Jubileum šarmantnej herečky

chalupova2Eva Mária Chalupová, dlhoročná členka Činohry SND, sa narodila 29. januára 1942 v Turčianskom Svätom Martine a zrejme jej múzy po dohode so sudičkami dali do vienka dar s umeleckým majstrovstvom a príslovečnou noblesou stvárňovať charakterové úlohy na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj vo filme a v televízii. V súčasnosti si ju diváci môžu na javisku našej prvej scény pozrieť v komédiách Georgesa Feydeaua Chrobák v hlave a Tak sa na mňa prilepila.

Nové rozprávky (a udania) III. - Ako kravičku Kultúru dojili

Kde bolo, tam sa zbehli, žila raz v kráľovstve pod Tatrami kravička Kultúra. Nažívala v spoločnom chlieviku s českou kolegyňou Stračenou, prežúvala marxisticko-leninskú literatúru a dávala mliečko. Jej gazda, ktorý bohvie prečo miloval kosák a kladivo, jej dával pravidelne žrať a dozeral na to, aby si po mliečko chodili len tí chasníci, ktorí mali kladný vzťah k spomínanému robotníckemu a roľníckemu náradiu.

Nové zápisy v zlatej knihe kultúry

dedicstvo

Vznik historicky prvého Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska oslávila koncom decembra odborná i laická verejnosť prvými zápismi. Cti zaradiť sa medzi jedinečné kultúrne fenomény našej vlasti sa dostalo Terchovskej muzike, Radvanskému jarmoku, starým baníckym tradíciám špaňodolinských baníkov, ale aj zvonárom. 

Vincent Mozdík 75-ročný

Levickí matičiari si na predvianočnej schôdzi matičného okresného výboru 13. decembra 2011 v rámci sviatočného programu v Dome MS pripomenuli významné jubileum predsedu okresného výboru MS a člena výboru MS Vincenta Mozdíka, ktorý sa dožil sviežich seniorských 75 rokov.

Verní rodu, verní kroju

batizovce 190Presne o rok a deň sa 7. januára v Batizovciach stretli obyvatelia aj hostia v kúdelnej izbe. Zdalo by sa, že pri tých istých zvykoch, novoročných vinšoch, prianiach a zvykoslovných obradoch. Všetko to krásne sa zopakovalo presne v deň a rok tu na tomto mieste, ktoré nazval Mgr. František Perička genius loci, čo neodmysliteľne patrí k spontánnemu prežívaniu vianočných sviatkov v Batizovciach. ým je tu prítomná duša obce: v návratoch do kúdelnej a v spoločnom prežívaní sviatočnej radosti.  Kúdelnú izbu usporiadal aj tento rok Miestny odbor Matice slovenskej v Batizovciach pod vedením Milana Pastrnáka, režiséra a otca celého podujatia. Zakažd Ruku priložila aj jeho manželka Oľga prípravou jedál.

Dievčatá z Budmeríc

budmericeV období socializmu boli v mnohých väčších obciach miestne kultúrne strediská s profesionálnym pracovníkom, niekde aj s viacerými, ktorí zabezpečovali kultúrnu a osvetovú činnosť. Pri podnikoch pracovali odborárske závodné kluby. Štát spolu s odbormi významne podporoval rozvoj miestnej kultúry. Po roku 1989 „revolučné zmeny“ postihli aj oblasť kultúry a v súčasnosti pri nedostatku financií v samosprávach sa najviac šetrí práve na výdavkoch na kultúru.

Meno im dala rieka

Miešaný spevácky zbor Latoričan vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) vznikol vo februári v roku 1996. Na podnet vtedajšieho predsedu MO MS Augustína Krištofčáka ho založila Emília Cipková, v tom čase riaditeľka ZUŠ vo Veľkých Kapušanoch, ktorá znovu oživila slovenskú ľudovú pieseň v tomto regióne. Členmi speváckeho zboru sa stali amatérski speváci, ktorých spojila láska k spevu a k slovenským ľudovým piesňam.

Laco ŤAŽKÝ - Moje stretnutia s Ladislavom Ťažkým

Bol bravúrnym rečníkom, vždy zaujal vďaka svojej autenticite
Roman MICHELKO

ťažký laco 1 1Moje prvé stretnutie s Ladislavom Ťažkým  môžem datovať do začiatku deväťdesiatych rokov. Vtedy ako študent Filozofickej fakulty a člen redakcie časopisu Proglas som na internátoch zorganizoval besedu s majstrom. Prekvapila ma ústretovosť tohto veľkého človeka. Nemal žiadne  maniere, rád prisľúbil účasť a aj prišiel. Už toto prvé stretnutie predznačilo náš neskorší vzťah, aj keď som to vtedy vôbec netušil.