Rodíme sa pre vlasť


Peter JÁNOŠÍK

Maďarský národ nespokojný s Trianonom sa teraz usiluje hlučne demonštrovať, že v priestore, v ktorom žije, je už zakorenený na veky vekov. Nik mu to neberie, ale aj ďalšie národy majú podobné ambície, lenže sú kultivovanejšie. Nám akoby takýto kategorický imperatív chýbal. Do správnych koľají – aspoň na chvíľu – ho uviedol veľký úspech na hokejových majstrovstvách sveta. Masy Slovákov zasiahla eufória, radosť a hrdosť na vlasť a úspech hokejistov prijali za svoj.

Vyzbrojení zbraňami slova a myšlienky


slovensky znakNaučili sme sa zodpovednosti samých za seba vo vlastnom štáte a nehľadáme výhovorky

Drahoslav MACHALA, prvý hovorca KSI

 Človek je šťastný tvor, ak zažije okamihy v dejinách vlastného národa a štátu, na ktoré môže byť aj po dvadsiatich rokoch pyšný. A ja tú zodpovednú vetu vyslovím: V ten deň – vo štvrtok 31. mája 2012 som bol naplnený šťastím, že som smel byť medzi tými vyvolenými, ktorí pred dvadsiatimi rokmi prijali spontánne a zodpovedne Vyhlásenie Kongresu slovenskej inteligencie (KSI), ktoré ovplyvnilo moderné slovenské dejiny!

Aby ľudia bývali lepšie


PSS inzercia PrešovPrvá stavebná sporiteľňa poskytla už štvrť miliardy eur na obnovu bytových domov

Martin MACEJ

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS, a.s.) je významný finančný partner, ktorý pomáha občanom Slovenska lepšie bývať. Okrem sporenia a poskytovania úverov na bývanie pre fyzické osoby začala financovať ako prvá banka na Slovensku aj obnovu bytových domov. Od roka 2000 doteraz poskytla na ich obnovu viac ako štvrť miliardy eur, presnejšie 254,15 milióna eur (do 31. mája 2012).

V úcte nie sú tí, čo niečo vedia, ale tí, čo niečo majú


oravec ivanNa poľnohospodársku výrobu a hospodárenie s pôdou sme prestali hľadieť očami sedliaka

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Patrí k tým matadorom slovenského poľnohospodárstva, ktorí aktívne prežívali obdobie spoločenských a hospodárskych premien po roku 1989. Osem rokov viedol agrokomoru, celý život popularizuje prácu chovateľov, pestovateľov a roľníkov, bije sa za záchranu slovenského poľnohospodárstva a roľnícku česť. Hovorí tvrdú pravdu, aj keď sa mnohým v minulosti nemusela páčiť. Mobilizuje, varuje, jasne pomenúva situáciu – Ing. Ivan ORAVEC, dnes predseda Poľnohospodárskeho družstva Devio.

Európska komisia kritizuje nezamestnanosť na Slovensku


EÚ vlajkyNegatívne sociálne dedičstvo pravicovej vlády registrujú aj v Bruseli

Ivan BROŽÍK

Štartovací termín pre konsolidáciu, teda ozdravovanie verejných financií na Slovensku, malo závisieť od toho, akú hodnotiacu správu a prognózu nám pošle z Bruselu Európska komisia (EK). Ak bude obsahovať nedôveru k plánovanému tohtoročnému deficitu na úrovni 4,6 percenta a bude prognózovať vyšší rozpočtový schodok okolo 5 percent, tak nás ešte tento rok čakajú konsolidačné opatrenia. 

Prípad prominentnej trestankyne sprevádza príliš veľa záujmov


tymošenkovaProkuratúra vŕši na Tymošenkovú register, ktorý ju môže uvrhnúť za mreže nadlho

Karol GORALSKÝ

Keď sme asi pred polrokom písali o prípade Júlie Tymošenkovej, bolo to práve vo chvíli, keď ju ukrajinský právny systém odsúdil na sedem rokov straty slobody. Už vtedy bolo zrejmé, že tento prípad sa zďaleka nekončí a jeho priebeh nebude priamočiary. Skrýva sa za ním príliš veľa záujmov, pričom nejde len o vnútorné ukrajinské, ale aj širšie európske, dokonca transatlantické väzby.

Dáždnik na hrozby

Peter JÁNOŠÍK

V americkom Chicagu sa konal dvojdňový samit Severoatlantickej aliancie, ktorý hlavnú pozornosť venoval misii v Afganistane a návratu k pôvodnému určeniu NATO, teda obrane vlastného územia členských štátov. Aliancia v Chicagu prijala takzvaný chicagský obranný balíček, ktorý určuje ďalší rozvoj vojenských schopností do roku 2020.

Tatári boli pre Zadunajsko hotovou pohromou


turul štvorecVojenskú silu Uhrov zdecimovala porážka od Frankov na rieke Lech v roku 955

Zora LAZAROVÁ

Slovenské národné noviny v posledných vydaniach uverejňovali seriál článkov zaoberajúcich sa terminologickými nepresnosťami a nejasnosťami pri pomenovaniach Uhor, Maďar – Maďarsko a Uhorsko. Tvorili ho príspevky, ktoré odzneli na odbornom fóre, ktoré zorganizovala Matica slovenská. V záveroch kolokvia sa konštatovalo, že mnohé tieto názvy majú slovanský pôvod.

Druhé Memorandum – výzva na slovenskú samostatnosť


logo-maticaMatica má nezastupiteľný podiel v zápasoch za slovenskú identitu a štátnosť

Stanislav BAJANÍK

Jún 1991 – 130. výročie prvého Memoranda národa slovenského 6. – 7. júna 1861 v Turčianskom sv. Martine pohlo nielen mestom, Slovenskom, ale i slovenským svetom v duchu memorandového odkazu „zmeškaná príležitosť nikdy sa viacej nevráti“. Matica slovenská už vtedy žiadala samostatnú a suverénnu slovenskú republiku.

Doba (bez)mocných


Emil SEMANCO               

Všetci, čo máme deti, vieme sa vžiť do situácie manželov, ktorí sa dvanásť rokov všemožne pokúšajú stať sa rodičmi, a keď sa im konečne narodí dievčatko, prídu oň pri tragédii, za ktorú možno viniť všetkých a nikoho. Desiateho mája tohto roku sa malá Vaneska pri šantení na hrádzi rieky Nitry v Horných Krškanoch zrazu stratila dospelému príbuznému z očí...