Pštrosia politika jazyku nepomáha


Nikto sa ani nesnaží vytvoriť nový systém

Anton HRNKO

Zmeny po roku 1989 odstránili nielen prežitý komunistický režim, ale rozkolísali či spochybnili mnohé dovtedajšie pravdy a istoty. Žiaľ, ani po vyše dvadsiatich rokoch od tohto historického medzníka nedošlo k hodnotovému konsolidovaniu slovenskej spoločnosti. Je len slabou útechou, že v rovnakej situácii sú aj Česi, Maďari alebo Poliaci.V hlavách väčšiny obyvateľov sa vytvorila bezhodnotová zmes tradičných kresťanských ideálov, komunistického rovnostárstva a amerických hedonistických, elitárskych predstav konzumného života bez starosti o zajtrajšok. Najhoršie na tom je, že nikto sa ani nesnaží vytvoriť nový systém všeobecných uznávaných noriem, ktoré by navigovali slovenskú spoločnosť do nejakého riečiska morálneho a primeraného materiálneho napredovania.

Sto miliónov dolárov za deväť vajíčok


ruské vajcePrirovnávajú navrátenie Fabergého klenotov k vyhranej vojne

Dušan D. KERNÝ

Vo Veľkonočnú nedeľu pätnásteho apríla sa ozve v moskovskom Chráme spasiteľa z úst patriarchu Kyrila zvolanie: Christos voskrese! Z tisícov hrdiel zaznie opakovane odpoveď: Vo istinu voskrese! Takto to bude vo všetkých pravoslávnych chrámoch v Rusku a za jeho hranicami. Takto sa budú zdraviť ľudia pri stretnutí, tieto slová zaznejú pri telefonických rozhovoroch.

Cesta od šľachtického predikátu k triednemu nepriateľovi


Tarnoczy štvorecArpád Tarnóczy je potomok slovanských vladykov a väzeň komunistického režimu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

V Innsbrucku si nerobili ťažkú hlavu z toho, že privítali delegáciu zahraničného výboru NR SR ako hostí zo Slovinska. Hostitelia so zjavnou hrdosťou oboznamovali návštevníkov spoza železnej opony so slávnymi osobnosťami svojej krajiny. Ich portréty boli namaľované na strope miestneho parlamentu. „Ten pán v rúchu cirkevného hodnostára je kardinál Tarnóczy,“ zaznelo a vzápätí môj vtedajší kolega Arpád Tarnóczy ticho poznamenal: „To bol môj predok.“ Razom sa k nemu obrátili všetky zraky a naša delegácia začala domácich veľmi, veľmi zaujímať...

Miesto, kde vidieť plamienok z kúta neba


krížJe ľudské slabnúť, ale ešte je jedna cesta, vstaneme a pôjdeme po nej ďalej...

Ivan BROŽÍK

Neraz zabudnuté a prírodou pohltené krížové cesty nás z času na čas privádzajú na miesta, kde akosi prirodzene zabúdame na veci, ktoré živia naše telo. Kalvárie totiž vyvolávajú vnútornú polemiku o tom naozaj podstatnom. Veriaci tu hľadajú – slovami básnika Dilonga – „plamienok z kúta neba“. Kalvárie nám však odkazujú aj iné – ak aj nežijeme v ideálnej spoločnosti, mohli by sme sa aspoň usilovať o rovnomenné zastúpenie tých hodnôt v našom živote, ktoré sú potravou pre dušu. O akúsi harmóniu.

Vitajte, rodáci, tak predsa prichádza jar!


vták 3Osud je pre operených vzduchoplavcov sarkastický: najkrutejšie sú pre nich návraty

Ján ČOMAJ

Neváhajte! Otvorte okno a nadýchnite sa zhlboka! Zacítite to, čo vtáky zavoňali tisíce kilometrov odtiaľto: Ide jar. A podľa neomylného kalendára, schovaného v ich hlavičkách, vybrali sa na ťažkú a dramatickú cestu do rodných hniezd... S presnosťou kybernetických navigátorov sa nasmeroval celý kŕdeľ. Bez slov, bez názorových treníc, skupinových záujmov a hašterenia. A pritom v  kŕdli sú ich aj tisíce. Uzavreté roje preleteli africké púšte a Stredozemské more a pristáli na pár hodín odpočinku na gréckych ostrovoch alebo talianskom pobreží.

Sviatočný čas, keď sa pečie kuzumak


Veľká noc - paschaV Bulharsku sa so živou cyrilo-metodskou tradíciou držia pravoslávneho kalendára

Tibor B. HAČKO

V kresťanskej tradícii je Veľká noc jediný kolísajúci náboženský sviatok. Jeho pôvod však siaha ďaleko pred vznik kresťanstva. Pre južné slovanské národy, hlásiace sa k pravoslávnemu náboženstvu, sa Veľká noc prirodzene stotožnila s gréckym pojmom pascha a je sviatkom radosti a oslavy návratu života. Veľkú noc vyznávali už hebrejci ako Pesach – prechod (astronomický zmysel), keď sa menili časové, resp. slnečné vplyvy.

Najdôležitejšia osobnosť dejín sveta


Ježiš - ukrižovanieUž nemusíme pri rátaní letopočtov váhať nad označením pred Kristom a po Kristovi

Ján KOŠIAR

Hrob Ježiša Krista je prázdny už vyše dvetisíc rokov, lebo Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Kresťania od apoštolských čias až po naše 21. storočia sú povolaní svojím životom svedčiť o tejto skutočnosti. Dnes sa nikto čo len trochu vzdelaný človek s vami nebude prieť, či Ježiš Kristus žil a pôsobil na tomto svete alebo nie. Okrem historických kníh – mám na mysli najmä Nový zákon – sú aj iné nekresťanské pramene, ktoré sa o Ježišovi zmieňujú.

Jemná symbolika zrodu života

jar-bahniatkoIvan BROŽÍK

Naše sviatky sa pomaly menia na kulinárske festivaly. Časť populácie prežíva Vianoce ako obdobie drahej, ale dobrej lyžovačky a Veľkú noc ako príležitosť zarobiť si a vypiť si. Vlani v tomto čase som s úžasom sledoval môjho psíka, ako si na záhrade ustlal medzi sedmokráskami. Len veľmi ťažko by sa dala zohľadniť možnosť, že ten tvor cítil, že bola Kvetná nedeľa. Možno je to najkrajší z názvov dní celého roka.

Pátranie v čase...

Veľká noc - ukrižovanie 2Ivan BROŽÍK

Veľká noc prichádza vždy v jasne známej časovej schéme. Podľa kresťanských cirkví ju slávime prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Túto nedeľu ustanovili na nicejskom koncile (prvom všeobecnom) v roku 325. Oneskorená je však pravoslávna Veľká noc, na jej výpočet sa totiž stále používa juliánsky kalendár. Historická veda však na rozdiel od jasne daných termínov samotnou prírodou dodnes skúma, ktorý dátum smrti Krista by sa dal považovať za správny, a tak vlastne presne časovo odvodzovať sviatky Veľkej noci.

Parfum eura v nosoch ázijských bossov


ČÍNAGrécke salto mortale neodradilo Čínu v ochote podporovať Európsku úniu

Tibor B. HAČKO

Pre Čínu pravdaže zostávajú primárne najmä jej vlastné ekonomické záujmy a nie podpora Európy. Na ostatnej návšteve kancelárka A. Merkelová až príliš použila parfum eura. Čínsky premiér Wen Ťia-pao jej odkázal, že je presvedčený o schopnosti Európy prekonať dlhové turbulencie. Zároveň prisľúbil, že Čína chce aj naďalej dlhodobo investovať do európskych dlhopisov.