3 OTÁZKY PRE: Jozefa MAKÚCHA, guvernéra Národnej banky Slovenska

makúch jozef NBSZhováral sa Ivan BROŽÍK

● NBS vykonáva pravidelný bankový dohľad nad „kondíciou“ bánk, ktoré u nás poskytujú svoje služby. Prelievajú sa problémy zahraničných centrál aj na ich dcérske banky u nás?

Slovenské banky pôsobia na území SR prevažne ako dcérske spoločnosti zahraničných bánk, sú však samostatnými právnymi subjektmi. Pokiaľ ide o znižovanie ratingov materských spoločností slovenských bánk, ku ktorým v poslednom období dochádzalo najmä z dôvodu vývoja situácie na európskych finančných trhoch, toto znižovanie nemá na slovenské banky významný priamy dosah. Slovenské banky sú stabilné a kritériá na kapitálovú primeranosť spĺňajú na vyššej úrovni, ako je to bežné v okolitých krajinách.

Odskakujúcim husárom cvakajú zuby naprázdno


Cyril a jeho učeníciMatica slovenská tróni v cyrilometodskom kalendáriu ako aj pri dvadsaťročí republiky

Dušan D. KERNÝ, Michal BADÍN, Maroš BANČEJ

V sídle Matice slovenskej v Martine, v matke slovanských miest a na starobylom Devíne sa tento rok konali významné podujatia, ktorými sa začal Cyrilo-metodský rok – vyvrcholí v roku 2013 pri 1 150 výročí príchodu slovanských vierozvestov a patrónov Európy na územie Veľkej Moravy, teda aj na územie dnešného Slovenska v roku 863. Zároveň bude súčasťou 150. výročia založenia Matice.

Najlepší ukázali cit pre publicistickú výstavbu a zrelý štýl


hodža milanSúčasťou Dní Milana Hodžu bola súťaž budúcich novinárov

Maroš M. BANČEJ

Tohtoročné Dni Milana Hodžu, ktoré sa uskutočnili 26. júna až 1. júla, už po piatykrát otváralo slávnostné vyhodnotenie súťaže novinárskych nádejí Hodžov novinový článok. V Bratislavskom Pálfiho letnom paláci sa zišli desiatky detí vo veku 13 až 15 rokov, ktoré vo svojich prácach rozvíjali témy vlastenectva a pozitívnych životných vzorov.

Česká spoločnosť si obnovuje pamäť


VŠIMLI SME SI

Dušan D. KERNÝ

Česi si obnovujú pamäť, aby si vystačili sami so sebou. Tento názor sa objavil pri tohtoročnom 70. výročí nemeckého fašistického zločinu v Lidiciach. Vojnové udalosti sú „trendy“ , lidické výročie (10. júna) sa takým stáva až teraz. Dve desaťročia bolo zabúdané. Toto vyvražďovanie „nebolo atraktívne, nebolo mediálne sexy“.

Lži a mýty o príčinách dlhovej krízy


Michelko RomanKOMENTÁR

Roman MICHELKO

V súvislosti s diskusiou o príčinách európskej finančnej krízy sme dnes a denne svedkami množstva lží a mýtov. Tá najznámejšia je, že my všetci pracovití stredo- a severoeurópania sa skladáme na lenivých Grékov. Pritom táto téza je lživá hneď v dvoch parametroch.

Význam sedemnásteho júla pre slovenské dejiny


eva zelenayováPOZNÁMKA

Eva ZELENAYOVÁ

Roky pripomínania akejsi viny za prvú Slovenskú republiku takmer vymazali z mysle Slovákov túžbu po samostatnosti. Až po roku 1989, keď sa česká strana začala k Slovensku správať ako ku svojej kolónii, prebudila sa národná hrdosť. Pravda nie u každého. Veľké očakávania z nadobudnutej slobody prejavovali najmä zahraniční Slováci.

Pranie špinavých vajec


Peter VALO štvorecAko bolo, čo bolo

Peter VALO

Svojho času sme kupovali slepačie vajcia v jednom z obchodných reťazcov. Asi pred dvomi rokmi manželka privoňala k rozbitému vajcu a pokrčila nosom. Neboli to záprdky, len mali akúsi vedľajšiu arómu. Istý známy povedal, že to závisí od toho, čím tie sliepky kŕmia, a vysvetlil nám, aké údaje sa dajú vyčítať z pečiatok na vajciach. Znelo to síce hodnoverne, ale radšej kupujeme vajcia od známeho domáceho producenta a tie nesmrdia.

SLOVO O SLOVENSKU, 2012_27


emil semancoEmil SEMANCO

„Mám devätnásť rokov a doteraz som mala iba piatich partnerov. Ten, s ktorým som sa zblížila včera, je z nich najlepší a cítim, že by nám to mohlo spolu fungovať.“ Takto oznámila svetu svoju najnovšiu sexuálnu skúsenosť urastená, plavovlasá protagonistka reality šou, ktorú nakrútila istá slovenská komerčná televízia kdesi v oceánskom tropickom ostrovnom raji.

Metodovým mestom mohli byť Zlaté Moravce


cyril a metod socha NitraČeskí a moravskí historici píšu o Veľkej Morave pre Slovákov nedôstojným spôsobom

Marian VALAŠÍK    

Mohlo by sa zdať, že o svätom Metodovi bolo napísané všetko. Vieme aj, kde bol pochovaný, v akom kostole, ale jeho pozostatky asi nikdy nenájdeme. Môžeme však odpovedať na otázku, kde bolo konkrétne miesto jeho pôsobenia – jeho misijné centrum? Vlastne aj to by malo byť zodpovedané. Niet však ani jedného českého či moravského historika, ktorý by miesto jeho pôsobenia lokalizoval inde ako na Moravu a slovenskí historici s nimi súhlasia.

Dve desaťročia slovenskej svojbytnosti a suverenity


gašparovič ivan prezidentPrezident Ivan Gašparovič o čase, keď sme deklarovali vlastnú štátnu zvrchovanosť

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Rok 1992 bol pre slovenský národ nesmierne hektický. Rozhodovalo sa o tom, či Slovensko zostane príveskom federálneho štátu alebo konečne naplní svoje politické ambície a stane sa suverénnym štátom. Od čias Veľkej Moravy nijaká politická reprezentácia nedokázala zjednotiť národ na úroveň samostatného štátu. Okrem krátkeho vojnového obdobia v rokoch 1939 – 1945. Po roku 1989 nastala veľká príležitosť pre mnohé národy Európy osamostatniť sa. V júnových voľbách roku 1992 vkladali Slováci veľkú nádej do HZDS. Výsledok vyše 37 percent hlasov zaväzoval politikov hnutia splniť veľké očakávania obyvateľstva. Prvým suverénnym prejavom politickej garnitúry bolo prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR v Slovenskej národnej rade už 17. júla 1992. Ivan Gašparovič bol vtedy jej predsedom...