Talent naplno venoval architektúre a archeológii


Piff štvorecBratislavský hrad Alfredovi Pifflovi učaroval, ale priniesol mu aj niekoľkoročné väzenie

Eva ZELENAYOVÁ

Akosi sa nám nedarí zveľaďovať kultúrne dedičstvo, ktoré by bolo na očiach, pútalo pozornosť, pri poznávaní ktorého by si deti mohli prehlbovať vzťah k našej histórii. Trebárs v Bratislave je žalostne málo zakonzervovaných archeologických vykopávok a aj jestvujúce skôr odpudzujú, než priťahujú pozornosť.

Skalica je naozajstná perla a rubín drahokam


Skalica štvorecZáhorie sa stáva atraktívnym turistickým lákadlom s perspektívou ďalšieho rozvoja

Text: Ivan BROŽÍK – Foto: Štefan KAČENA

Kráľ Ľudovít I. Veľký nebol v skutočnosti svojou postavou nijako veľký. Vzrastom asi tak stosedemdesiat centimetrov. Na svoju dobu to bol však velikán. Postaral sa totiž o najväčšiu slávu Uhorskej ríše – spojil ju od Balkánu až po Poľsko. Nečudo – narodil sa vo Višegrade. Takže korene Višehradského zoskupenia smelo posúvam do 14. storočia. A sochu kráľa na námestie v Skalici, z ktorej urobil v roku 1372 slobodné kráľovské mesto. Navštívme ho a pozrime sa, čím žije dnes.

Cyrilo-metodská tradícia v Matici slovenskej


devínMatičné ciele nesú pevné korene – formy a metódy činnosti košatejú pre tretie tisícročie

Marián TKÁČ, autor je predseda Matice slovenskej

Nežičlivci – a takých je v slovenskom národe i mimo neho naďalej dostatok – spochybňujú všetko, čo dýcha národom a kresťanstvom. Samozrejme, že aj cyrilo-metodskú tradíciu, niektorí dokonca starosvetsky hovoria o nej ako o „cyrilo-metodejskej“. A tak si pripomeňme, že živým svedectvom nepretržitej prítomnosti odkazu svätých bratov, osobitne potom sv. Metoda medzi nami, je gréckokatolícka cirkev, ktorá ako „stará viera“ pretrvala na severovýchodnom Slovensku až do 17. storočia, keď po prihlásení sa Rusínov k starovercom v Užhorode v roku 1646 vznikla gréckokatolícka cirkev.

Najpriamejšia cesta je cesta statočnosti

Vnuk F. - štvorecFrantišek Vnuk: „Čím je človek ďalej od vlasti, tým viac preciťuje spojenie s ňou!“

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY       

Mal dvadsaťtri rokov, keď emigroval do cudziny. Druhým domovom sa mu stala vzdialená Austrália, manželkou Austrálčanka írskeho pôvodu, s ktorou si založil veľkú rodinu – má troch synov a päť dcér. Od roku 1990 sa každoročne vracia na Slovensko, kde sa 8. apríla 1926 narodil v Červenom Hrádku. Stal sa vysokoškolským pedagógom, docentom na technike v Adelaide i na bohosloveckej fakulte v Bratislave.

V národnej pamäti treba uchovať všetko dobré


mináčVladimír Mináč je neoddeliteľne spojený s dejinami Matice slovenskej

Dušan D. KERNÝ

Na pôde Matice slovenskej si pripomenuli predsedu tejto inštitúcie z rokov 1974 – 1990; konali sa tu matičné spomienkové oslavy nedožitých deväťdesiatin významného Slováka Vladimíra Mináča. Ministerstvo kultúry SR, Spoločnosť A. Dubčeka a Zväz protifašistických bojovníkov zorganizovali spomienkovú výstavu.

Primo mihi, demum tibi


 POZNÁMKA

Oto BALOGH

Od jednej štátnej zdravotnej poisťovne si súčasná vláda sľubuje zlepšenie zdravotnej starostlivosti a efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, určených na uhrádzanie nákladov zdravotnej starostlivosti. Jej zámer sa, pochopiteľne, nestretáva s nadšením predstaviteľov súkromných zdravotných poisťovní ani niektorých opozičných politikov.

Štát začína šetriť už aj na sebe samom


Desiatkam úradov zvoní umieračik – občan už nebude blúdiť v byrokratickom labyrinte

Ivan BROŽÍKIlustrácia: reformnavlada.sk

Vláda Slovenskej republiky je presvedčená, že štát je veľmi drahý a pomerne neefektívny,“ vyhlásil premiér Robert Fico po rokovaní vlády o reforme verejnej správy. Cieľom tejto reformy spolu s bojom proti daňovým únikom a efektívnym čerpaním eurofondov je pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

Legislatíva nemá byť pre toho, kto sedí vo vláde


úrad práce štvorecZamestnanci zmeny v Zákonníku práce vítajú, zamestnávatelia ich odmietajú

Martin MITOŠINKA – Karikatúra: Peter GOSSANYI

Zákonník práce čakajú opäť zmeny. Nová vláda zo svojej ľavicovej podstaty ani nemôže akceptovať tie úpravy, ktoré sa prijali za ministrovania Jozefa Mihála a vstúpili do platnosti ani nie pred rokom. Ministerstvo pod vedením nového šéfa rezortu Jána Richtera pripravilo úpravy, ktoré prechádzajú pripomienkovým konaním a po prerokovaní v parlamente na jeseň mohli by sa dostať do praxe od januára budúceho roka.

Lykožrútom sa kalamitné drevo máli, ničia celý národný park


Lykožrút-TANAP štvorecProkuratúra obvinila bývalých ministrov za škody v chránených tatranských dolinách

Jozef HAJSTER - Foto: archív

Tohtoročné letné horúčavy akoby ešte vystupňovala nemenej horúca informácia o tom, že prokuratúra vzniesla obvinenie voči bývalým ministrom životného prostredia Lászlóovi Miklósovi (SMK) a Jaroslavovi Izákovi (SNS). Podľa nej ohrozili a poškodili životné prostredie v súvislosti so známym problémom rozmnoženia lykožrúta po veternej kalamite v roku 2004 v tatranskej Kôprovej a Tichej doline. J. Izáka okrem toho obvinila aj z marenia úlohy verejným činiteľom.

Zápasíme o udržanie sa v prvej európskej lige


haber stanoPOZNÁMKA

Stanislav HÁBER

Eurozóna už dlhší čas odoláva predstavám o jej reštrukturalizácii s tým, že dôjde k vylúčeniu niektorých jej členov z južných regiónov. Dôvody na udržanie jednotného menového priestoru sú zjavne len politické. Preto vznikajú úvahy, ktoré hovoria o užšej kooperácii tých krajín, kde je euro spoločným platidlom. A práve tieto politické kritériá môžu zúžiť počet členských štátov. Dlhodobo je jasné, že sever Európy nebude schopný vyrovnávať rozdiely estakády južných štátov s horšou finančnou disciplínou. Napriek tomu nemecká kancelárka Angela Merkelová nie je za radikálne či rozhodné riešenia a hovorí o dlhej, ťažkej ceste pri znížení dlhov.