Sochy majú byť tam, kde sú


Súsošie Ľ.Štúra Bratislava.Nepokračujme v nedôstojnej tradícii búrania a premiestňovania pamätníkov

Anton HYKISCH

 Ako spisovateľ – medzi iným aj autor historického románu Milujte kráľovnú o Márii Terézii a o dobe osvietenstva u nás a v Európe – chcem sa vyjadriť k sporom o osude sôch Márie Terézie a Ľudovíta Štúra. Poviem to krátko a jasne: sochy majú byť tam, kde sú. Presnejšie. Súsošie Ľudovíta Štúra v Bratislave má ostať tam, kde je, teda na Námestí Ľudovíta Štúra! A Mária Terézia, kráľovná uhorská a česká – a teda aj naša – by si zaslúžila v Bratislave novú sochu slovenského umelca.

Archívne dokumenty sú občianskym preukazom národa


Viglaš-archív SR štvorecArchívy nie sú zaprášené špajzy, kde sú uložené staré nepotrebné papierové šaláty

Zhováral sa Ivan HUDEC

Archivár Mgr. Peter VIGLAŠ spojil celý svoj doterajší profesijný život so štátnym Archívom hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnosti je vo funkcii vedúceho oddelenia archívnych fondov. Keďže bol zapojený do rozličných pracovných skupín, ktorých cieľom bola modernizácia archívnych systémov, v archívnych reáliách sa dokonale vyzná.

O žmýkaní peňazí


Oto BALOGH

         Zníženie odvodov do druhého piliera dôchodkového sporenia z 9 na 6 percent, ktorým chce vládny kabinet získať do štátneho rozpočtu približne 300 miliónov eur, je ešte len v rovine úvah, ale opozičná SaS už trúbi na poplach. Liberáli ústami niektorých svojich predstaviteľov obviňujú novú vládu, že namiesto istôt sľubovaných pred voľbami pripravujú pre voličov rany istoty a chystajú sa z nich vyžmýkať čo najviac peňazí.

Oponenti sú krátkozrakí, ak nie celkom slepí


širokorozchodná 2Širokorozchodná trať cez Slovensko je veľkou množinou šancí

Ivan BROŽÍK

Podnik Ruské železnice už v roku 2007 kalkuloval s pozitívnym ekonomickým efektom predĺženia širokorozchodnej trate (ŠRT) pre viaceré slovenské regióny. Ten však občanom Slovenska pravicová vláda z rokov 2010 – 2012 netlmočila alebo dokonca zatajila. Až teraz sa darí odkrývať jej takmer ekonomickú zločinnosť, minimálne v podobe sabotovania šance nazvanej širokorozchodná trať (ŠRT).

Historické návraty na zem predkov


Matica slovenská sa medzi prvými ujala Slovákov na slovenskom juhu a ich práv

Peter MULÍK

Michal Miloslav Hodža vo svojom diele Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo napísal: Slovenská národnosť je nječo tak zvláštneho, že v Uhriech niet pre ňu rámu. Jedine Slováci, okrem Maďarov, mali svoju otčinu iba v Uhorsku. Táto veľká vlasť prestala byť pre nich dobrou vlasťou, keď museli zažívať príkoria a útlak pre svoju národnosť, ale najmä keď sa vytýčili politické hranice Slovenska.

Moderná objaviteľka Jána Hollého pre súčasnosť


VŠIMLI SME SI

Historický odbor Matice slovenskej udelil Cenu Daniela Rapanta

Dušan D. KERNÝ

Špičková literárna vedkyňa, literárna historička a najvýznamnejšia analytička výkladu historických okolností diela Jána Hollého prof. Eva Fordinálová prevzala z rúk predsedu Matice slovenskej (MS) M. Tkáča vysoké matičné ocenenie. Cenu Daniela Rapanta. Udeľuje ju Historický odbor MS.

Viacerí poslanci sú podozriví zo sabotáže


NR SRVoľba generálneho prokurátora prebiehala vlani v rozpore s volebným poriadkom

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu... potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

Čo znamená Hungaria a Hungarus


Uhorsko mapaPredkovia Maďarov sa nikdy vo vlastnom jazyku neoznačovali za Uhrov

Peter MULÍK

Slovenská odborná terminológia sa vyvíja a dotvára nielen v nových vedných odboroch, ale aj v jej takpovediac klasických odvetviach, ako je jazykoveda, história, etnografia, politológia, ale aj publicistika. Matica slovenská pripravila 18. apríla 2012 terminologické kolokvium k problému používania vlastných mien Hungaria – Uhorsko – Magyarország –  Maďarsko a k etnonymám Hungarus – Uhor –  Maďar.

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 2012_17


eva zelenayováEva ZELENAYOVÁ                                          

Keď dnes porovnávame názvy českých a slovenských inštitúcií, tak sa musíme my Slováci hanbiť. Nielenže nemáme Slovenskú národnú radu, nemáme ani Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas, slovenskú tlačovú agentúru, slovenský štatistický úrad, slovenskú konferenciu biskupov, slovenskú národnú banku, slovenské železnice...