Odvaha zhodiť chomút


REFLEXIA

Peter JÁNOŠÍK

Pripravujeme sa na oslavy 20. výročia našej druhej štátnosti. Vek, v ktorom sa dnes za dobré výsledky dávajú maturitné vysvedčenia a získava sa potenciál do ďalšieho života. Oficiálny názov Slovensko naša krajina získala až za prvej republiky – za Uhorska sa hovorilo iba o hornouhorských župách, „kde žil po slovensky hovoriaci ľud“.

Kam smerujú podobné aktivity našich spoluobčanov iných národností?


V Rimavskej Sobote prebieha petícia za dvojjazyčné názvy v maďarčine

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

V týchto dňoch až do konca novembra prebieha v Rimavskej Sobote petícia, v ktorej niektorí občania žiadajú samosprávu, aby bolo dodržiavané VZN 51/2000 o používaní jazyka maďarskej (prečo práve a iba tejto?) menšiny a tiež Zákon č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín. V meste a jeho mestských častiach podľa zdroja www.gemerland. sk z 12. 11. 2012 autorka Marta Kanalová uvádza k petícii, že v gemerskom okresnom meste žije okolo 30 percent občanov Slovenskej republiky hlásiacich sa k maďarskej menšine.

Jedenásť vrážd v predvianočnej Prahe


slánsky štvorecUplynulo šesťdesiat rokov od najväčšieho procesu v povojnovom východnom bloku

Ján ČOMAJ – Foto: archív, internet

V ZSSR nevyberavým spôsobom umlčali akúkoľvek opozíciu a s ňou aj myšlienky a ich nositeľov, čo sa nevedeli zmieriť

so zjednodušenou a plytkou, ale oficiálnou predstavou socialistického života a myslenia v ňom.

Tón procesov u nás udali Stalin a Berija, ale koncert rozohrali naši muzikanti.                                

                         LADISLAV NOVOMESKÝ

Verili slovenskej veci a dnes sa hanbia najbližších


PDSI budova štvorecKeby to vrátili aspoň našim deťom a vnukom – zúfajú si okradnutí podielnici PDSI

Ivan BROŽÍK – Foto: Ladislav LESAY

„Kto povedal, že peňažný fond nemôže zabezpečiť 15-percentný výnos za rok? A že dlhopisový fond nedokáže atakovať 100-percentnú hranicu? Alebo že akciový fond si netrúfne na 170 percent? Fondy v roku 2009 dokázali takmer nemožné. Spokojní môžu byť aj správcovia. Trh pribral takmer desatinu svojho objemu.“ Takto priam až v duchu severokórejských oslavných rituálov na vodcu – v našom prípade „trh“ písali ešte v roku 2010 Hospodárske noviny. Nuž, kto by povedal...

Národný poklad: Neslúži na to, na čo mal


zlato štvorecInvestície predchádzajúceho vedenia Matice slovenskej do PDSI nie sú trestným činom

Ako uspokojiť poškodených matičiarov...

Ján ČERNÝ – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

V uplynulých týždňoch sa na stránkach jedného nášho ekonomického denníka objavili viaceré údaje o „zvrate“ v kauze Podielového družstva Slovenské investície (PDSI), ktorú iniciovalo nové vedenie Matice slovenskej (MS). Mnohé uverejnené tvrdenia však nezodpovedajú skutočnosti. Je zarážajúce, že práve periodikum s podtitulom „ekonomické“ si neoveruje fakty.

Fenomén zvaný kniha nezapadá prachom


VŠIMLI SME SI

Marek DANKO

Milovníci kníh si dali 9. až 12. novembra zraz v bratislavskej Inchebe na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2012. Preplnené výstavné priestory, množstvo sprievodných podujatí a evidentný záujem návštevníkov o tlačené slovo neklamne signalizovali, že renesancia záujmu o knihu je skutočným faktom. Vydavateľstvo Matice slovenskej v silnej konkurencii vystavovateľov obstálo so cťou.

Zbohom Česko-Slovensku a Bohu vďaka!


Ústava SR štvorecPosledný krok na ceste k slovenskej samostatnosti

Roman MICHELKO – Foto: archív SNN

Práve si pripomíname 20. výročie prijatia ústavného zákona o zániku federácie. Treba zdôrazniť, že 25. november 1992 bol už len vyvrcholením procesu, ktorý sa začal  tesne po novembri 1989. Pred voľbami v roku 1992 po krachu dohody z Milov bolo jasné, že voľby  v lete 1992 musia dať jasnú odpoveď na otázku, akým spôsobom sa vyrieši štátoprávne usporiadanie.

Sú na Slovensku niektoré zákony nevymožiteľné?


turul štvorecTajná registrácia zahraničných Maďarov k blížiacim sa voľbám podnecuje nezákonnosť

Ján ČERNÝ

Kým slovenské orgány oficiálne tvrdia, že maďarské občianstvo v rámci sporného exteritoriálneho zákona získalo za dva roky od jeho vstupu do platnosti iba 25 ľudí, maďarské orgány len vlani dostali 200 tisíc žiadostí o občianstvo zo zahraničia. V týchto počtoch zjavne niečo nesedí. Viac svetla do štatistiky mali priniesť blížiace sa voľby v Budapešti. Ale – nestane sa tak.

3 otázky pre: Petra JAROŠA, spisovateľa a scenáristu

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ 

● Nedávno ste dostali zlatú medailu Matice slovenskej za celoživotné dielo. Bola to pre vás aj príležitosť na bilancovanie?

Spisovateľ vlastne bilancuje vždy pri práci na konkrétnom diele. Musí si zoradiť námety, vnemy, podnety, zážitky, príbehy – je to súčasť tvorby. Medailu od Matice si veľmi vážim a vnímam ju aj ako ocenenie mojej schopnosti pretaviť zmysluplné bilancovanie do literatúry.

3 otázky pre: Ing. Mariána TKÁČA, predsedu Matice slovenskej


marián tkáč 150 pxZhováral sa Ivan BROŽÍK

Za akých okolností a podmienok by Matica mohla prostredníctvom svojich MO pomôcť rozvíjať Rómom vlastné aktivity vzťah k hudbe, tancu, folklóru a tak ich orientovať na pozitívne činnosti?

„Rómsky problém“ je problémom našej vlasti a Matica je vlastenecká ustanovizeň. Zrejme by sme mali prispieť svojím spôsobom k jeho riešeniu. Veď napokon očakáva to od nás aj verejnosť ústami ministra kultúry, ktorý by chcel, aby Matica bola zásobárňou podnetov – „myšlienkovým think-tankom v mnohých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života“.