A. HAAS: Skončia sa útoky na Štúra

Začiatkom roku 2012 som sa stal členom Matice slovenskej. Súčasne som sa dozvedel o existencii týždenníka SNN. Zistil som, že je to výborný týždenník. Zásluhu na tom majú redaktori SNN. Prezrel som si aj niektoré čísla z minulého roka.

Ľudmila BUGÁROVÁ: Maďarizačný tlak

Konečne sa mi dostali do rúk tie správne noviny. Hneď ako sú mi doručené, prečítam ich jedným dychom. Stotožnila som sa so všetkými článkami v prvom i v druhom čísle. Takéto noviny by mali byť povinným čítaním na slovenských školách. Zaujal ma článok Ivany Hornej Biele miesta v národnej regionálnej politike v SNN č. 2/2012.

Ivan LUŽÁK: Logo RTVS

Už dlhší čas je na svete logo novej diskutabilnej organizácie, a to Rozhlasu a televízie Slovenska. Jej samotný vznik bol od začiatku sprevádzaný viacerými oprávnenými pochybnosťami. Či je to skutočne ekonomicky vhodné spojenie dvoch subjektov, či sa iba nenašiel vhodný kandidát na miesto riaditeľa STV, či sa nesleduje len účinnejšie politické ovládnutie oboch inštitúcií naraz.

Július HOMOLA: Zneužívali moc

V SNN č. 50 nás veľmi zaujal rozhovor s pánom Jánom Dudášom o jeho novej knihe Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku. Mnohé postrehy autora považujeme za správne a aktuálne. Napríklad názov Komenského univerzita. Áno, je to na trpký úsmev. Veď je všeobecne známe, že J. A. Komenský vyzýval vodcov povstania na pomaďarčovanie národov v Uhorsku.

Nielen Dubnický nárečový slovník

Stanislav VANČO

Hovorová reč sa mení a nárečie sa stráca v čase. Vladimír Koštiaľ Dubnický a Richard Benech to vedia a  poznanie ich priviedlo k spolupráci. Prvý z nich sa nielen prizeral premenám času, ale po viac desaťročí trpezlivo zbieral a zapisoval si každodennú reč otcov a materí.

Muž so zvedavou dušou


Vároš MilnaMEDAILÓN

Literatúra faktu v dnešných časoch, keď informácie začínajú byť tvrdou menou, prežíva svoj opodstatnený rozkvet. Ak by sme chceli nájsť dôstojnú reprezentáciu autorov tohto žánru na Slovensku, nesmelo by popri menách ako Vojtech Zamarovský či Milan Augustín chýbať meno Milan Vároš.

Kritická sebareflexia o južnom susedovi

KNIHA TÝŽDŇA

Paul Lendvai: Maďarsko – víťazstvá a prehry, Kalligram, 2011

Roman MICHELKO

Vždy je to osviežujúce, keď o národných dejinách nepíše historik, ale vzdelaný publicista, komentátor či politológ. Práca maďarského emigranta, ktorý dlhé roky žije (od roku 1957) vo viedenskom exile, takéto čítanie poskytuje.

Tajomstvá Veľkej noci


Veľká noc - vajciaSviatok vzkriesenia nášho Spasiteľa prináša ľuďom nádej

Maroš BANČEJ

Veľká noc – Pascha – ako  najdôležitejší kresťanský sviatok  bol významným terčom bývalého režimu. Lenže pokusy premenovať Veľkú noc na Sviatky jari skrachovali podobne ako prednovembrové spoločenské zriadenie.

Parky, pivo a Babylondýn


LondynV britskej metropole pri Temži skôr počujete slovanské jazyky ako domácu angličtinu

Michal BADÍN

Do centra Londýna prichádzame po viac ako dvadsiatich štyroch hodinách cestovania. Nohy stŕpnuté, chrbát dolámaný od ustavičného sedenia v autobuse. Iba sem-tam prestávka na toalety, cigaretu... Víta nás slnečné počasie, aspoň to je slabou náplasťou na únavu a strastiplný zážitok z celodenného križovania ciest naprieč Európou.

Nestal sa z neho ember, ale človek


PIKALI 4Stupavčan Milan Pikali má dom plný vecí, ktoré pripomínajú našu slávnu históriu

Text: Ján GREŠ – Foto: autor

Keby ste sa s ním dali do reči, nadobudli by ste dojem, že Milan Pikali je historik. Omyl. Sedemdesiattriročný Stupavčan až do dôchodku pracoval v plynárňach, a aj keď plyn bol po celý život jeho chlebíkom, nikdy sa nestal aj jeho láskou. Tou vraj vždy bolo Slovensko. Nikto z neho nevykresával národovca – to prišlo akosi samo a doslova „zhora“, ako on zvykne zdôrazňovať.