Jobbik: Štúr spôsobil schizofréniu a zakomplexovanosť Slovákov


jobbikAko diskreditoval Maďarsko riaditeľ Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Na internetovej stránke maďarskej ultranacionalistickej politickej strany Jobbik nedávno zverejnili v maďarčine takéto slová: „Ak by ste sa priemerného Slováka opýtali, koho považuje za najvýznamnejšiu slovenskú historickú osobnosť, s veľkou pravdepodobnosťou by odpovedal, že ňou bol Ľudovít Štúr.

Slovensko hľadá uskutočniteľnú perspektívu v Únii

baco peterVýzva špičkových slovenských odborníkov je volaním o záchranu

Dušan D. KERNÝ

Zastaviť úpadok, diskrimináciu, zmeniť neokoloniálne postavenie Slovenska, poskytnúť uskutočniteľné perspektívy. Taká je jednoznačná výzva odborníkov. Adresátom sú zodpovední predstavitelia – prezidentom republiky počínajúc, regionálnymi a miestnymi inštitúciami a občianskymi združeniami končiac.

Slováci, voľme múdro

VYHLÁSENIE Tesne pred predčasnými voľbami sme svedkami neuveriteľného zasahovania do vnútorných vecí nášho štátu zo strany zahraničných politikov. Ak maďarský štátny tajomník Németh odkázal občanom Slovenska, žeby rád videl v slovenskom parlamente SMK, Matica slovenská považuje za svoju povinnosť vyzvať Slovákov, aby išli voliť a volili múdro. Dokážme, že sme národom, ktorý dozrel a uprednostní vo voľbách tých, ktorí budú schopní a ochotní presadzovať vlastné národno-štátne ...