O cenu Slovenského učeného tovarišstva

Mesto Trnava už po XIV. krát privítala účastníkov Celoslovenskej literárnej súťaže. Prijatie účastníkov na radnici Pavlom Tomašovičom zanechalo milé dojmy v účastníkoch. Adriena Horváthová, predsedkyňa MO MS v Trnave slávnostne a vďačne pripomenula významné výročia: 220. výročie vzniku Slovenského učeného tovarišstva, ako aj blížiace sa 250 výročie narodenia Antona Bernoláka.

Dubnickí matičiari hodnotili

Dňa 13.5.2012 sa uskutočnila Členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom. Predseda MO Matice slovenskej Štefan Antalík vo svojej správe zdôraznil, že v roku 2011 si matičiari aktívne plnili úlohy, ktoré im vyplývali zo Stanov Matice slovenskej a činnosti práce.

Nechajme deti rozprávať

Ako pracovníčka múzea, ktorá vedie galerijné oddelenie, sa moja práca spája s komunikáciou s ľuďmi. V regionálnom múzeu vytvárame program plánovaných výstav a podujatí s prihliadnutím na možných návštevníkov múzea. Odhliadnuc od hlavnej sezóny, keď nás navštevujú turisti zo Slovenska aj zo zahraničia, najväčšou skupinou návštevníkov, s ktorými pracujeme, sú žiaci základných a stredných škôl.

Myslím ekologicky, teda som

Matica slovenská má v našom živote mnoho úloh. Snaží sa dvíhať slovenské národné povedomie, zveľaďovať kultúrny život a prebúdzať v ľuďoch morálne hodnoty. Pokúša sa aj o udržiavanie spoločenského, športového a zdravého ľudského ducha. V neposlednom rade je jej povinnosťou ochrana kultúrnych pamiatok a našej krásnej slovenskej prírody.

Renesancia rétoriky – košický Štúrov Zvolen 2012

Tvorba rečníckych prejavov a ich prezentácia publiku patrila k náročným disciplínam starovekých dejín. V súčasnom modernom svete na chvíľu zastal čas, a vrátili sme sa do minulosti ozvláštnenej prvkami súčasnej doby. 7. mája 2012 sme boli v Košiciach svedkami jedinečných výkonov účastníkov regionálnej súťaže v rétorike.

Historici bránia Historický ústav v Bratislave – nechcú ho v Martine


logo-maticaVnútromatičné pohyby a zmeny musia byť prínosom pre národnú ustanovizeň

Matičné hnutie je živý organizmus, ktorý sa vyvíja. Po zmene vedenia Matice slovenskej v roku 2012 si nový predseda Marián Tkáč stanovil prioritu očistiť poškvrnené meno národnej ustanovizne hlavne kauzou PDSI – teda podvodného investovania Národného zlatého pokladu i ďalších matičných finančných zdrojov. Čo sa mu darí.

Mária KRÁĽOVIČOVÁ - Stále svieža, vitálna a obdivuhodná herečka


kraľovičová - štvorecMária Kráľovičová hrá na scéne Slovenského národného divadla plných 65 rokov

Milan POLÁK

Mária Kráľovičová má osemdesiatpäť rokov. Neuveriteľné! Ešte stále hrá päť či šesť postáv v repertoári Činohry Slovenského národného divadla, kde má angažmán 65 rokov. Je čulá, svieža, aktívna, má plány do budúcnosti a je v plnom nasadení prítomná na teritóriu našej národnej kultúry. Počas tých dlhých, predlhých rokov svojej hereckej kariéry vytvorila veľký, priam impozantný počet úloh a obdivuhodnou schopnosťou hereckej premeny, ako aj schopnosťou hlbokého prieniku do vnútorného sveta stvárňovaných postáv zaradila sa medzi veľké zjavy nášho divadla, filmu i umeleckého vysielania rozhlasu a televízie.