SLOVO O SLOVENSKU, 2012_26


Maroš Smolec 1Maroš SMOLEC

šéfredaktor

Nedávno som so synom Tomášom zašiel na občerstvenie do jedného petržalského bufetu. O chvíľu do prevádzky vstúpil na prvý pohľad chudobne, ale čisto odetý mladík. Bez slova obsluhujúcemu predavačovi podal malý lístok. Ten ho chvíľu lúštil. Napokon súhlasne kývol hlavou. Pripravil šunkovú bagetu a podal ju tichému návštevníkovi.

Nový úsek diaľnice na severe


ďiaľnica D1VŠIMLI SME SI

Tam okolo Levoči, diaľnica sa točí, môžu si spievať od pondelka 25. júna obyvatelia regiónu, cez ktorý povedie spojnica posledného úseku modernej komunikácie od Ružomberka po Prešov, respektíve Košice. Práve v ten deň sa slávnostne začala výstavba druhého úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov v dĺžke 9,5 kilometra.

Netreba kľuPrelomový samit v histórii Európyčkovať – Budapešť provokuje


EÚ vlajkyKríza spojila banky – rodí sa finančná únia

Ivan BROŽÍK

Na sklonku uplynulého týždňa sa z Bruselu rozletela správa, ktorej málokto z laikov venoval pozornosť. Stretnutí šéfov štátov už bolo veľa a plánov na záchranu eurozóny tiež toľko. Vždy bez  výraznejšieho pozitívneho efektu na krachujúce ekonomiky.

Súsošie štúrovcov nenahradí socha Márie Terézie


Súsošie Ľ.Štúra Bratislava.Bratislavské mestské zastupiteľstvo rozhodlo jednoznačne

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Spor o premiestnenie či zachovanie súsošia štúrovcov na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave sledujú Slovenské národné noviny od začiatku. Snahu jednotlivcov z Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorí chceli štúrovský pamätník premiestniť a nahradiť ho kópiou sochy Márie Terézie, ukončilo pred prázdninami rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva. To v posledných júnových dňoch rozhodlo, že nijaké výmeny sôch sa neudejú.

Slovákov asimilujú v každom maďarskom režime


turul štvorecS našimi južnými susedmi sa nesporíme o rozličný výklad skutočností, ale o rôzne fakty

Dušan D. KERNÝ

Jednoznačná provokácia so zasadaním maďarského parlamentného podvýboru pre autonómiu demonštrovala pred očami širokej verejnosti jednoznačný rozdiel medzi menšinovou politikou dvoch susedných štátov – Maďarska a Slovenska. Zároveň ukázala zreteľne, že nejde o sporný výklad tých istých faktov, nejde o rôzne interpretácie, ale o rôzne fakty. Pričom historická pravda je na strane slovenskej aj pokiaľ ide o spor o asimiláciu národností.

Štefan HOZA - Dámy pobláznil elegantný Jánošík vo fraku

hoza štefan - štvorecŠtefan Hoza spevom po slovensky očaril Prahu a stal sa hviezdou operetných scén

Milan POLÁK

Štefan Hoza bol muž impozantného zjavu a svietivo oceľového hlasu. Okrem toho, že bol hrdinom desiatok operiet a opier na slovenských, českých a zahraničných javiskách, bol aj priekopníkom, osnovateľom a podnecovateľom nášho národného koncertného a hudobno-dramatického umenia. Bol hercom, spevákom, libretistom, prekladateľom, publicistom, dramaturgom a pedagógom v čase, keď sa kládli základy nášho národného operného umenia.

Oživovanie historickej pamäti môže pomôcť aj dnešku


stredovekOd bitky pri Rozhanovciach, najväčšej v stredoveku u nás, uplynulo sedem storočí

František MRVA – Jozef SCHWARZ

Bitka pri Rozhanovciach sa odohrala v piatok 15. júna 1312 v okolí rovnomennej obce neďaleko Košíc Na bojovom poli sa zrazili vojská kráľa Karola Róberta z Anjou, ktorým prišli na pomoc vojská spišských Sasov, rytierov rádu johanitov a vojsko Košíc. Ich protivníkmi boli vojská Omodejovcov – synov nebohého palatína Omodeja, ktoré posilnili oddiely Matúša Čáka Trenčianskeho.

Smutné svedectvo vyhasnutého svedomia národa


Bývalí politickí väzni majú dve organizácie, ktoré sa v mnohom názorovo rozchádzajú               

Eva ZELENAYOVÁ

Slovenský rozhlas odvysielal 1. mája na tento deň dosť nezvyčajnú reláciu. Členovia Konfederácie politických väzňov sa stretli pri pamätníku politických väzňov v Leopoldove a  navštívili objekty väzenia, v ktorých mnohí z nich prežili mladosť. Nezaujatého poslucháča nemuselo na relácii nič vyrušiť. Redaktorka dala slovo niektorým účastníkom stretnutia. Jeden z nich povedal, že komunistický režim ho síce neprenasledoval, ale prijal pozvanie priateľa do spoločnosti politických väzňov, s ktorými sympatizuje.

Do zdravotníctva by mali vstupovať dve portfóliá vedomostí – medicínske a manažérske

Krčméry-štvorecLáska k blížnemu a nezištná pomoc sprevádzajú prof. Vladimíra Krčméryho po celý život.

Tibor B. HAČKO

Po desaťročiach devastácie štátu, bujnenia korupcie a úpadku morálnych hodnôt človeka je v našej spoločnosti takmer zázrakom nájsť bytosť, ktorá neúnavne nielen vyznáva morálne hodnoty, ale ich aj prenáša priamo do praxe v každodennom živote. Navyše svoje presvedčenie odovzdáva v pedagogickom procese ďalším, mladším generáciám – prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc. Lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Nedávno ocenený Krištáľovým krídlom. Aktívne pôsobil v cirkevných mládežníckych podzemných hnutiach a po celý svoj život sa zúčastňoval na cirkevnom živote. Ako hlboko veriaci človek úprimne prenáša vieru na svoje okolie.

Sociálny štát je už minulosťou


hauser-štvorecV Európe naozaj dochádza k vytváraniu fundamentalistickej identity

Pavol DINKA

Michael HAUSER (1972) vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, pracuje vo Filozofickom ústave Akadémie vied (AV) Českej republiky a prednáša na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2001 usporadúva semináre o kapitalizme, ktoré sa neskôr pretvorili na občianske združenie Socialistický kruh, zaoberajúce sa ľavicovým myslením a jeho popularizáciou. V roku 2007 stál pri zrode iniciatívy Sme občania! Je autorom kníh Adorno: moderna a  negativita, Prolegomena k filosofii současnosti, Humanismus nestačí. Preložil tiež niekoľko kníh od Slavoja Žižeka, Theodora W. Adorna a publikoval celý rad esejí. Píše stĺpčeky do denníka Referendum.