Jedinečná pohoda a otvorená výmena názorov

Fotografia hovorí jednoznačne o pocitoch nového laureáta Zlatého biatca. Foto: NEF Hospodársky klub

Bratislava 28. apríla (OTS) - Hosťom združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru bol bývalý ruský premiér, predseda Výboru riaditeľov GAZPROMu a splnomocnenec prezidenta RF Viktor A. Zubkov

Do bratislavského restaurantu Liviano v komplexe TECHNOPOLu prišlo na stretnutie s bývalým ruským premiérom V. A. Zubkovom a jeho spolupracovníkmi desať členov Medzinárodného mierového výboru Z. Černák, J. Campbell (NSR), J. Gabriel, J. Miškovský, M. Milko, P. Čatloš, I. Béreš, A. Barcík, J. Masarik a P. Kasalovský, ďalších šesť členov združenia Ľ. Vančo, Ľ. Valach, P. Lukeš, Z. Rabayová a J. Dolník. Prítomní boli veľvyslanec RF v SR A. Fedotov a chargé d´affaires ruskej misie A. Šabanov.

Po úvodnom predstavení prítomných ruskému hosťovi prehovoril predstaviteľ združenia a iniciátor jeho Medzinárodného mierového výboru (MMV) P. Kasalovský. Oboznámil hosťa s obsahom Výročného vyhlásenia MMV z 2. apríla, ako aj s názormi členstva na vývoj medzinárodných vzťahov a na otázky vojny a mieru. (Myšlienky z jeho prejavu zverejňujeme v slovenčine, angličtine a v ruskom jazyku na www.hospodarskyklub.sk.) Zdôvodnil aj rozhodnutie o udelení Zlatého biatca za rok 2016 práve V. A. Zubkovovi, ktorý sa stal jeho 65 zahraničným a celkove 251 laureátom. Povedal o.i.: „...je tu čas na aktivizáciu osobností zdravého rozumu, za akú Vás bezvýhradne považujeme. Svet by sa mal dostať aspoň tam, kde sa začína vzájomne výhodná hospodárska a sociálna spolupráca, kde sa mier nemusí riešiť novými zbraňovými systémami a uvažovaním o globálnej jadrovej konfrontácií. A preto hľadáme spojencov v našej práci, aby taká hrozba prestala byť „hmotnou“."

Prítomným sa prihovoril V. A. Zubkov, ktorý poďakoval za vysokú poctu, ktorej sa mu dostalo. Zhodnotil problémy s vývojom situácie v Iraku, v Lýbii, Afganistane, Sýrii a tiež v Iráne. Vyznačil cesty k civilizovanému a racionálnemu dialógu medzi zainteresovanými štátmi. Ozrejmil nebezpečnosť a vôbec vnímanie exportovania demokracie, ako aj revolúcií. Osobitne sa venoval vzťahom EÚ a jej členských štátov s Ruskom. Prítomným priblížil aj dilemy z trojdňového plynárenského kongresu, ktorý bol v Bratislave. Vyjadril značné rozpaky nad myslením viacerých plynárenských činiteľov z EÚ. (Bližšie informácie budú zverejnené na 109. riadnom zhromaždení združenia 31. mája 2016.)

Počas pracovného obeda pokračovalo stretnutie stopäťdesiatminútovou priateľskou, avšak veľmi otvorenou diskusiou – výmenou názorov medzi V. A. Zubkovom a z hostiteľskej strany P. Kasalovským, J. Gabrielom, I. Bérešom, P. Čatlošom, M. Milkom, J. Campbellom, J. Masarikom, Z. Černákom a Z. Rabayovou. Hovorilo sa predovšetkým o politických, spoločenských a hospodárskych vzťahoch medzi EÚ, SR a Ruskom, o politickej a ľudskej nezodpovednosti celého radu politických činiteľov v EÚ a nerešpektovaní občianskych názorov, dokonca o hazardovaní so svetovou a teda aj európskou stabilitou v jednotlivých oblastiach ľudskej činnosti. Viacerí z diskutujúcich hovorili konkrétne aj o negatívnych podnikateľských skúsenostiach v Rusku. Ruský hosť sa k nastoleným problémom, no i možnostiam spolupráce, ktoré vyznačili diskutujúci, vráti po návrate do Moskvy. (Myšlienky z tejto diskusie budú uplatnené v dokumentoch z nadchádzajúceho 109. riadneho zhromaždenia združenia.)

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR