J.ORAVEC: Podnikateľov zaťažuje legislatívna džungľa

Na snímke prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Oravec. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. apríla (TASR) - Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnania, nízka flexibilita pracovného práva, to sú len niektoré z mnohých problémov, s ktorými sa stretávajú tak pri začiatkoch, ako aj počas priebehu podnikania, podnikatelia na Slovensku. Preto si myslia, že zjednodušenie pracovnej legislatívy by malo byť jednou z priorít vlády.

"Podnikanie a zamestnávanie ľudí je veľmi úzko prepojené. V tejto oblasti sa opakovane hovorí o dvoch podstatných problémoch. Ide o vysoké daňovo-odvodové zaťaženie zamestnania, a teda o to, aký priepastný rozdiel je medzi cenou práce a čistou mzdou. Druhým problémom je podnikateľmi tak často kritizovaná nízka flexibilita pracovného práva. Existuje ešte tretí problém, súvisiaci so zamestnávaním, a to je neprehľadná spleť predpisov a povinností, ktorá sa spája so zamestnaním už prvého zamestnanca. Preto sa pýtame, kedy skončí legislatívna džungľa a trestanie za to, že zamestnávame ľudí a prinášame tak benefity domácej ekonomike," povedal pre TASR Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov.

Podľa prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Jána Oravca, podnikateľa, ktorý sa rozhodne zmeniť svoje podnikanie z jednoosobovej firmy a zamestnať prvého človeka, čaká enormný nárast povinností, riziko pokút a zároveň sa musí zorientovať v pomerne neprehľadnej spleti predpisov. Už samotné rozhodnutie podnikať prináša do života množstvo byrokracie, regulačných a administratívnych povinností. O tom, že tá správna „zábava“ prichádza až neskôr, vie svoje každý podnikateľ, ktorý sa rozhodol zamestnať prvého zamestnanca. Vytvorením pracovného miesta sa podnikateľ vystaví skokovitému nárastu byrokratickej záťaže, riziku desiatok pokút a toto všetko musí vedieť identifikovať v neprehľadnej spleti predpisov.

"Ak sa podnikateľ rozhodne zamestnať prvého zamestnanca, tak sa najskôr musí prehrýzť viac ako tisíckou paragrafov, ktorých znenia v takmer 900 odvolávkach odkazujú približne na 600 ďalších predpisov a ich noviel. Až potom zistí, aké ho čakajú povinnosti a aké mu z nich vyplývajú sankcie. Aby bol legislatívny guláš dokonalý, tak v niektorých prípadoch upravuje povinnosť a sankciu za jej porušenie ten istý zákon, v iných prípadoch je povinnosť stanovená jedným predpisom a sankciu za jej porušenie treba hľadať v inom zákone,"
tvrdí Solík.

Podnikateľovi, ktorý pri zamestnávaní zanedbá niektorú zo svojich povinností, hrozí minimálne 20 rôznych pokút, ktorých úhrnná minimálna výška je bezmála 12.500 eur a úhrnná maximálna výška viac ako 1,4 milióna eur. Uvedené čísla môžu byť dokonca ešte vyššie, keďže niektoré povinnosti sú jednorazové, iné treba plniť pravidelne. Množstvo povinností a pokút zamestnávateľa sa tiež zvyšuje v prípade vyššej rizikovej kategórie pracovnej pozície či dodatočných regulácií v niektorých sektoroch, alebo v prípade, že si zamestnávateľa vyhliadne Štatistický úrad a bude požadovať vypĺňanie štatistických výkazov.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR