Prestať posunovať sochy a podkopávať slovenské dejiny


Súsošie Ľ.Štúra Bratislava.V Bratislave nejde o „vojnu sôch“ – je to obranný zápas proti zneucteniu

Dušan D. KERNÝ

Bratislavský mestský parlament – 45-členné mestské zastupiteľstvo, bude v nadchádzajúcich dňoch, 26. apríla, rokovať o veľkom konflikte – o nahradení súsošia štúrovcov sochou Márie Terézie. Komisia ochrany historických pamiatok mesta prijala uznesenie zaoberať sa vecou „až po predložení konkrétneho návrhu na premiestnenie pomníka štúrovcov a prijatí pravidiel ... pri premiestňovaní a demontáži pamätníkov...“

Jednotná daň nie je nemenná modla


Začiatok s čistým stolom predpokladá dôkladné upratanie terajšieho daňového neporiadku

Ivan BROŽÍK

Keď počtári z radcovského zboru Ivana Mikloša naposledy zvyšovali daň z pridanej hodnoty na dvadsať percent, sľubovali, že je to len dočasné. Po zlých skúsenostiach vieme, aká môže byť dočasnosť v našich podmienkach. Môže trvať aj vyše dve desaťročia. Daň z pridanej hodnoty však môže ísť dolu oveľa skôr.

Urážlivé slová neostali bez odozvy


PRAVDA štvorecZaradí sa Pravda medzi nepriateľov Matice ako za čias Novotného?

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Vydavateľstvo Perex, a. s., ktoré vydáva denník Pravda, dostalo žiadosť o uplatnenie práva na odpoveď v tomto znení: „Dovoľujeme si Vás podľa Tlačového zákona v zákonom stanovenej lehote požiadať o uverejnenie našej odpovede v plnom znení ako reakciu na článok, ktorý bol uverejnený vo vašom periodiku Pravda dňa 20. 3. 2012 pod názvom Zverozvestcovia z Matice od autora Michala Havrana ml.

Matica slovenská víta vymenovanie novej vlády


Matica slovenská rokovanie štvorecPrávom očakávame zásadnú zmenu v živote celej našej spoločnosti

Ivan BROŽÍK

Matica slovenská blahoželá predsedovi i členom novej slovenskej vlády a želá im pevnú ruku pri náprave následkov morálnej, ekonomickej a kultúrnej krízy v našej spoločnosti. Je dobré, že sa pritom môže oprieť o veľkú dôveru, ktorú dostala od voličov.

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 2012_11


Drahoslav MACHALADrahoslav MACHALA

V týždni, ktorý prichádza, bude mestské zastupiteľstvo Bratislavy rozhodovať o tom, či Pamätník štúrovcov zostane na pôvodnom Námestí Ľ. Štúra alebo či s ním novodobí „posunovači“ z „Bratislavského okrášľovacieho spolku“ pohnú. Na Prezídiu Matice slovenskej som sa poďakoval predsedovi MS Ing. M. Tkáčovi, verejne ďakujem aj riaditeľke Domu MS v Bratislave D. Suchej i matičiarom z celého Slovenska za to, že zozbierali vyše desať tisíc podpisov pod petíciu.

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 2012_15


Hajster JozefJozef HAJSTER

Po famóznom víťazstve nastáva pre Smer ťažké obdobie plnenia sľubov. Predovšetkým treba zdôrazniť, že pre Slovensko je dobrou správou fakt, že máme vládu jednej strany. Pre Slovensko je to posun správnym smerom. Aj keď pre niektorých to znie neprijateľne a vláda jednej strany v nich vyvoláva reminiscencie na časy minulé.

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 2012_13-14


emil semancoEmil SEMANCO    

Viacerí moji kolegovia aj spolupracovníci, ktorí sa podieľali na príprave tohto sviatočného čísla, ale najmä riaditeľka bulharského inštitútu Elena Arnaudová, rozochveli vo mne svojimi príspevkami, príbehmi a spomienkami tie najcitlivejšie struny. Áno, veľkonočná tradícia je nepochybne tá najmocnejšia. Oslavou večného života sa inšpiratívne preliala ako aqua viva nielen do obradového cyklu, zvykoslovia, ľudovej slovesnosti, no najmä do viery a sŕdc ľudí.

Komu prišiť vinu za riešenia šité horúcou ihlou


úrad práceNielen finančná správa, ale aj úrady práce majú problémy s informačným systémom

Oto BALOGH

Od desiateho apríla toho roku je v ostrej prevádzke nový informačný systém na úradoch práce. A s ním je na svete aj ďalší problém. Sťažnosť zamestnancov úradov práce na nedostatočne pripravený, neúplný, komplikovaný a poruchový systém je už na stole nového ministra práce.

Tisíce pútnikov navštívili Devín – začali novú tradíciu


biskup gréckokatolíckyPôsobivé národné podujatie, aké Slováci nevideli takmer dve desaťročia

Dušan D. KERNÝ, Eva ZELENAYOVÁ

Prvá národná púť na Devín sa začala v kostole v Devíne, národnou liturgiou. Zúčastnili sa na nej biskupskí hodnostári rímsko a gréckokatolíckej cirkvi. Omšu prenášala STV 2 v priamom prenose.  Po skončení liturgií sa pútnici občerstvili pred devínskym kultúrnym domom a pobrali sa na devínske bralo.  

V záujme občanov Slovenska


gašparovič ivan prezidentVŠIMLI SME SI

Ivan BROŽÍK

Deň preberania politickej moci nad Slovenskom bol mimoriadne zaujímavý. Predovšetkým tým, že moc konečne vystriedala „všetkého schopnú“ nemohúcnosť. Ale možno aj tým, že sme akceptovali národný kroj ako patričnú formu vysokoprotokolárneho odevu. Zaujal nás aj jednoznačne najhlasnejší výkrik pani poslankyne Vášáryovej pri potvrdzovaní sľubu poslanca národnej rady.