Nijaký cintorín – ani neveľký – nemá byť zabudnutý či zabúdaný


generáli Slvoenský štátREDAKČNÁ BESEDA

Hovoríme s mladými historikmi, autormi pútavého seriálu o slovenských generáloch

Nijaký cintorín – ani neveľký – nemá byť zabudnutý či zabúdaný

Pripravil Dušan D. KERNÝ - Foto: archív SNN

Cintorín slovenských generálov nie je veľký – veď sme ich tak veľa ani nemali a takmer všetci zahynuli. Po prehraných či víťazných bojoch boli prví na rane práve generáli, politici a diplomati prichádzali na rad až po nich... v nacistických táboroch skončili životy generálov Malára, Jurecha, Viesta a Goliana. Tých ostatných, okrem Antona Pulanicha, sme si skántrili sami. Doma, v tzv. národných a štátnych súdoch na inscenovaných procesoch.

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 2. časť


EÚ vlajkyPostavenie obyvateľov starého kontinentu smeruje k výbuchu mladej nespokojnosti

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 2. časť

Viliam JABLONICKÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Ako prvý vlani začiatkom novembra Hamburger Abendblatt zverejnil mimoriadnu správu, že všeobecne známy a nepochybne dobre informovaný bývalý nemecký kancelár Helmut Schmidt sa obáva násilného vystúpenia v Európe! Jeden z najúspešnejších moderných nemeckých kancelárov, orientáciou sociálny demokrat, túto obavu vyslovil na pozadí dlhovej krízy a hlbokých politických a hospodárskych premien vo svete a doslova varoval: „Sme v predvečer možnej revolúcie v Európe.“ V minulom čísle SNN sme uverejnili prvú časť esejistického zamyslenia sa nad možným vývojom v Európe. Aktuálne sa začali imigranti vo Švédsku búriť. Svoj názor vyjadrili vážnymi pouličnými bitkami či nepokojmi.

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 1. časť


EÚ vlajkyPostavenie obyvateľov starého kontinentu smeruje k výbuchu mladej nespokojnosti

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 1. časť

Viliam JABLONICKÝ – Foto: archív SNN

Ako prvý vlani začiatkom novembra Hamburger Abendblatt zverejnil mimoriadnu správu, že všeobecne známy a nepochybne dobre informovaný bývalý nemecký kancelár Helmut Schmidt sa obáva násilného vystúpenia v Európe! Jeden z najúspešnejších moderných nemeckých kancelárov, orientáciou sociálny demokrat, túto obavu vyslovil na pozadí dlhovej krízy a hlbokých politických a hospodárskych premien vo svete a doslova varoval: „Sme v predvečer možnej revolúcie v Európe.“ H. Schmidt konštatoval, že nielen európske inštitúcie stratili dôveru, ale neistotu cítiť aj v Číne a USA. Jeden zo šéfov Deutschen Bank Jürgen Fitschen sebakriticky označuje „krátkodobé maximalizácie zisku v bankách za ekonomicky nezmyselné“.

Emil SEMANCO - Horiace žirafy v rieke fantázie


SEMANCOVýtvarník a novinár Emil Semanco klonuje slovo a obraz a klania sa im

Horiace žirafy v rieke fantázie

Zhováral sa Štefan BALÁK – Foto: archív SNN

Zo slovenských denníkov a z časopisov je Emil Semanco (1953) vyše tri desaťročia známy ako kritický glosátor, neúnavný pútnik Slovenskom a autor pôsobivých reportáží, ale aj ako tvorca magických koláží. Ilustruje nimi cudzie i svoje novinové i literárne texty, ale tvorí ich aj ako samostatné umelecké diela s výraznou imaginatívnou symbolikou a poetikou. Ako starosta už viac rokov vedie najstarší umelecký spolok Umeleckú besedu slovenskú (1921). Na prahu životného jubilea pripravil v Pálffyho paláci v Bratislave výstavu svojich diel s príznačným názvom Miracles – Zázraky.

Vzácna škola


POZNÁMKA

Vzácna škola

Pavol IČO, učiteľ na gymnáziu

Na rómskom Súkromnom gymnáziu na Galaktickej ulici č. 9 v Košiciach študuje okolo sedemdesiat žiakov. V porovnaní s priemerným slovenským gymnáziom to nie je veľa, no na druhej strane by sme pri posudzovaní tejto skutočnosti mali mať na pamäti, že vyše 85 percent rómskych detí študuje na špeciálnych školách, takže každý jeden rómsky gymnazista, a najmä maturant, je vlastne vzácny.

Amnesty International vo výročnej správe aj o slovenských Rómoch


cigáni štvorecKritika Slovenska od medzinárodnej mimovládnej organizácie

Amnesty International vo výročnej správe aj o slovenských Rómoch

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Amnesty International Slovensko pozývala vo štvrtok 30. mája širokú verejnosť na bratislavskú prezentáciu a diskusiu k vydaniu Výročnej správy o stave ľudských práv, ktorá má dokumentovať stav ľudských práv v 159 štátoch a územiach sveta za rok 2012. Podľa organizátorov prezentácie: „Rok 2012 bol bohatý na významné udalosti – krajiny Severnej Afriky a Blízkeho východu zažili väčšiu slobodu médií a Egypt oslávil prvé demokratické a transparentné voľby. Európska únia vyhrala Nobelovu cenu za mier, no zlyhala v boji proti diskriminácii Rómov a v ochrane práv migrantov a utečencov. Ku krvavým štatistikám obetí prispeli konflikty v Mali a v Sýrii… a svet sa odvážne pustil do diskusie o podobe budúceho obchodu so zbraňami.“

Nakreslili a namaľovali čistý svet


vyhlasovanie súťaže ilustračkaProtidrogový projekt Prečo som na svete rád/rada oslovil mládež

Nakreslili a namaľovali čistý svet

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Projekty, ktoré podporujú odmietavý postoj mladých ľudí k drogám, ako aj k ďalším závislostiam, nadobúdajú práve v dnešných časoch čoraz väčšiu dôležitosť. Je ideálne, ak sa protidrogová osveta spája s tvorivosťou. Výtvarná súťaž pre mladých ľudí Prečo som na svete rád/rada už takmer dvadsať rokov nabáda mládež, pedagógov, ale aj množstvo návštevníkov výstav na zamyslenie sa nad tým, ako eliminovať novodobú epidémiu drogových závislostí a dať prednosť zdravému životnému štýlu.

Sú niektoré omyly, ktoré treba opakovať


KERNÝ webOriginálne a pôvodné Matičné čítanie ešte aj dnes bije ako zvon

Sú niektoré omyly, ktoré treba opakovať

Dušan D. KERNÝ

„Ak malý národ chce niečo trváce, niečo originálne vytvoriť, nech nehabká po cudzom...“ Nie je známy presný dátum, kedy táto veta vznikla. Bola napísaná niekedy okolo roku 1918. Určite nie neskôr ako 28. októbra 1918 – v ten deň – v deň vzniku nového štátu v strednej Európe, prvej ČSR, jej pôvodca totiž zomrel. Jej autorom je Ján Lajčiak – spolutvorca modernej slovenskej orientalistiky.

Nové Zámky sa dočkali – netypický pamätník padlým stojí!


hroby neznámeho vojaka NZ štvorecPriame svedectvo novozámockých matičiarok na žiadosť redakcie SNN

Nové Zámky sa dočkali – netypický pamätník padlým stojí!

Informácie Dr. Márie Malpertovej a Dr. Jany Garajovej redakčne upravil D. D. Kerný

V široko a medzinárodne medializovanom prípade piety k padlým legionárom a padlým v prvej svetovej vojne a po nej v bojoch o Nové Zámky doteraz nezaznel hlas tamojších matičiarov. Pritom Miestny odbor Matice slovenskej má v Mestskom zastupiteľstve (MsZ) Nové Zámky silnú zostavu: predsedníčka MO MS PaedDr. Mária Malperová, bývalá podpredsedníčka  PaedDr. Jana Garajová aj súčasná podpredsedníčka PaedDr. Anna Rošková a predseda dozorného výboru Ing. Ľuboš Ivan. Redakcia sa obrátila na primátora mesta Gejzu Pischingera, na prednostu MsZ Petra Ágha, ale odpoveď a najnovšie informácie sme dostali práve od miestnych matičiarok a nie od úradov.

Smutná mokrá mozaika


NA MARGO

Smutná mokrá mozaika

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Minulotýždňové záplavy postihli celú strednú Európu. Živelných pohrôm, ako boli povodne v Českej republike, v Nemecku, Rakúsku, na Slovensku a v Maďarsku bude v Európe s vysokou pravdepodobnosťou pribúdať. Uviedla to Európska agentúra pre životné prostredie, podľa ktorej má riziko častejších živelných katastrof viac príčin, vrátane zmeny klímy. „Ďalšiu veľkú záplavu môžeme očakávať napríklad už aj o mesiac,“ tvrdí Petr Dvořák z ČHMÚ.