Muž s citlivým okom

MEDAILÓN
Barbara PRIBYLINCOVÁ

Ak chce fotograf uspieť, musí mať rýchle spojenie medzi okom, mozgom a prstom na spúšti fotoaparátu. Samozrejme, najdôležitejší je cit pre obraz a jasná predstava o výslednej fotografii. Aj keď je to tá jediná zo stovky obrázkov, ktoré v danej chvíli urobil.

Veľkolepý vzájomný hold Kysúc a Kysučana

 

Dušan D. KERNÝ – Ondro Zimka je kysucký pevný bod, tvorbou sa mu podarilo otáčať výtvarným vesmírom. Je jedným z najlepších vkladov do slovenského výtvarného života, jeho príbeh je neopakovateľný tak , ako je neopakovateľný zážitok zhliadnuť, poznať jeho tvorbu. Vyhlásil to znalec a zberateľ JUDr. Anton Blaha pri otvorení výstavy v tomto roku jubilujúceho akademického maliara Ondreja Zimku (1937 v Turzovke-Hlinenom).

Posledný krajský snem bol v Bratislave

Minulý týždeň, 16. júna, sa v hlavnom meste uskutočnil Krajský snem Matice slovenskej bratislavského kraja. Slávnostnú udalosť pripravil Dom Matice slovenskej a Krajská rada v organizačnej spolupráci s MO MS v Dúbravke. Snemovanie otvorilo vystúpenie folklórneho súboru Klnka z Dúbravky. Po básni prednesenej umelkyňou, dlhoročnou matičiarkou a predsedníčkou MO 1 Evou Kristinovou privítala hostí a prítomných predsedníčka Krajskej rady Jana Lipníková.

Slovenskú Ľupču navštívili hostia z Macedónska

V dňoch 24 – 27. 5. 2012 privítala obec Slovenská Ľupča a DFS Dratvárik, ktorý je kolektívny člen Matice slovenskej, hostí z Detského kultúrneho centra Karpos, Skopje z Macedónska. Vo štvrtok po príchode absolvoval súbor návštevu Ľupčianskeho hradu, ktorý tvorí neodmysliteľnú dominantu obce. Piatkový program bol veľmi náročný, pretože súbor počas dňa vystupoval hneď dvakrát, a to v obciach Nemecká a Slovenská Ľupča.

Naše talenty 2012 v Žiline

Vo štvrtok 31. mája 2012 ožila aula Gymnázia sv. Františka z Assisi deťmi základných škôl zo Žiliny a okolia, aby predviedli verejnosti svoje malé umenie. Na školách nám vyrastajú šikovné a talentované deti, ktoré niekedy ani nevedia o svojom talente. Týmto podujatím by sme im chceli pomôcť vyjsť z tieňa na svetlo a škole pomôcť predviesť sa svojou školskou a mimoškolskou umeleckou činnosťou.

Matičiari spojili príjemné s užitočným

Slavošovce – priemyselná obec na Gemeri v Štítnickej doline, ktorú netreba nejako zvlášť predstavovať. Skôr ako sa tu v Slavošovciach v r. 1828 narodil zberateľ slovenských povestí a rozprávok, kňaz a národovec Pavol Dobšinský, bola v roku 1817 postavená papiereň. Výroba bola prevažne ručná, zameraná hlavne na baliace papiere. Zakladateľka papierne Johanna Gyurkyová v roku 1841 zaviedla strojov výrobu papiera, prvú v Uhorsku.