Vymyslené obvinenie o údajnom porušovaní občianskych práv


danko štvorecSNS nebude podporovať a vyhľadávať spoluprácu s maďarskými nacionalistami

Zhováral sa Maroš SMOLEC – Foto: Ladislav LESAY

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej DANKO nedávno navštívil národniarov v Nitrianskom kraji. Po stretnutí sa vyjadril, že nebude zakazovať okresným štruktúram v tomto kraji vytvárať koalície do VÚC a komunálnych volieb aj s etnickou SMK. Opýtali sme sa ho na to.

● SNS na stretnutí členov v Nitrianskom kraji uviedla, že pri koalíciách vo voľbách do vyšších územných celkov alebo do komunálnych volieb majú základné stranícke štruktúry voľné ruky pri ich kreovaní. Znamená to, že môžu ísť do koalície aj s SMK alebo so stranou MOST – Híd?

SNS už v minulosti spolupracovala so Stranou maďarskej komunity na kandidatúre župana v Trnavskom kraji. Kompetencie vo voľbách do VÚC majú podľa stanov SNS krajské štruktúry. Vo voľbách županov majú podporovať tie osobnosti, ktoré dokážu obhajovať záujmy celého regiónu, nielen materskej strany. V nomináciách na županov i poslancov však uprednostníme vlastných kandidátov bez koalícií. V rokovaniach o nomináciách budú mať krajskí predsedovia naozaj voľnú ruku. Predsedníctvo bude ich rozhodnutie rešpektovať aj vzhľadom na špecifiká kraja. Spoluprácu s SMK ani MOSTOM – Híd však nepodporujeme a nebudeme vyhľadávať.

Nemala by SNS radšej vopred odmietnuť spoluprácu s menšinovými stranami, alebo meníte svoj postoj k nim?

SNS nebude spolupracovať so stranou MOST – Híd ani s SMK na programoch, ktoré oslabujú Slovensko. SMK aj MOST – Híd musia rešpektovať hranice našej krajiny a ozrejmiť si pojem štandardných a nadštandardných práv národnostných menšín. Slušne a odborne komunikovať je nevyhnutné, bez toho sa žiadny problém nevyrieši. Nech predsedovia SMK aj MOSTU – Híd idú so mnou do Maďarska k našim Slovákom, aby konečne pochopili, v akom luxuse žijú oni na Slovensku. Nech idú so mnou k Orbánovi a pomôžu získať aspoň 50 percent práv, ako majú oni pre Slovákov v Maďarsku. A najmä nech garantujú, že Slovák na južnom Slovensku nebude utláčaný v občianskych právach.

Odmietli ste spoluprácu s Matovičovou stranou Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Prečo?

Danko Michelko SESpomenul som, že chceme viesť dialóg s každou štandardnou politickou stranou a tou OĽaNO nie je. Štandardná politická strana nie je tá, ktorá nemá členskú základňu, vznikla zo dňa na deň, dostala peniaze od nejakého rodinného príslušníka a neskôr zo štátneho rozpočtu, no v skutočnosti funkciu strany neplní. Politická strana je dôležitý nástroj v demokratickej spoločnosti, cez ňu sa uplatňuje vôľa občanov. Matovič je skôr zabávač bez vízie než politik.

● Ako vnímate sťažnosť MR v Bruseli na slovenský zákon, ktorý zakazuje tzv. dvojaké občianstvo?

Nemá opodstatnenie a je čistou provokáciou. Podľa slovenského novelizovaného zákona č. 40/1993 o štátnom občianstve tomu, kto prijme občianstvo iného štátu, zaniká občianstvo Slovenskej republiky. Európska únia zaraďuje otázky občianstva k výlučným kompetenciám členských štátov, to zastrešuje Dohovor Rady Európy č. 166 (Európsky dohovor o občianstve z roku 1997), podľa ktorého je v kompetencii každého štátu upraviť udeľovanie a stratu občianstva.

● V tejto súvislosti žiadate od slovenskej exekutívy zoznam občanov SR, ktorí získali občianstvo Maďarska. Ako reagovala?

Nijako. Dnes je v pozícii mŕtveho chrobáka. Ešte počas šéfovania Daniela Lipšica ministerstvo vnútra konštatovalo, že je nespôsobilé zistiť, či niekto nadobudol maďarské občianstvo. Išlo o prípad predsedu SMK Józsefa Berényiho, ktorý nechcel potvrdiť ani vyvrátiť eventuálne udelenie maďarského občianstva.

● Prečo si myslíte, že občania s dvojitým občianstvom sú bezpečnostným rizikom pre Slovensko?

Pretože vo vysokých štátnych funkciách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v Slovenskej informačnej službe či v polícii môžu pracovať cudzí štátni príslušníci – tým nie sú lojálni voči Slovensku. Vrátim sa k prípadu Berényiho. Podľa slovenského zákona o politických stranách môže byť členom orgánu strany v SR a tiež štatutárnym orgánom iba občan SR. Politická strana má obhajovať záujmy štátu, v ktorom funguje, čo pre cudzieho štátneho príslušníka nie je priorita. Dvojaké občianstvo prináša aj ekonomické mínusy: na občianstvo sa totiž viažu isté materiálne povinnosti štátu – sociálne či zdravotné zabezpečenie nepracujúcich občanov, dôchodcov, študentov. Aj europoslanec za SNS Jaroslav Paška nedávno potvrdil, že ide o vyfabulované obvinenie o údajnom porušovaní občianskych práv na Slovensku.