SLOVO O SLOVENSKU, 2013_9


ČOMAJ webJán ČOMAJ

Keď tieto noviny nedávno uverejnili malý informatívny článok o Slovenských pohľadoch, priznám sa, bolo mi pri jeho čítaní smutno. Najstarší európsky časopis pre literatúru, umenie, vedu a spoločnosť (vychádza od roku 1846!) má v slobodnom a samostatnom štáte Slovákov náklad – ak odrátame prirodzenú návratnosť, autorské a archívne výtlačky – osemsto kusov.

SLOVO O SLOVENSKU, 2013_8


    Drahoslav MACHALADrahoslav MACHALA   

Prvý prezident druhej Slovenskej republiky Michal Kováč sa do novodobej histórie Slovenska zapísal zaujímavým spôsobom. Pohyboval som sa v rokoch 1990 – 1992 medzi vlasteneckými spolkami a spomínam si na jeho skvelý verejný prejav na Námestí SNP, ktorý predniesol 19. 9. 1991. Krátko po desaťtisícovom zhromaždení iniciatívy Za zvrchované Slovensko.

3 otázky pre: Imricha Sedláka, hlavného garanta konferencie


Sedlák Imrich MS tajomník štvorec3 otázky pre: Imricha Sedláka, hlavného garanta konferencie

Zhováral sa M. BADÍN - Foto: SNN

  • Ako ste spokojný s priebehom konferencie Matica slovenská v národných dejinách?

Mimoriadne úsilie pri príprave konferencie malo aj patričný efekt, bolo to viditeľné v jej priebehu, ale aj v samotnej úrovni. Významným impulzom bola v úvodnej časti konferencie prítomnosť predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý vystúpenímnaštartoval dobrú atmosféru na rokovanie. 

3 otázky pre: Róberta NĚMEČKA, nového riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave


3 otázky pre: Róberta NĚMEČKA, nového riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave

Zhováral sa Tibor B. HAČKO

Trnavská galéria mala za nedlhé obdobie už troch riaditeľov. Môže sa pri takejto obmene hovoriť o koncepčnom napĺňaní jej hlavného poslania?

Osobne vidím poslanie galérie s krajskou pôsobnosťou najmä v uspokojovaní kultúrnych potrieb občanov kraja. Tiež má svoju zodpovednosť voči súčasným tvorivým umelcom. Predchádzajúcim riaditeľom patrí v tomto smere moja vďaka. Koniarkova galéria má kredit v odbornej i širokej návštevníckej obci. V umení je veľmi veľa protichodných názorov a tvrdenie, že práve toto umenie alebo tento štýl je pravý, jedinečný a súčasný je zavádzajúce. Dokonca je zložité odlíšiť umenie profesionálov a amatérov. Hlavným arbitrom umenia je len čas.

3 OTÁZKY PRE: Mons. ThLic. Mariána GAVENDU, katolíckeho kňaza


gavenda hovorca KBS3 OTÁZKY PRE: Mons. ThLic. Mariána GAVENDU, katolíckeho kňaza

Zhováral sa Ivan BROŽÍK -  Foto: archív SNN

● Stalo sa čosi nepredstaviteľné – cirkev prišla o pápeža, ale ten pápež je živý, zdravý.

Samozrejme, že sa táto otázka vynára, pretože obyčajne naše generácie vnímajú odchod pápeža ako čosi, čo prichádza spolu s jeho smrťou. Ale pravidlá pre obdobie uprázdneného pápežského stolca – čas sedisvakancie – sú jasné. Tu je skôr akousi neznámou samotný fakt odstúpenia pápeža. A naozaj rébusom pre predstaviteľov cirkvi je teraz vyriešiť napríklad aj to, aké postavenie v jej radoch bude mať abdikovaný Svätý Otec. Bude napríklad emeritný kardinál?

Robert Fico: Štát sme založili pre Slovákov


fico robertDejiny Matice reflektovalo viac ako osemdesiat účastníkov vedeckého podujatia

Michal BADÍN – Foto: Úrad vlády SR, Jana GAVRECKÁ

Minulý týždeň 26. – 27. februára 2013 sa v Martine uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Matica slovenská v národných dejinách. Slávnostne ju príhovorom otvoril predseda vlády SR Robert Fico. Pred viac ako stovkou účastníkov konferencie povedal, že „treba mať neustále na pamäti, čo Matica slovenská – táto jedinečná kultúrna a spoločenská inštitúcia – pre slovenský národ vykonala. Slovákov nielenže zachránila pred vyhynutím, ale Matica slovenská doslova náš národ vzkriesila z mŕtvych“.