Kríza neoliberalizmu v Európe


Michelko RomanKOMENTÁR

Roman MICHELKO

Uplynulých dvadsať rokov bol hlavný ekonomicko-politický mainstream jasne zadefinovaný. Minimálny štát, minimálne regulácia všetkých odvetví národného hospodárstva, osobitne bankovníctva, prudké znižovanie daní a odvodov, flexibilita trhu práce a podobne. Dnes žneme plody tejto dlhodobo skazonosnej politiky.

Odchod alebo útek?


ivan brožíikPOZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Miloslava Zemková oznámila, že „má aj lepšie ponuky“, a preto uvažuje o odchode z čela RTVS. Zaujímavé gesto pár dní po tom, ako si za štvrť roka práce prevzala okrem platu aj odmenu 9 000 eur. Odmenu od nás všetkých, či už s ňou súhlasíme alebo nie. A či vôbec súhlasíme s maniermi, ktoré pani Zemková v našej verejnoprávnej inštitúcii nastolila. Pri jej povestnej láske k „lepším ponukám“ je to však úplne jedno.

Prečo potrebujeme iné noviny


Dušan KernýSPOZA OPONY

Dušan D. KERNÝ

Noviny sú vlastne založené na tom, že uverejňujú veci, ktoré inde nie sú. Na tom, že hovoria tak, ako nehovoria iní, jazykom, ktorí iní jednoducho nemajú. Tak aj matičné noviny či mesačník Slovenských pohľadov nie sú založené len na tom, čo v nich je, ako predovšetkým na tom, čo inde nie je. To je kumšt – nájsť veci, fakty, súvislosti, osoby, udalosti, príbehy z dejín, ktoré inde nie sú. Alebo, ktoré sa zamlčiavajú – matičné dejiny sú takých osobností a udalostí plné.

Prestrelka argumentmi v banskobystrickom Múzeu SNP


UPNMladí slovenskí, poľskí, českí a maďarskí vedci a historici o našich novších dejinách

Dušan D. KERNÝ

O slovenských dejinách sa stále nepovedalo všetko. Vyplynulo to z dvojdennej vedeckej konferencie univerzít z Banskej Bystrice a Košíc, ako aj Ústavu pamäti národa a Múzea SNP. Predstavitelia mladej generácie historikov a doktorandi katedier histórie dvoch univerzít dokázali nevyhnutnosť a schopnosť nového generačného prístupu.

Sme trpezliví a rozvážni


VŠIMLI SME SI

Ivan BROŽÍK

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák prezentoval pred niekoľkými dňami v Budapešti záujem Slovenska o dobré a konštruktívne vzťahy. V tom čase maďarský ultranacionalistický Jobbik zorganizoval viaceré provokácie proti Slovensku. Slovenské názvy dvoch ulíc na Szegedskom Dome národností prelepili jeho aktivisti maďarským prekladom.

Matičné slávnosti začínajú

logo-maticaPri príležitosti 150. výročia Matice slovenskej snem MS 17. septembra 2011 vyhlásil Rok Matice slovenskej. Počas jeho trvania sa v programovej časti uskutočnia viaceré priliehavé, zaujímavé a príťažlivé celoslovenské, oblastné i miestne podujatia (medzinárodná vedecká konferencia, semináre, umelecké programy, výstavy, akadémie, besedy, stretnutia s významnými osobnosťami matičného, umeleckého a vedeckého života, kultúrno-spoločenské podujatia. Viac publikujeme v programe osláv.

Matičná esej už pozná svojich víťazov


logo-maticaPripomenuli si aj pamätný deň Memoranda národa slovenského

Milan GONDA

Vo štvrtok 7. júna 2012 sa v evanjelickom kostole v Martine uskutočnil slávnostný program pod názvom Veniec víťazov. Dával bodku za Slovesnou jarou 2012 a otvárala sa ním súčasne séria podujatí Martinských matičných slávností. Predchádzala mu vernisáž výstavy Matica slovenská 1863 – 2013, ktorú sprístupnili v Matičnom dome. Účastníci horeuvedených podujatí si tiež pripomenuli pamätný deň Memoranda národa slovenského pri pamätníku neďaleko evanjelického kostola.

Na počiatku bolo Slovo a toto Slovo bolo Boh


cyril a metod socha v BANad jubileom príchodu sv. Cyrila a Metoda prevzal záštitu prezident Ivan Gašparovič

Eva ZELENAYOVÁ

Celoštátne oslavy 1 150. výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda v budúcom roku sa ponesú v znamení prvého prekladu biblického textu sv. Cyrilom a  Metodom: „Na počiatku bolo Slovo a toto Slovo bolo Boh.“ Dohodli sa na tom účastníci porady u prezidenta Ivana Gašparoviča 4. júna.

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 2012_23

Maroš Smolec 1Pred dvoma týždňami sa slovenský divák chtiac-nechtiac stal priamym svedkom pompéznych osláv pri príležitosti 60. výročia vládnutia britskej kráľovnej Alžbety II. Napriek skutočnosti, že kráľovstvá, kniežactvá a iné formy monarchií či vládnucich dynastií sú z hľadiska moderného usporiadania spoločnosti prežitkom a akousi pozlátkou, britská kráľovná si zaslúži obdiv, uznanie a v čase hospodárskej krízy dokonca aj predražené oslavy.