SLOVO O SLOVENSKU, 2012_38-39


emil semancoEmil SEMANCO

Tak často a hlasne proklamované nadštandardné vzťahy so susedmi západne od rieky Morava sa rozplynuli ako dym nad gazdovskou pálenicou. Nemienim skúmať obsah úprimnosti týchto vyhlásení, mieru a objem nadštandardnosti (ešte tak pre niektorých hercov, honorárových kočovníkov a názorových bezdomovcov), ak je teraz životne dôležité zisťovanie iných mier a objemov. Etanolové a metanolové pomery v liehu a v pančovaných liehovinách vystavili v Česku dosiaľ dvadsaťtri smútočných oznámení, pripravili o zrak viacerých ľudí, desiatky ďalších pripútali na nemocničné lôžka s nepotešujúcou prognózou trvalých zdravotných následkov.

3 otázky pre: Vojtecha KÁRPÁTYHO, zo Slovenského historického ústavu MS

● Ako to, že zmizol rozsudok fašistu L. Csatáryho zo spisu košického súdu?

Dnes už nikto nezistí, kto odcudzil jeho rozsudok, či to bolo pred rokom 1989 alebo po tomto roku. Isté je to, že kópie rozsudku sa posielali aj všetkým kľúčovým zložkám; určite by sa našiel aj v pražskom archíve ministerstva vnútra, tak ako sa našiel v eštebáckych materiáloch o bývalých nyilašovcoch, ktorý je dnes v Archíve ÚPN. Je to rovnaký materiál, aký viedla ŠtB na gardistov, členov Hlinkovej mládeže a HSĽS doma i v zahraničí.  

Malé veľké gymnázium má stopäťdesiat rokov


REVUCA gymnázium štvorecŠkoly s celonárodným charakterom chce gestorovať ministerstvo školstva

Zuzana BUKOVENOVÁ, Michal BADÍN, Foto: archív, zb

Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča sa v Revúcej 13. až 16. septembra 2012 uskutočnili Celonárodné oslavy 150. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia. Na oslavách s mestom Revúca spolupracovali Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Matica slovenská v Martine, Gymnázium Martina Kukučína a Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej.

Matica slovenská je ústretová a ponúka konštruktívnu spoluprácu


marián tkáč 150 pxPredseda MS Marián Tkáč navštívil  splnomocnenca vlády SR pre menšiny L. Nagya

Text a foto: Maroš M. BANČEJ

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč navštívil v minulých dňoch splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Lászlóa Nagya. Iniciatíva s ponukou konštruktívnej spolupráce, s ktorou prišiel, je mimoriadne zaujímavá najmä v čase, keď hľadáme cestu k občianskej spoločnosti. Je to práve Matica slovenská, ktorá navrhla demokratický princíp zastúpenia národnostných menšín v miestnych samosprávach.

Ako je to so širokými lakťami a s úzkymi charaktermi


lipšicNejasnosti okolo registra fyzických osôb môže osvetliť poslanec Daniel Lipšic

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

„Našou ambíciou je spájať voličov na základe príbehov ľudí, ktorí majú za sebou konkrétne skutky... Tento projekt je nový, ale nevytvárajú ho nové tváre. Nakoniec, ani ja nie som nová tvár,“ povedal Daniel Lipšic pri predstavovaní svojho nového politického subjektu Nová väčšina začiatkom septembra.

Bezplatné poradenstvo je pravidlom


PSS inzercia PrešovV Trenčíne začína svoju činnosť Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov

(red) - Ilustračné foto: archív

Roky zanedbávaná obnova spoločných častí bytových domov takmer nikoho nezaujímala ani dlho po privatizácii bytového fondu. Až zvyšujúce sa náklady na energie prinútili občanov zamyslieť sa nad tým, kde a ako ušetriť. Obnova starších bytových domov sa stala mimoriadne aktuálnou, ale súčasne aj finančne nákladnou.