Bratislava finančne pomôže Devínu zapojiť sa do elektronizácie

Foto: deutschebank.ge

Bratislava 29. apríla (TASR) - Hlavné mesto Bratislava finančne pomôže mestskej časti Devín zapojiť sa do projektu elektronizácie služieb. Mestská časť je totiž už niekoľko rokov v nútenej správe, a tak nemôže byť prijímateľom financií zo štrukturálnych fondov, z ktorých je projekt elektronizácie hradený. Mestská samospráva preto zo svojho rozpočtu vyčlení potrebné financie. Tie by mali pokryť náklady na integráciu informačného systému mestskej časti na informačný systém mesta, ktorý zabezpečuje elektronické služby. Z mestského rozpočtu pôjdu zároveň aj peniaze na udržanie projektu. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa mesta Ivana Skokanová.

Do projektu elektronizácie služieb, ktorý spustilo hlavné mesto, sa zapojili takmer všetky mestské časti. Výnimkou bol spomenutý Devín a mestské časti Petržalka a Staré Mesto. Tie sa do projektu nemohli zapojiť pre neskoré ukončenie procesu verejného obstarávania. Hlavné mesto však v súčasnosti podľa Skokanovej pripravuje partnerské zmluvy s týmito troma zvyšnými miestnymi samosprávami, ktoré umožnia aj ich zapojenie do projektu elektronizácie. Finančná pomoc sa však týka len Devína.

Projekt elektronizácie by mal zlepšiť poskytovanie služieb v rámci elektrickej verejnej správy v meste a jednotlivých mestských častiach, zlepšiť a zefektívniť komunikáciu občanov so samosprávou, znižovať administratívne zaťaženie fyzických i právnických osôb a odbúrať nutnosť osobnej návštevy úradov. Elektronicky je totiž možné zabezpečiť 85 povinných služieb. Obyvatelia hlavného mesta sa tak budú môcť napr. oveľa jednoduchšie informovať o sociálnych službách, územnom pláne, poskytovaní opatrovateľskej služby či dávkach v hmotnej núdzi, ale aj informovať sa o uzáverách a opravách ciest, prenájme priestorov, vybavovať sťažnosti či pripomienkovať návrh rozpočtu, záverečného účtu a územného plánu.

Hlavné mesto spolu s mestskými časťami využilo možnosť financovať elektronizáciu služieb prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 percent, desať percent zo štátneho rozpočtu. Spoluúčasť mesta bola päť percent. Celková hodnota projektu je na úrovni 2,77 milióna eur.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR