Desať dní v Drienici

MO MS Košice III. a DMS Košice v spolupráci s košickým tanečným klubom Step by step zorganizovali od 14. – 23. júla 2012 stretnutie detí a mládeže v prekrásnom prostredí horského rekreačného strediska Drienica-Lysá. Program letných tvorivých dielní takmer tridsiatky prázdninujúcich školákov pod názvom Leto letkom s kreatívnym svetom sa niesol v znamení tvorivosti, pohybu a zábavy. Bolo z čoho vyberať.

Hontianska paráda 2012

hrušovV dňoch 17. - 18. augusta 2012 v Hrušove sa uskutočnil veľmi vydarený 17. ročník jedného z najznámejších a možno povedať aj najvýznamnejších sviatkov tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku v tom najširšom rozsahu Hontianska paráda. Opäť to bola paráda so všetkým, čo k nej patrí – nádherné prostredie hrušovských lazov i dediny, výborne premyslená a aj vykonaná organizácia celého podujatia jedinečná dramaturgia scénických programov.

Dôstojná pietna spomienka v Bratislave

SNN34Hlinka1Matica slovenská nezabudla na 74. výročie úmrtia Andreja Hlinku - Slnečné letné popoludnie a vyše sto prítomných národovcov, množstvo kytíc, vencov, slovenských i matičných zástav. Taký pohľad sa naskytol všetkým okoloidúcim pri Parku Andreja Hlinku v bratislavskom Ružinove vo štvrtok 16. augusta. Pri príležitosti 74. výročia úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností modernej slovenskej histórie odzneli citlivé slová i podnetné myšlienky.

Národný výstup na Kriváň 2012

Kópia - f- 011    Na tradíciu národných vychádzok na Kriváň, ktoré štúrovci výstupom začali v roku 1841, nadviazal tohtoročný národný výstup. Uskutočnil sa 18. augusta 2012 a bol venovaný 100. výročiu národnej púte národovcov na vrchol Kriváňa na čele s biskupom ECAV Jurajom Janoškom. V rámci Mikulášskeho leta sa v podvečer 17. augusta 2012 na nádvorí Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné otvorenie podujatia.

Hlas Mladej Matice na školách

mm jun_devin_vlajkyBez ohľadu na to, v akej dobe žijeme, mladý človek je stále ovplyvňovaný troma zásadnými faktormi: rodina, škola a generačné prostredie kamarátov. Aj keď sila médií je dnes bezprecedentná, predsa len duchovný a ideový základ získava mladý človek od týchto troch činiteľov.

Kam smeruje slovenský skauting?

skauti„Ó, mládež naša, tys držiteľkou rána.“ Naozaj ňou je? Po roku 1989 sa veľa zmenilo, no mnohí sme nečakali, že sa zrúti celý výchovný proces doma i na školách. Následky vidíme všade. Spomínam si na detstvo a mladosť. V minulosti na konci školského roku križovali Slovensko autobusy detí, zájazdy do múzeí, slovenských hradov a zámkov. Dnes zavládla chudoba ducha a strácame národnú hrdosť.

Hľadanie novej tváre, nových ciest, nových tém

matica

Vznik Matice slovenskej bol významným úspechom slovenského národného hnutia a symbolom spolupráce medzi slovenskými katolíkmi a evanjelikmi. Tento historický záväzok spred 150-tich rokov treba moderne pretvoriť. Treba zmeniť Maticu tak, aby bola prirodzenou, opodstatnenou súčasťou riešenia problémov na zmenenom a meniacom sa Slovensku, osobitne na slovenskom juhu. Zdôraznil to predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Nazývali ho aj svedomím národa

razus1Spolok Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši vyhlásil Letokruh Martina Rázusa 2012 – 2013. Cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít sa začal 8. augusta a potrvá do 18. októbra 2013. Úvodné spomienkové podujatie a oficiálne otvorenie pripravil klub Martina Rázusa – Maroško v Brezne. Pre klub, ktorý pôsobí pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Brezne už päť rokov, to bola samozrejme veľká česť.

Ľudovít KUKORELLI - Náčelníka štábu čapajevovcov zrejme úkladne zabili


Kukorelli štvorecFilmový dokument o dodnes nevyjasnenej smrti majora Ľudovíta Kukorelliho zmizol

Dušan D. KERN Ý podľa štúdie Štefana BALBERČÁKA – Foto: Emil SEMANCO

V košickom Dóme svätej Alžbety je výnimočný hrob. Pol roka po pohrebe človeka, čo v ňom leží, exhumovali jeho telo, urobili pitvu, aby tam napokon už na posledný odpočinok uložili telesné pozostatky jediného účastníka Slovenského národného povstania, ktorého po smrti povýšili na majora a v neďalekom Parku generála Petrova mu odhalili bronzový pomník od akademického sochára Arpáda Račka.

Šaštínske zvony nás k sebe volajú


krížSmutno-tiché jubileum národnej svätyne patrónky Slovenska a jeho obyvateľov

Ivan BROŽÍK – Foto: autor, Ladislav LESAY

„Som tvoja matka, a to navždy. Som matka tých, ktorí sú tvoji. To si mi povedal, keď si visel na kríži,“ prihovára sa v trinástom zastavení žena synovi, ktorého drží v náručí. Tomu, ktorý o tri dni vstane z mŕtvych. Mária, matka Božia. Z času na čas aj ako Matka Šaštínska zvonmi zvoláva rodákov do svojej svätyne na Záhorí. V druhú augustovú nedeľu tak bolo už dvestopäťdesiaty raz.