedajší minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) v auguste 2014 legislatívny proces prerušil a zákon poslal na posúdenie Európskej komisii, pričom Brusel návrh zákona odobril.

Zákon sa nestretol u všetkých zainteresovaných s pozitívnou odozvou. Predstavitelia IT Asociácie Slovenska a najväčšia kolektívna organizácia na zhodnocovanie elektroodpadov na Slovensku SEWA vyzvali na stiahnutie zákona a jeho prepracovanie. Podľa nich bol totiž natoľko nekvalitne pripravený, že prináša riziko monopolizácie systému, klientelizmu a korupcie. Problém mali aj samosprávy.

Naopak, za zákon sa postavili výrobcovia značkových výrobkov, ktorí chceli transparentnejšie podmienky v systéme odpadového hospodárstva. Odďaľovanie nevyhnutných zmien by nápravu prostredia odpadového hospodárstva vraj len predražovalo.

Nová právna norma priniesla výrazné zmeny do fungovania odpadového hospodárstva na Slovensku. Zrušil sa napríklad Recyklačný fond a platenie recyklačných poplatkov výrobcami a dovozcami. Zaviedol sa princíp ich rozšírenej zodpovednosti – za výrobok majú byť zodpovední od jeho uvedenia na trh až po jeho likvidáciu. O vytriedený a vyseparovaný odpad sa majú po novom starať výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Má sa tým odľahčiť obciam a mestám, ktoré majú teraz na starosti všetok komunálny odpad. Ľudia by mali platiť iba za odpad, ktorý nevytriedia a nevyseparujú. Niekde môžu podľa ministerstva poplatky klesnúť.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR