Cnosti sa treba učiť


POZNÁMKA

Cnosti sa treba učiť

Peter JÁNOŠÍK

Návrh zákona na mravnú ochranu detí a mládeže má v komercializujúcej sa spoločnosti hlboké opodstatnenie. V našom mediálnom priestore dlhodobo dochádza k hrubému porušovaniu pravidiel tradičných morálnych hodnôt, čo má negatívny dosah na spoločenské prostredie, v ktorom žijeme. Médiá nás bezbreho zaplavujú nesprávnym a poškodzujúcim zobrazovaním ľudskej nahoty, dochádza k dehonestovaniu obrazu ženy propagovaním perverzity, k vyprázdňovaniu pohľadu na hodnotu ľudskej intimity a k ohrozovaniu mravnosti tých najzraniteľnejších – detí a mládeže.

Česko-Slovensko ako historický a právny fakt


slovensko-vlajka 3 štvorecSpojovník, z ktorého pražské odmietanie a nepochopenie urobilo rozdeľovník

Česko-Slovensko ako historický a právny fakt

Dušan D. KERNÝ – Ilustrácia: archív SNN

Na prahu roku 2013 sa v Bratislave uskutočnili významné, vysoko odborné podujatia, ktoré pripomenuli jestvovanie názvu Česko-Slovensko ako právne a historicky jestvujúci fakt potvrdený dokumentmi. Je to viac ako významné, pretože ukazuje dôležitosť poznania vlastných dejín, ako aj to, že ešte v tomto roku, s odstupom desaťročí, je dôležité pripomínať si tieto fakty, keďže doznieva veľký konflikt okolo tzv. pomlčkovej vojny z roku 1992. Pomlčková vojna sa stala súčasťou politického kvasu, ktorý viedol k ústavnému zákonu prijatému tak českými, ako aj slovenskými poslancami.

Kam to speje?


SEBAOBRANA

Kam to speje?

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Predstavitelia Európskej únie odobrili balík finančných zákonov, medzi ktorými je aj zákon proti nadmerným odmenám bankárov. Európska komisia a zástupcovia vlád členských štátov súhlasili s tým, že odmeny bankárov nebudú môcť prekročiť výšku ich ročného platu. Predpokladá sa, že schválenie v Európskom parlamente bude už len formalita.

Médiá patria nám, nie my im


rozhlas 1Poslucháčom aj hudobníkom chýba v éteri viac pôvodnej slovenskej tvorby

Médiá patria nám, nie my im

Stanislav BAJANÍK – Foto: archív

Z pôdy slovenského parlamentu, ale i z internetu niektorých hudobníkov, resp. muzikológov, sa opätovne ozývajú polemické hlasy okolo percentuálneho zastúpenia pôvodnej slovenskej tvorby v médiách na Slovensku. Pamätlivým iste neušlo, že diskusie tohto druhu nie sú nové. Žiaľ. Mali svoje miesto vo všetkých etapách nášho národného a štátneho vývoja, dokonca aj za bývalého komunistického režimu, keď sme boli svedkami nielen percentuálneho zastúpenia pôvodnej tvorby, ale aj tzv. politickej piesne.

Rok po vyhorení hradu... a čo bude ďalej?


Krásna hôrka štvorecTisíce očí sa rozplakali, keď sa pred rokom Slovenskom nieslo: Horí Krásna Hôrka!

Rok po... a čo bude ďalej?

Ivan BROŽÍK - Foto: SNN

Sviečky a kahance v takmer všetkých oknách domov obyvateľov Krásnohorského Podhradia v uplynulých dňoch smutne, ale nástojčivo pripomínali smutné výročie – vypálenie hradu Krásna Hôrka. Nešlo o žiadnu spomienku na stredoveké turecké rabovačky. Hrad zachvátili ničivé plamene pred rokom.

Prvý František na stolci otvára dvere cirkvi


pápež františek - štvorecObjavila sa silná morálna autorita pre dnešný globalizovaný svet

Prvý František a jezuita otvára dvere cirkvi

Dušan D. KERNÝ – Foto: internet - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Voľba 266. pápeža rímskokatolíckej cirkvi, prvej hlavy cirkvi v dejinách z Južnej Ameriky, prvého Františka a prvého jezuitu, je dôležitou celosvetovou udalosťou nielen pre cirkev samotnú. Celý dnešný globalizovaný svet očakáva a potrebuje silnú morálnu autoritu. Tá prichádza práve teraz a z Ríma.

Plamene malých sviečok zažali veľké svetlo nádeje


Bratislavský Veľký piatok ukázal túžbu po slobode

Plamene malých sviečok zažali veľké svetlo nádeje

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Je to už dvadsaťpäť rokov odvtedy, čo sa 25. marca 1988 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí odohrala pokojná manifestácia občanov za náboženské i občianske práva a slobody, známa neskôr pod označeniami Sviečková manifestácia, Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský Veľký piatok. Bolo to od začiatku tzv. konsolidácie režimu v bývalom socialistickom Československu najväčšie vystúpenie veriacich a možno ho právom považovať za predzvesť pádu totality na našom území.

3 OTÁZKY PRE: Jozefa MIKLOŠKA, spoluorganizátora tzv. Sviečkovej manifestácie, poslanca NR SR


miklosko jozef štvorec3 OTÁZKY PRE: Jozefa MIKLOŠKA, spoluorganizátora tzv. Sviečkovej manifestácie, poslanca NR SR

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ  - Foto: kdh.sk

  • Pripomíname si 25. výročie Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Bolo vtedajšie vystúpenie veriacich aj súčasťou národno-emancipačného procesu?

Slovenská cirkevná provincia bola zriadená Pavlom VI. už 30. 12. 1977. Slovenskí veriaci chceli, aby hranice diecéz boli totožné s hranicou štátu. Tak v Prahe, ako aj v Bratislave KSČ a KSS nedovolili obsadiť biskupské stolce v Čechách a ani na Slovensku. Vtedajší totalitný systém bol ateistický. „Obrodný proces“ v  1968 odkryl nové možnosti vývoja, obsadenie Československa armádami piatich štátov surovo zastavilo tieto zmeny. Snaha o symetrickú federáciu Čechov a Slovákov skrachovala najmä pre obavy českej strany, ktorá sa bála tohto vývoja. Po roku 1968 všetko zaspalo. Normalizácia uviedla na 21 rokov Čechov a Slovákov do letargie, pasivity a strachu, mnohých aj do emigrácie. Všetko to nadlho utlmilo aj národné túžby Slovákov.

3 OTÁZKY PRE: Jána Chryzostoma kardinála KORCA, duchovnú autoritu


korec kardinál štvorec3 OTÁZKY PRE: Jána Chryzostoma kardinála KORCA, duchovnú autoritu

Štát nemôže skĺznuť do číreho pragmatizmu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Boli ste nadšeným zástancom vzniku samostatnej Slovenskej republiky pred 20 rokmi. Splnili sa vaše očakávania?

Mať vlastný štát je veľký Boží dar, my ho máme. V európskej tradícii je dobro vyjadrené na základoch, ktoré si Európa nedala sama, lež ktoré prijala z vyššej tradície Desatora. V ňom má kresťanstvo účasť na najstarších a najčistejších tradíciách celého ľudstva, čo novovek formuloval ako ľudské práva. Tie sa však opierali a vyrastali z absolútneho základu, ktorým je Boh ako základ ľudskej dôstojnosti. Ak sa Európa a Slovensko ako jej súčasť prestane držať tohto základu, ktorým je Boh, a zriekne sa presvedčenia, že pravda o človekovi je božská a nedotknuteľná, potom bude žiť v slepote. Ak niektorí kresťania útočia na Cirkev zvnútra, kam sme sa to dostali?

SLOVO O SLOVENSKU, 2013_11

Ivan STADTRUCKER

Nedá sa vylúčiť, že sú také krajiny, ktorých národné futbalové mužstvo hrá na majstrovstvách sveta a pritom doma nemá poriadny národný futbalový štadión – utešujú sa (tieto krajiny), že majú aspoň národnú galériu, národné divadlo a národné múzeum.

Nie je isté, či v ich národnom divadle sa herci a či herečky (naozajstní národní umelci a národné umelkyne) na javisku vyvracajú a iba keď sa rozídu do rôznych kanálov, televízni diváci ich zbližša spoznajú. A čo sa týka národnej galérie, v niektorých krajinách možno sa nájde aj taká, v ktorej kurátori/kurátorky nainštalujú výstavu plnú krvi...