Viedenská arbitráž predmetom prudkého sporu


logo rtvsZápas verejnosti o programovú vyváženosť relácií RTVS

Viedenská arbitráž predmetom prudkého sporu

Dušan D. KERNÝ – Foto: (mrs)

Minulý rok česká verejnoprávna televízia, a české médiá vôbec, výrazne pripomenuli výročie Mníchovskej dohody, ktorá znamenala začiatok konca československého štátu. RTVS však nezaradila nijaký program týkajúci sa súčasti Mníchova – Viedenskú arbitráž, ktorá oklieštila o tretinu slovenskú časť vtedajšieho československého štátu. Tento fakt sa stal predmetom sťažnosti Viliama Jablonického, člena viacerých slovenských a rešpektovaných medzinárodných organizácií združujúcich o. i. televíznych a filmových kritikov a žurnalistov. Z RTVS prišla odpoveď, s ktorou sa Rada RTVS stotožnila.

Predmetom sťažnosti bol argument, že k 75. výročiu Viedenskej arbitráže nie je zaradený nijaký závažný a dôstojný program, aj keď RTVS má aj v archívoch dokumenty s touto tematikou a Ústav pamäti národa (ÚPN) nakrútil dokument s výpoveďami pamätníkov s názvom Arbitráž. V archívoch ÚPN je asi päťdesiat dokumentov – rozprávaní (oral history) obyvateľov južného Slovenska, ktoré sa na televízne obrazovky nedostali.

arbitráž  1

Jozef Tiso a predseda maďarskej vlády pred Viedenskou arbitrážou. Nedohodli sa. Nasledovalo agresívne obsadenie územia Slovenska. V histórii maďarský národ mininálne 4 krát vojensky napadol slovenské územie ako agresor.

STANOVISKO RTVS

V oficiálnom stanovisku RTVS nie je nijaká konkrétna odpoveď týkajúca sa výročia Viedenskej arbitráže, zdôrazňuje sa však jednoznačné stanovisko, že „žiadna významná udalosť našich dejín nikdy nebola zo strany RTVS programovo ignorovaná. Aj v tomto roku pripravujeme viacero projektov, ktoré budú reflektovať na významné výročia, ktoré formovali naše dejiny – za všetky spomeniem 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny či 70. výročie Slovenského národného povstania. RTVS sa ako jediný slovenský celoplošný vysielateľ pravidelne a programovo venuje vysielaniu dokumentárnej tvorby a v roku 2013 sme podpore pôvodnej slovenskej dokumentárnej tvorby dokázateľne venovali najväčší priestor zo všetkých slovenských vysielateľov,“ hovorí sa odpovedi RTVS, s ktorou sa stotožnila aj Rada RTVS.

JABLONICKÝ NESÚHLASÍ

SNN požiadali V. Jablonického o stanovisko k argumentom tak vedenia RTVS, ako aj k tomu, že Rada RTVS sa so stanoviskom vedenia televízie stotožnila. V stanovisku sa o. i. hovorí: „Odpoveďou Rady RTVS som mimoriadne sklamaný, dokonca vyslovujem obavu z kompetentnosti jej členov a napĺňania podstaty jej poslania. Ak sa témou skutočne zaoberala, pretože v zápisnici z Rady o tomto bode niet jediného slova, pýtam sa, či za ňu neodpovedal iba jej predseda? Ak sa však Rada navyše plne, bez jediného kritického komentára identifikovala so stanoviskom Daniely Migrovej, riaditeľky Sekcie generálneho riaditeľa RTVS, je to až profesionálne šokujúce na oboch stranách. Pretože v odpovedi p. Migrovej niet takmer jediného konkrétneho postoja, iba niekoľko všeobecných fráz. Argumentácia, že prevzatý moravsko-český cyrilo-metodský seriál, do ktorého RTVS dala iba značné peniaze, bol úspechom minulého jubilejného roka, už dostatočne oprávnene spochybnili mnohí kritici a historici. Nedočkali sme sa ani náznaku odpovede, prečo sa RTVS vôbec nezaoberala ďalšími závažnými obrovskými udalosťami a osobnosťami? Za mnohé opakovane uvediem iba Viedenskú arbitráž 1938. Prečo tiež po dlhých rokoch pred divákmi stále ‚schováva‘ aj film Ukradnuté dejiny? A prečo sa v roku 2014 chce zaštítiť iba dvomi akokoľvek významnými jubileami? Čo desiatky ďalších, o ktorých niet ani náznaku. Takže ťažká kultúrno-identifikačná kríza našej kľúčovej verejnoprávnej inštitúcie v jej televíznej i rozhlasovej podobe nielen pretrváva, ale aj bude pokračovať!“

„Dokedy?“ pýta sa Viliam Jablonický.

ARGUMENTY HISTORIKOV

Jedným z dôvodov, prečo venujeme téme pozornosť, je, že SNN práve preto, že RTVS nemala nijakú dokumentárnu reláciu či besedu historikov na tému 75. výročie Viedenskej arbitráže, uverejnili rozsiahlu besedu štyroch historikov rozličných generácií, vrátane tých, ktorí študovali alebo začali profesionálne pôsobiť po roku 1989. Beseda obsahovala aj kritiku RTVS zhodnú s kritikou, ktorú zastáva V. Jablonický, vrátane návrhov a ochoty zúčastniť sa na projektoch či besedách, ktoré by na závažné témy RTVS organizovala. Jednou z tém v SNN bol aj návrh vytvoriť v RTVS priestor i pre inú reláciu než len dominantnú besedu Pod lampou tak, aby plne v zhode so záujmami a s cieľmi deklarovanej verejnoprávnosti prispela k demokratickému pluralitnému prostrediu a tvorbe relácií o slovenských dejinách a významných výročiach. SNN v tejto súvislosti poukázali na archív RTVS, ktorá pri 70. výročí Viedenskej arbitráže vysielala besedu najlepších slovenských historikov na túto časť XX. storočia – Dr. Hronského a Dr. Deáka –, tá mala takú kvalitu, že vyšla dokonca aj knižne.