Pretvorili dolnozemskú rovinu

Vďaka rozsiahlej publikačnej činnosti o zahraničných Slovákoch je meno spisovateľa literatúry faktu Jána Jančovica medzi čitateľmi dobre známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aj v najnovšom diele, ktoré vyšlo uprostred leta a má názov Pretvorili dolnozemskú rovinu, autor publikuje mnohokrát objavné údaje. Bádaním v miestach pôsobenia osobností obohatil a rozšíril ich profil spresnenými údajmi o ich bibliografii.

Slováci, píšte po slovensky

Pod týmto mottom, ktoré je zároveň odkazom pre budúce generácie, sa 12. 10. 2012 konala spomienková slávnosť k 250. výročiu narodenia Antona Bernoláka – rímskokatolíckeho kňaza, slovenského jazykovedca, kodifikátora prvého slovenského spisovného jazyka, významného predstaviteľa slovenského národného obrodenia a osvietenskej literatúry, ale aj čelného predstaviteľa prvého národného hnutia v 2. polovici 18. storočia.

Nekonečný príbeh jedného súsošia

magisPríbeh súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda sa začal niekedy v máji roku 2010. Nasledovalo vypísanie verejnej anonymnej súťaže a následne z nej podľa rozhodnutia odbornej komisie vyšiel ako víťaz akad. sochár Anton Gábrik z Modry s návrhom Rotunda. Dovtedy všetko vyzeralo viac než nádejne. Potom ako keby uťal. Keďže v SNN danú tému pozorne sledujeme, boli sme aj na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25. októbra 2012, kde súsošie našich vierozvestcov figurovalo v programe pod bodom 24.

K petícii o stave Národného pokladu SR

simonMinisterstvo vnútra SR a Ministerstvo kultúry SR dostanú hárky s podpismi ľudí, ktorí vyjadrujú podporu Petícii za zistenie skutočného stavu Národného pokladu Slovenskej republiky. Petičný výbor v zostave Jozef Šimonovič, Libuša Klučková, Jaroslav Rezník, Ľubomír Juriga-Brankovič, Daniela Suchá a Eva Kristinová poveril zastupovaním v styku s orgánom príslušným na prešetrenie a vybavenie petície Jozefa Šimonoviča.

Chváliť nám patrí slávnych mužov...

 Matica slovenská pripravila v uplynulých dňoch a týždňoch vskutku slávnostné podujatia, ktoré si pripomenuli 250. výročie od narodenia Antona Bernoláka. Tento veľký Slovák dal nášmu národu prvý kodifikovaný jazyk. Odštartoval tým cestu boja za samostatnosť. Predseda Matice slovenskej M. Tkáč si na neho spomenul počas slávnostnej omše v Bratislave.

Milan Čič odišiel na večnosť


čič-gešperPo krátkej chorobe skonal slovenský politik a ústavný právnik

(red)

Po krátkej chorobe skonal významný slovenský právnik, bývalý predseda Ústavného súdu, vedecký pracovník, akademik, kancelár slovenského prezidenta, politik a v neposlednom rade i matičiar, člen Prezídia Matice slovenskej profesor Milan ČIČ. Zomrel 9. novembra, krátko po 10. hodine vo veku 80. rokov na bratislavských Kramároch. Do nemocnice ho hospitalizovali ešte v októbri na oddelenie neurochirurgie. Milan Čič bol vždy veľmi umiernený a pokojný človek. Sálala z nebo rozvaha a ľudské dobro.

Pokrivené zrkadlo česko-slovenských vzťahov


slovenská vlajkaČeská televízia odštartovala seriál o rozpade Česko-Slovenska

(red)

Človek na rozdiel od iných živých tvorov je obdarený rozumom, aby mohol skutočnosť poznať nielen bezprostredne, ale aj sprostredkovane vyhodnocovaním skúseností a využívaním poznania druhých. Každý musí so mnou súhlasiť, že akékoľvek poznanie, a najmä poznanie minulosti, nie je samoúčelné, ale má nám umožniť orientovať sa vo svete, ktorý nás obklopuje. Ak obraz vytvorený poznaním zodpovedá skutočnosti, aj závery, ktoré si z neho vytvoríme, povedú nás správnym smerom a umožnia nám prijať správne rozhodnutia.