Prvý František a jezuita otvára dvere cirkvi


Objavila sa silná morálna autorita pre dnešný globalizovaný svet

Prvý František a jezuita otvára dvere cirkvi

Dušan D. KERNÝ – Foto: internet

 

Voľba 266. pápeža rímskokatolíckej cirkvi, prvej hlavy cirkvi v dejinách z Južnej Ameriky, prvého Františka a prvého jezuitu, je dôležitou celosvetovou udalosťou nielen pre cirkev samotnú. Celý dnešný globalizovaný svet očakáva a potrebuje silnú morálnu autoritu. Tá prichádza práve teraz a z Ríma.

Svedectvo o kňazoch v slovenskom sneme


Objektívny pohľad na naše národné dejiny si žiada „čisté oči“ –  nezaťažený prístup

Svedectvo o kňazoch v slovenskom sneme

Peter LIBA- Sken: SNN

Neukončený záujem historikov o Slovenskú republiku 1939 – 1945 má svoje dôvody v neukončenom výskume slovenských historikov a v „neuspokojivom“ vedomí mnohých ľudí, najmä staršej generácie, ktorá osobne zažila druhú svetovú vojnu a nenašla náležité odpovede na mnohé otázky svojej zložitej vojnovej doby 20. storočia.

Text svieži sto rokov


KNIHA TÝŽDŇA

Text svieži sto rokov

Vasilij Rozanov: Apokalypsa nášho veku, Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2012

Názov knižky ruského mysliteľa, spisovateľa a publicistu Vasilija Rozanovova je aj po rokoch aktuálny. Autor ju vytvoril v lete 1917 ako svoje posledné významné dielo, v Rusku však vyšla až v roku 2008. Rusko na prahu revolúcie, ale aj ruský človek ukotvený v čase hýbu mysľou autora a znepokojujú ho. Hoci autor žil pred storočím, jeho pocity a myšlienky nie sú vzdialené súčasníkom. Ľudské bytie, pokrok sú viac ovplyvňované duchom než technikou. Vedomie dodáva ľudskej bytosti človečenský rozmer, hýbe ním, ba môže ho aj rozvrátiť.

Hrôzostrašný sen o krutom psom rasizme


HUMORESKA

Hrôzostrašný sen o krutom psom rasizme

Milan ZEMO

Prisnil sa mi strašidelný sen. Všetko naštartovala správa z juhu Afriky. Jej dosah na slovenské pomery bol v mojom sne katastrofálny. Mám síce strach, že keď vám ho rozpoviem, môže sa stať krutou realitou, ale sám s hrozivou snovou víziou nevydržím. Musím ju rozpovedať. V Johannesburgu pes pohrýzol černošské dieťa. Matka neváhala a pekne krásne štvornožca obvinila z rasizmu. Neskôr vysvetľovala, že „mala pocit, že pes je skutočne rasista. Bolo vraj vidieť, že nepozná inú rasu“. Čítal som jej slová viackrát, ale ani zbla som nechápal, prečo sa susedov bull teriér stal rasistom. Všetko sa mi uložilo do povedomia a pretavilo sa na spotený hrôzostrašný sen.

Imrich KARVAŠ - Počínal si odvážne a konal na prospech Slovenska


Karvaš - medailaImrich Karvaš stál na správnom mieste, predsa ho súdili, odsudzovali aj odsúdili

Počínal si odvážne a konal na prospech Slovenska

Marián TKÁČ – Foto:nbs.sk, archív

Imrich Karvaš, narodený pred 110 rokmi, 25. februára 1903 vo Varšanoch (dnes Kalinčiakovo ako súčasť Levíc), takmer celú druhú polovicu svojho sedemdesiatosemročného života prežil v ústraní, v tieni nezmyselného prenasledovania; nedali mu šancu ďalej využívať svoje nadanie a schopnosti na prospech národa. Posudzovali ho, súdili aj odsúdili. Tento významný bankár a národohospodár zomrel 20. februára 1981 v Bratislave.

Za slovenskú štátnosť v celom jej historickom význame


logo-maticaMatica slovenská počas prvej Slovenskej republiky zostala verná svojmu poslaniu

Za slovenskú štátnosť v celom jej historickom význame

Peter MULÍK – Foto: archív, snk.sk

Búrlivé obdobie od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939 sa celkom prirodzene prejavilo aj na matičnej pôde. Ako vnímala Matica slovenská vyústenie tohto procesu smerujúceho k slovenskej štátnosti? Videla v ňom zavŕšenie svojich úsilí od svojho vzniku, ba od prvých politických programov slovenského národa v rokoch1848 a 1861, z ktorých vyrástla. V tomto duchu sa nesie Ohlas Matice slovenskej, vítajúci 14. marec 1939.

Slovensko nemôže byť historickým smetiskom Európy


lacko ján UPNPredstaviteľ novej generácie slovenských historikov Martin Lacko:

Slovensko nemôže byť historickým smetiskom Európy

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

Dejiny sú na Slovensku nepretržite predmetom ostrých sporov, osobitne obdobie vzniku a jestvovania prvej Slovenskej republiky. Posledný, široko ponímaný slovenský akademický vedecký program (VEGA) sa skončil pred desaťročím. Jednou z výrazných osobností novej generácie historikov je Martin Lacko, autor mnohých publikácií a štúdií. Nepretržite poukazuje na nedostatok pluralitnej odbornej i verejnej diskusie v slovenských, ako aj v medzinárodných rozmeroch.

Hrdinský Jánošík


Hrdinský Jánošík

Margita KÁNIKOVA

V marci uplynie tristo rokov od smrti nášho národného a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Ešte máme v čerstvej pamäti oslavy jeho okrúhleho výročia narodenia v prítomnosti vtedajších aj dnešných vládnych činiteľov. Taktiež si spomíname na reakcie vtedajšej aj dnešnej opozície, ktorá tohto skutočného symbolu národa znosila pod čiernu zem.

Naše dejiny opäť majú menej bielych miest


františek 1-veľký kotrhaDokumenty, ktoré sme doteraz o zrode Slovenska z medzinárodného zreteľa nemali

Naše dejiny opäť majú menej bielych miest

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív autora

Záujem o správy diplomatov je u odbornej i laickej verejnosti, o publicistike nehovoriac, vždy nemalý. Ešte väčší je, ak ide o správy z inštitúcie nazvanej Archivio Segredo Vaticano – Vatikánsky tajný archív – a doteraz sme možnosť nahliadnuť doň nemali. Túto možnosť prináša päťstostranové dielo profesorky E. Hrabovec Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927, ktoré práve vyšlo.

Antidiskriminácia

SEBAOBRANA

Antidiskriminácia

(rkh)

V súvislosti so sťažnosťami niektorých jednotlivcov či skupín občanov na diskrimináciu v rámci SR pozreli sme sa na to, čo uvádza Ústredný portál verejnej správy o zabezpečení antidiskriminácie. Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.