Európanstvo a antieurópanstvo roku 2012


EÚ vlajkyEurópska únia je v hlbokej kríze – preto musíme o tomto stave hovoriť otvorene

Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Európska únia sa nachádza v hlbokej kríze. Konštatuje to nielen bývalý nemecký prezident Richard von Weizäcker, ale aj bývalý predseda Európskeho parlamentu Klaus Hänsch či prelát Stefan Reimers, splnomocnenec evanjelického kresťanského zväzu pre Európsku úniu. Ale aj nemecký liberálny politik gróf Lambsdorf. Našinec nepotrebuje nijaký pôsobivý prehľad mien európskych politikov, aby videl, že Európa a Európska únia sa v podstate rozpadá na krízové regióny.

Súmrak gruzínskeho diktátora Saakašviliho


Roman MICHELKOKOMENTÁR

Roman MICHELKO

Začiatkom októbra sme boli svedkami, že kariéra jedného z najhorších proamerických diktátorov sa začína chýliť ku koncu. Michail Saakašvili po istom zaváhaní priznal porážku svojej strany Zjednotené národné hnutie v parlamentných voľbách a ohlásil odchod do opozície. Moci sa ujme koalícia protiprezidentských strán Gruzínsky sen na čele s miliardárom Bidzinom Ivanišvilim. Odovzdanie moci sa naplno uskutoční o rok, keď nadobudne platnosť nová ústava, ktorá transformuje Gruzínsko z prezidentskej republiky na parlamentnú.

Keď sa súdnosť utopila na moste


ivan brožíik

POZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Múdry, znalý a rozhľadený muž koná rozumne a rozvážne, pretože usilovne hľadá a nachádza čoraz jasnejší pojem toho, čo je dobré, spravodlivé a čestné. A keď vie, čo je dobré, sám sa stáva dobrým, spravodlivým a čestným. Tak akosi si antický filozof Sokrates zdôvodňoval svoje celoživotné konanie, aby napokon na konci životnej cesty vypil do dna svoj jedovatý bolehlav. Ešte predtým však takto vysvetlil vznik slova sebareflexia.

Prečo si treba pripomínať Antona Bernoláka


Dušan Kerný

Dušan D. KERNÝ

Pripomínanie si výročí nie je len návratom. Nespomíname len preto, aby sme sa v čase vracali, ale naopak. Vraciame sa do minulosti, lebo je to prepotrebné pri smerovaní dopredu. Tak je to aj pri výročí Antona Bernoláka. Ten musel v Nových Zámkoch čakať viac ako storočie, kým sa na fare, kde pôsobil, objavila pamätná tabuľa s nápisom: Tu žil prvý kodifikátor slovenského jazyka. Bol však aj modernou inšpiráciou pre rodákov. Svedčí o tom i dielo univerzitného profesora Vladimíra Blanára, rodáka z dedinky Hul pri Nových Zámkoch (1. december 1920).

Visíme na chvoste


veda - ilustrák - štvorecVŠIMLI SME SI

Ivan BROŽÍK

Z času na čas sa v médiách bez väčšieho záujmu verejnosti a ohlasu spoločnosti objaví informácia o nejakom významnom úspechu našich vedcov. Klobúk dolu, niekedy sú to fakt frajeri! Závisí to však – väčšinou – od zápalu a až od fanatickej obetavosti jednotlivcov. Slovenská republika sa prepadáva v dôležitých ukazovateľoch týkajúcich sa tzv. vzdelanostnej ekonomiky. Najhoršie sme na tom v oblasti investícií do výskumu, vývoja a vzdelávania.

Skutočný Július Fučík bol iný


Reportáž spod šibenice zneužila ideológia komunizmu aj jej odporcovia

Ivan BROŽÍK

Sme svedkami rehabilitácie uskutočnenej so skúsenosťou dvadsaťročnej demokracie azda s novým, nie už tak ideologicky zahmleným pohľadom. Chcelo to svoj čas,“ tvrdí verejne literárny historik Michal Jareš v súvislosti s obrazom Júliusa Fučíka tak, ako ho odkryli zverejnené kompletné záznamy nacistických výsluchov.

Slovensko potrebuje viac myslieť a konať v slovenskom záujme


poľnohospodárstvo 1Vidiek vymiera, nedokáže poskytnúť mladým základné podmienky na život

Ivan BROŽÍK

Počet obyvateľov Slovenska žijúcich v mestách sa blíži k šesťdesiatim percentám. Na druhej strane, vidiek sa nerozvíja, stráca obyvateľstvo, demograficky starne, má nižšiu sociálno-ekonomickú úroveň a horšiu technickú aj sociálnu infraštruktúru ako ostatné časti územia. Tieto nožnice sa roztvárajú príliš rýchlo a, žiaľ, nezadržateľne.

3 otázky pre: Danielu Suchú, riaditeľku Domu MS v Bratislave


Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

  • Dom Matice slovenskej (MS) v Bratislave patrí medzi najagilnejšie organizácie MS na Slovensku. V čom tkvie tajomstvo vášho úspechu?

Ja milujem. Lebo človek, ktorý nemiluje svoju prácu, lepšie by uro­bil, keby sa posadil k dverám chrámu a milodarmi by si zarábal na chlieb svoj každodenný. Niekto hovorí, že Bratislava je vlažná k matičnému hnutiu. Nemyslím si to, lebo i keď je hlavným mestom, to ešte neznamená, že by tu Matica nemala svoje opodstat­nenie. Matica slovenská patrí všetkým, je pre všetkých Slovákov. Ani oblaky nestoja na jednom mieste, ale pohybujú sa a pokrývajú celú zemeguľu.

SLOVO O SLOVENSKU, 2012_42


Maroš M. BANČEJ           

Čas od času sa ozve hlas či už niektorého z politikov, novinárov alebo iných verejných činovníkov, ktorý horlí za to, aby Matica slovenská predložila ideový zámer svojej ďalšej existencie. Pritom by stačilo, aby spomínaní páni a dámy sledovali dianie na našej kultúrnej a spoločenskej scéne a hneď by zistili, koľko podujatí sa mesiac čo mesiac koná pod egidou našej najstaršej národnej ustanovizne, koľko tvorivých ľudí sa do nich v drvivej väčšine bez nároku na odmenu zapája, a najmä koľko vďačných Slovákov sa na týchto podujatiach zúčastní.Nemusíme dlho listovať spätne v kalendári, stačí spomenúť iba čriepok z bohatej matičnej činnosti z posledných dní.

Odstúpil správca Matice slovenskej


trezor MS záhadný trezor 1Matičiari vášnivo diskutovali aj o Národnom poklade

(re) - Foto: archív SNN - Karikatúra: P. GOSSÁNYI

Doterajší správca Matice slovenskej (MS) Ján Eštok rezignoval na svoju funkciu. Rozhodol sa tak počas rokovania Výboru Matice slovenskej dňa 27. októbra.  Jeho rozhodnutie bolo vyústením snahou časti členstva Výboru MS, ktorá na základe prijatia nových stanov MS z roku 2011 požadovala jeho potvrdenie vo funkcii správcu formou tajnej voľby. „Správca sa funkcie vzdal, aby sa situácia v Matici nevyhrocovala,“ uviedol pred médiami predseda Matice M. Tkáč. Jeho krok v tomto smere ocenil a prijal.