3 OTÁZKY PRE : Ivana A. PETRANSKÉHO, predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa


petransky-mZhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Foto: Ladislav LESAY

● Ústav oslávil 10 rokov od svojho založenia. Vy ste na slávnostnom večere síce hovorili o jeho úspechoch pri skúmaní obdobia neslobody od roku 1938 do roku 1989, ale sú politici, ktorí spochybňujú oprávnenosť jestvovania ÚPN. Čo si o tom myslíte?

3 otázky pre: Milana AUGUSTÍNA, kunsthistorika, spisovateľa a výtvarníka

cyril a metod socha v BAZhováral sa Maroš M. Bančej

Ako umenovedec a zároveň historik, ktorý napríklad pripravoval legendárnu výstavu staroslovienskeho písomníctva Napísané ostáva, iste sledujete spory okolo súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, ktoré by malo stáť na Hurbanovom námestí. Kde sú podľa vás príčiny, z ktorých vyviera odpor časti kompetentných k tomuto dielu?

SLOVO O SLOVENSKU, 2012_48


ján čomajJán ČOMAJ

Ako ľahko sa po vyše štyridsiatich rokoch o tom všetkom hovorí! Ako dokážu podaktorí politici šmahom ruky zahodiť úsilie, statočnosť a čistý úmysel tisícov ľudí nazývajúc ich (neraz aj s úškrnom) reformní komunisti. Čerta starého im príde na um, že tí „dubčekovci“ robili pre demokratizáciu spoločnosti maximum, čo v komunistickom režime vykonať mohli, že svet bol od čias Jalty rozdelený a že nikto zo statočných nemohol očakávať nijakú pomoc zvonka. Mohol sa spoliehať len na svoju odvahu, princípy a na to, že ho rodina pochopí.

Literatúra je najveľkolepejší zjav na svete – boží dar


Drahoslav MACHALASpisovateľ Drahoslav MACHALA vytrvalo otváral okná nádeji a písal o témach, čo sa neodporúčali

Zhováral sa Ján SMOLEC – Foto: Ladislav LESAY, archív

S Drahoslavom MACHALOM som sa bližšie spoznal za veľmi zaujímavých i nepríjemných okolností. Ja, rehabilitovaný novinár, on, člen novozaloženého Slovenského syndikátu novinárov. Po novembri 1989 sme zorganizovali tlačovú besedu s americkými Slovákmi. Delegáciu viedol známy hokejista Marián Šťastný, v tom čase predseda Svetového kongresu Slovákov. Považovali sme za potrebné aj za slušné a ospravedlnili sme sa jemu aj členom kongresu za podozrievanie aj za urážky, ktoré v ére socializmu odzneli v našej tlači na ich adresu. Zároveň sme ich vyzvali, aby národne prebúdzajúce sa Slovensko viac navštevovali a pomáhali mu dosiahnuť vysnívanú samostatnosť.

Netreba začínať na zelenej lúke – máme sa o čo oprieť!


gerinec lekár štvorecHovoríme s prof. Antonom Gerincom, zakladateľom detskej oftalmológie na Slovensku

Zhováral sa Peter VALO – Foto: autor

Známy slovenský oftalmológ, prednosta Kliniky detskej oftalmológie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave profesor Anton GERINEC dostal za svoje odborné publikácie niekoľko významných ocenení. Na Kongrese v Lisabone ho ocenili za Genetické aspekty strabizmu, opakovane získal Cenu slovenskej oftalmologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v rokoch 1983, 2003 a 2005. V roku 2004 dostal prémiu Slovenského literárneho fondu za monografiu Glaukómy u detí a o dva roky neskôr Hlavnú cenu Literárneho fondu za Detskú oftalmológiu. V súčasnosti známy očný špecialista dokončuje historickú knižku o svojej rodnej obci Malženice.