Bude list arcibiskupovi Zvolenskému rozbuškou?


Michelko RomanKOMENTÁR

Roman MICHELKO

Denne mám v počítači okolo štyridsať mailov, dobrá polovica z nich sú nevyžiadané. Zväčša ich len letmo pozriem a nechám tak. Pravdaže medzi nimi nechýbali ani rôzne, rozdielne dôveryhodné verzie príčin odvolania arcibiskupa Róberta Bezáka. Táto kauza mala však aj jeden, zrejme spočiatku nezamýšľaný dôsledok. V dosiaľ nevídanej šírke obnažila pomery v katolíckej cirkvi na Slovensku.

Csatáry našiel azyl v rodnom Maďarsku


eva zelenayováPOZNÁMKA

Eva ZELENAYOVÁ

Na základe informácie Centra Simona Wiesenthala britskí žurnalisti objavili miesto pobytu v súčasnosti najhľadanejšieho vojnového zločinca Lászloa Csatáryho. Podľa centra hral dôležitú úlohu pri deportáciách 15 700 košických Židov do koncentračného tábora v Osvienčime na jar 1944. Ako zástupca polície zvláštnej komisie sa však podieľal nielen na príprave zoznamu, ale aj na zatýkaní, mučení a deportácii približne 1 200 „nespoľahlivých občanov“ mesta.

SLOVO O SLOVENSKU, 2012_32-33


Roman KALISKÝ-HRONSKÝRoman KALISKÝ-HRONSKÝ

Do celoslovenskej ankety, ktorá mapovala postoj Slovákov k slovenským výrobkom a prebiehala celý jeden letný mesiac, sa zapojilo až vyše jedenásťtisíc respondentov. Potvrdením, že téma nakupovania domácich produktov je celospoločensky aktuálna, je fakt, že až 94 percent Slovákov uvedomelo kupuje slovenské výrobky a rovnaké percento našincov je presvedčených, že slovenské výrobky sú kvalitné.