Ceny Slovenských pohľadov za rok 2012


Najstarší kultúrny časopis v Európe ocenil autorov a spolupracovníkov

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ 

Slovenské pohľady založil v roku 1846 Jozef Miloslav Hurban a sú v rámci celej Európy najstarším, doteraz vychádzajúcim kultúrnym periodikom. Časopis vydáva Matica slovenská a ako už je roky tradíciou, aj v tohtoročnom predvianočnom čase sa pracovníci redakcie, členovia redakčnej rady i zástupca vydavateľa stretli s okruhom spolupracovníkov, aby ocenili viacerých autorov rôznych literárnych kategórií a žánrov.

Sme až príliš tichými svedkami úpadku štátneho jazyka


štúr štvorecMinisterstvo kultúry poukázalo na alarmujúci stav znalostí používateľov spisovnej slovenčiny

Ivan BROŽÍK - Foto: SNN

Denne sa presviedčame o tom, že v obrazových či zvukových médiách alebo na úradoch je mnoho nedostatkov v oblasti jazykovej kultúry. Týka sa to rovnako výslovnosti, pravopisu, gramatiky, slovnej zásoby aj štýlov. Málokto si uvedomuje, v akej jazykovej situácii sa nachádza a aké sú jazykové prostriedky, ktoré by mal v tejto situácii použiť. Jazykovej kultúre sa venuje málo pozornosti už v školstve najmä v čase, v ktorom mladý človek dozrieva nielen biologicky a mentálne, ale aj jazykovo.

Trendoví niktoši


POZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Keď moderátorka niekdajšieho Dobrého rána Slovenského rozhlasu Hana Michalčíková prvý raz vo vysielaní použila dovtedy neznáme slovo „hostka“, urobila tak v prítomnosti odborníčky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a v relácii Jazykové okienko. Nuž a slovo hostka po náležitých vysvetleniach jeho slovotvorby, vychádzajúcej od základu „hosť“, bolo neskôr kodifikované ako spisovné.

Čo je veľa, to je veľa


POLEMIKA

Anton HRNKO

Ako povedal klasik, na Slovensku je to tak! V každej krajine široko okolo nás sa historici snažia dopátrať k pravdivému obrazu svojich národných dejín nie tým, že ich budú vykladať podľa toho, ako to vo svoj prospech a na svoju obhajobu vyložili iní, ale z pozícií objektivizovaného pohľadu vlastného národa. Len na Slovensku sa môže stať profesorom a prednášať na prvej univerzite človek, ktorý celý svoj vedecký potenciál venuje tomu, aby relativizoval základné pravdy o slovenských dejinách na prospech obhajoby tých, ktorí dodnes nevedia prísť na správne meno našej krajiny a Slovensko pokladajú za svoju odtrhnutú provinciu.

Ľudia ako ovce, ovce ako ľudia?


ovce štvorecMediálne posolstvo ovčej kampane bolo jednoduché, ale zdravotná poisťovňa nie je salaš

Rudolf GALLO - Foto: archív - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Skončilo sa reklamné ubezpečovanie analytika, študentky, spisovateľa, herečky, speváka, dôchodkyne a ďalších, že nie sú ovce. Nemýlili sa. Nevyzerali na ne, hovorili ľudskou rečou, aj keď ako papagáje všetci opakovali to isté: „Nie som ovca!“ Divácke reakcie boli tiež rôzne. Od úsmevu a súhlasu, aké je to vtipné a výstižné, až po odmietnutie, že je to hlúpe a uráža tých, ktorí majú iný názor ako reklamné „neovce“.

Vlastenectvo treba povýšiť nad „kolenačkovú“ politiku voči Bruselu


danko štvorecHovoríme s Andrejom DANKOM – novým predsedom Slovenskej národnej strany

Zhováral sa Roman MICHELKO – Foto: SNN

Začiatkom októbra tohto roku sa stal na žilinskom sneme novým predsedom Slovenskej národnej strany, keď vo voľbách nemal protikandidáta. Do čela národniarov ho zvolilo 153 zo 156 delegátov snemu. „S hrdosťou a so cťou som prijal výzvu byť predsedom najstaršej politickej strany,“ povedal vtedy Anton Danko, ktorý delegátom snemu predstavil víziu silnej národnej a zjednotenej SNS s orientáciou na nové komunikačné prvky a pri výstavbe strany s upriamením pozornosti najmä na mladých ľudí z praxe.

Správy na infarkt


exekúciePOZNÁMKA

Oto BALOGH

Po Portugalsku, Írsku a Grécku začiatkom decembra aj Španielsko oficiálne požiadalo Európsku úniu o pomoc na záchranu svojich bánk. Zoštátnené španielske banky – Bankia, Banco de Valencia, Catalunya Caixa a Nova Galicia – by mali dostať z európskeho záchranného mechanizmu na svoju rekapitalizáciu 37 mld. eur a štátna konsolidačná agentúra pre správu problémových aktív ďalších 2,5 mld. eura. Časy, keď španielske ministerstvo hospodárstva označovalo úvahy o pomoci bankám za lož, sú nenávratne preč.

Rozhodli sme sa hľadať ihlu v kope sena


nezamestnanostStovky až tisícky pracovných miest sa ponúkajú – doslova trčia štátu priamo pod nosom

Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Štúdia publikovaná v časopise American Journal of Epidemiology ukázala, že ak človek strávi v práci viac ako osem hodín, zvyšuje sa jeho riziko na srdcovo-cievne ochorenia až o 40 až 80 percent. Po vyše jedenástich hodinách v práci zvýši sa riziko výskytu týchto ochorení až o 67 percent. Mnohí úradníci a funkcionári na Slovensku by preto mali byť štatisticky už dávno mŕtvi. Niektorí sú totiž schopní zastávať aj desiatku funkcií, päť-šesť pracovných pozícií alebo mať niekoľkonásobné pracovné úväzky.

Máme druhé najdrahšie hypotéky v eurozóne


peniaze 2Vlastné bývanie dosť často znamená splácanie úverov až do dôchodkového veku

Oto BALOGH – Foto: investujeme.sk

Slabo rozvinutý trh so štátnymi nájomnými bytmi a chýbajúce tzv. štartovacie byty mladým rodinám znamenajú, že pre Slovákov je úver od banky často jedinou možnosťou, ako získať strechu nad hlavou. Nasporiť si na vlastné bývanie v prijateľnom časovom horizonte je totiž pri našich platoch prakticky nemožné. Úvery na nehnuteľnosti tvoria tri štvrtiny úverov domácností a pravidelné splátky hypotekárneho úveru, ktorý je najčastejšou formou riešenia problémov s bývaním, výdatne zaťažujú rodinné rozpočty.

Vytúžené vysťahovalectvo


SEBAOBRANA

(rkh)

Bolo by to šokujúce, keby to bola pravda! Každý druhý Slovák, no i Čech by si vraj radšej pre budúci život vybrali inú krajinu než svoju rodnú vlasť. Vyšlo to podľa agentúrneho prieskumu, ktorý prebehol v lete tohto roku na vzorke dvoch tisíc respondentov. Spoločnosť GfK v otázkach ľudí vyzvala, aby spontánne uviedli konkrétnu krajinu, ktorú by si vybrali, ak by sa mohli rozhodnúť, kde by chceli žiť.