Nemáme dôvod velebiť stavovské povstania ani ich vodcov


Rákoci štvorecSlováci nerozlučne patria k medzníkom a ku kľúčovým udalostiam bývalého Uhorska

Dušan D. KERNÝ – Ilustrácia: archív

Slováci svojou nezdolateľnou vnútornou energiou, pružnosťou a osobitosťami zanechali v dejinách širšieho stredoeurópskeho priestoru hlboké stopy. Naše dejiny nie sú len dejinami plebejcov, ale v nich majú náležité miesto aj dejiny šľachtických rodov a významných osobností. Slovensko patrí k starým kultúrnym oblastiam Európy. Toto sa hovorí okrem iného v úvode knihy Dejiny Uhorska a Slováci.

Demagógia o slovenskej národnostnej politike


Maďarskí menšinoví politici vytĺkajú politický kapitál polopravdami aj klamstvami

Viliam KOMORA – Foto: hvg.hu

Na Slovensku nie sú ideálne podmienky na sebarealizáciu menšín, preto je potrebné vytvoriť lepšie podmienky pre život. Táto demagógia odznela na Dialógu o menšinách pre menšiny od hovorcu Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku Gézu Tokára. Podujatie bolo v Budapešti, preto tieto tvrdenia vyznievajú ako kritika a sťažovanie sa proti Slovensku. Tokár zdôraznil nutnosť vyvíjať tlak na politické strany, ktoré sa musia zodpovedať za sľuby etnikám. Vyhlásenia sú v príkrom rozpore so skutočným stavom slovenského práva a politiky.

Zabudnite na Slovensko!


Maroš Smolec 1Maroš SMOLEC

šéfredaktor

Blížia sa Vianoce. Sviatky pokoja, mieru a lásky. V našej uponáhľanej spoločnosti sú potrebné. Dokážeme na chvíľu vypnúť, zamyslieť sa a oceniť skutočné hodnoty v živote. Aspoň tak to bolo. Dnes, najmä vo väčších slovenských mestách, sa predvianočný čas mení na preteky v nakupovaní darčekov a vymetaní „šopingov“. Kultúrne tradície sa zachovávajú akurát tak vidieku – a to len na dedine, v ktorej pôsobí folklórny súbor. Mnohé z nich prežívajú vďaka Matici slovenskej.

SPP alebo strastiplné plynárenské martýrium


Roman MICHELKOKOMENTÁR

Roman MICHELKO

Keď na sklonku svojej prvej vlády Dzurinda „ daroval“ Nemcom a Francúzom 49 percent SPP, bola to nepochopiteľná ekonomická transakcia. Celý proces mal všetky prvky koloritu vtedajšej doby. Spackanosť celej transakcie, netransparentný predaj pod cenu, miliardová kurzová strata ako vizitka Miklošovej „odbornosti“, ako aj extrémne predražený výber privatizačného poradcu sú len drobnými negatívnymi externalitami celého procesu. Zvrhlé bolo predovšetkým to, že sa síce predával minoritný podiel, ale s manažérskou kontrolou.

Nenechajme si umrieť vlastnú históriu


ivan brožíikPOZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Pobral sa na druhý svet historik, nositeľ Ceny Dominika Tatarku. Odhaľovaním našej vlastnej histórie nám umožňoval zamýšľať sa nad podobami našej budúcej demokracie. Jozef Jablonický a jemu podobní odchádzajú z nášho sveta, v ktorom, žiaľ, veľa našincov priestoru vo vlastnej mysli nevytvorilo ani pre nich, ani pre vlastnú minulosť.

V Európe možno opäť vzniknú nové štáty


Roman KALISKÝ-HRONSKÝPOZNÁMKA

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Mierové rozdelenie Česko-Slovenska pred dvoma desaťročiami sa stalo príkladom toho, že nie vždy musí pri vzniku nových štátov v Európe tiecť krv. Delenie nefunkčnej federácie pozostávalo z viacerých krokov, pričom okrem túžby slovenského národa konečne získať samostatnosť, veľa záležalo na postoji centralistickej pražskej byrokracie. To je nesporný fakt, ktorý nevyvrátia ani snahy o romantizujúci spomienkový optimizmus.

Prečo vlastne človek chodí do Viedne


Dušan KernýSPOZA OPONY

Dušan D. KERNÝ

Otázka, prečo vlastne človek chodí do Viedne, môže sa zdať hlúpa – dnes je to samozrejmosť, takéto otázky sa nekladú. Keď  ju však položíte, môžete dostať množstvo odpovedí. Na to stačí sadnúť do autobusu. Alebo sa vracať nočným vlakom do Bratislavy. Koľko ľudí, toľko odpovedí – Rakúsko ako keby s nami prerástlo. Viditeľne i neviditeľne, aj cez mnohoraké bankové spojenia.

Služobníček, páni zahraniční investori


Roman MICHELKOKOMENTÁR

Roman MICHELKO

Je až povážlivé, ako sa naša pravica zasekla v bezduchom verklíkovaní otrepaných fráz. Niekedy mi to pripadá ako absurdné  déjà vu z čias spred roka 1989. Vtedy stačilo na úspešnú politickú kariéru naučiť sa zopár fráz z marxizmu-leninizmu a donekonečna ich bezducho opakovať. Dnes sme svedkami niečoho veľmi podobného. Naši pravičiari si osvojili asi päť fráz, ktoré im vystačia na celú ich politickú kariéru.

SLOVO O SLOVENSKU, 2012_50

Milan POLÁK, divadelný kritik

Slovensko a Slováci, teda tí Slováci, ktorí sa so svojím štátom a s jeho vznikom 1. 1. 1993 úprimne, nezištne a z presvedčenia stotožnili, a je ich väčšina, právom očakávajú, ako tento štát, jeho najvyššie orgány a naša spoločnosť oslávia blížiace sa dvadsaťročné výročie, ako sa s ním vyrovnajú. Pýtame sa, čím a ako sa s týmto sviatkom vyrovnajú najmä naše vrcholné kultúrne ustanovizne.

Klamstvá, prekrúcanie faktov a zavádzanie


turul štvorecSlovenskom sa šíria cielené dezinformácie o maďarskej menšine na jeho území

Ivana HORNÁ – Grafika: www.madari.sk

Prednedávnom sa na internete objavila webová stránka www.madari.sk a v rovnako dezinformačnom duchu sú vydávané aj knižné publikácie, ktoré sa chcú votrieť do priazne neinformovaného a naivného obyvateľa Slovenska. Autori stránky Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a Fórum inštitút vyhlasujú, že sa usilujú o podávanie vyvážených informácií.