A zaznelo: Sypte!

gabcikovo vd štvorec

RIPORT

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Boli sme vtedy s kolegom fotografom Petrom Šimčiskom jediní novinári, ktorí dostali povolenie pohybovať sa na stavenisku v Čunove pri koryte „starého“ Dunaja. Zástupcovia iných médií boli zhromaždení z druhej strany na hrádzi pri Hamuljakove, kde mala onedlho voda zaplniť nové koryto veľkolepého vodného diela. Toho diela, ktoré dostávalo v priebehu rokov od začiatku budovania až po finalizáciu rôzne prívlastky.

Keď boli za mrežami politického žalára celé národy


hlinka andrejČernovská tragédia vyplavila na svetlo sveta pravdu o národnostnom útlaku v Uhorsku

Peter SLIACKY – Foto: archív SNN

Černovská tragédia je memento doby, ktoré odhalilo svetu pravdu o národnostnej politike v Rakúsko-Uhorsku. Dátum 27. október 1907 je pre nás významný, pretože poukázal na útlak Slovákov, ako aj iných národov, ktoré boli dovtedy dusené v žalári národov, ako sa zvykla monarchia označovať. Tento rok uplynulo od černovskej masakry už 105 rokov. Rokom 1867 sa začína definitívny obrat vo vývoji a charaktere monarchie. Štátoprávne vyrovnanie v tomto roku nastoľuje obdobie dualizmu dvoch politických táborov – uhorsko‑maďarského a rakúsko‑nemeckého.

Kde je náš panteón?


NÁZOR

Eva ZELENAYOVÁ

Kto navštívi Rím, nemôže vynechať prehliadku antického Panteónu, chrámu všetkých bohov. Je dodnes funkčným chrámom, v ktorom najmä bohoslužby v predvečer narodenia Pána poskytujú jedinečný zážitok. Cez otvor v kupole vidno hviezdy na nočnej oblohe, lebo omšu celebrujú len pri svetle ohníka umiestneného v strede chrámu. Sú tu uložené pozostatky talianskych kráľov i renesančného maliara Raffaela Santiho.

Vlasť – nie macocha!


POZNÁMKA

Stanislav HÁBER

čase, keď si pripomíname dvadsiate výročie odchodu Slovenska z federatívneho spoločného štátu, opäť smerujeme do podobného štátneho útvaru. Tentoraz to nie je spoločný štát s iným národom, ale hneď s niekoľkými. Spojené štáty európske v podstate urýchľuje Európska centrálna banka. Dôvod je jednoduchý, práve táto inštitúcia najviac znáša problémy Únie vo finančnom sektore.

Horúci kandidát na záchranné koleso z Bruselu


Slovinský úpadok je evidentný a čoraz citeľnejšie dopadá na obyvateľov krajiny

Peter JÁNOŠÍK – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Slovinsko, bývalý prístupový premiant v EÚ, sa dostalo do hlbokej krízy. Pritom má prispieť do ESM 342 miliónmi eur, z nich 137 miliónov je splatných ešte v tomto roku. Celkový príspevok, vrátane záruk a schválených opcií na navýšenie kapitálu, dosiahne takmer tri miliardy eur. Agentúry znižujú slovinský rating ako na bežiacom páse a kedysi najvyspelejší štát východného bloku dnes hodnotia horšie ako Rumunsko, Maroko, Kazachstan, Indonéziu alebo Peru.

Nová tatranská kalvária


VŠIMLI SME SI

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Na ceste zo Starého Smokovca na Hrebienok je odbočka na lesný náučný chodník. Pred ničivou víchricou z 19. novembra 2004 a následnou kalamitou tu bol hustý smrekový les, po ktorom ostali priamo nad Smokovcom iba vývraty. Pahýle kedysi mohutných stromov trčia aj dnes k nebu ako nemé memento pripomínajúce, že podobná veterná kalamita sa môže kedykoľvek zopakovať.

Kto sa bojí dobrých slovensko-maďarských vzťahov


turul štvorecNervozita pohrobkov veľkomaďarstva na Slovensku závratne narastá

Ján ČERNÝ - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Títo zachladení pozostalí veľkomaďarstva cez nastrčené tragicko-smiešne figúrky v svojej otčine udávajú Slovensko do Bruselu za neexistujúce parlamentné rezolúcie, či žiadajú rovno jeho vylúčenie z Európskej únie. Z času na čas si poplačú pri téme Benešove dekréty, inokedy vyronia mediálnu slzu nad úbytkom príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku. A ak nemajú iné – vzdychajú nad tým, aké sú slovensko-maďarské vzťahy zlé a v akej hlbokej kríze sa potácajú.

Dramaťák sa ocitol v sieti výpalníckych postupov


rozhlas 1Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne má problémy pre SOZA

Marek DANKO

Predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne Jozef Černek neveril vlastným očiam, keď dostal faktúru od Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), ktorá znela na neuveriteľných 975 eur. Odôvodnenie znelo: Bezdôvodné obohatenie a neoprávnené používanie hudobných diel. A čo také hrozné MO MS v Komárne spáchal? Usporiadal dobročinný ples, na ktorom deti zo súboru Dramaťák spievali vlastné pesničky a neveľký výťažok mal slúžiť na zakúpenie kostýmov pre súbor.

SLOVO O SLOVENSKU, 2012_43-44

emil semanco

Emil SEMANCO

Poštárka mi včera vhodila do schránky pozvánku na 30. ročník medzinárodného komorného gitarového festivalu Cithara aediculae v Nitre. Tak – ako dvadsaťdeväťkrát predtým. Vždy mi ju posielal zakladateľ podujatia – spolužiak zo školy, s ktorým sme bývali v prešovskom internáte, aj sme sa ženili v jeden deň – on prišiel s mladuchou a so svojimi svedkami po polnoci na moju svadbu v reštaurácii Hviezda – a... na neuverenie – naše dlhovlasé vysokoškolské hviezdy rodili ten istý deň zimného semestra roku 1976 – on dostal v treťom ročníku k zápočtu z kompozície dcéru Marínu a ja ku skúške z teórie umenia Slávku...

3 otázky pre: Michala A. KOVÁČA, kulturológa, dramatika a matičiara

● Ste aktívny člen Matice slovenskej. Zistili sme, že sa podieľate na prípravách osláv 150. výročia tejto slovenskej ustanovizne. Čím sa práve pracovne zaberáte?

Na výzvu usporiadateľov vedeckej konferencie k 150. výročiu Matice slovenskej, ktorá sa má uskutočniť vo februári 2013, pripravujem referát Oslavy storočnice i stodvadsaťpäťročnice Matice slovenskej so zreteľom na obnovu jej myšlienky i komunistami rozrumenenej kultúry. Konali sa v rokoch 1963 a 1988.