Výrazy vďaky vierozvestcom


vatikánPred pätnástimi rokmi pribudli v Ríme tri diela slovenských výtvarníkov

Výrazy vďaky vierozvestcom

Text a foto: Rudolf ZELENAY

V čase dlhšej neprítomnosti slovenského veľvyslanca akreditovaného pri Svätej stolici ma často pozývali krajania z cirkevnej komunity do viacerých miest talianskeho regiónu Lazio. Raz išlo o púť, inokedy o bohoslužbu na počesť patróna či vysviacku kňaza alebo len o priateľskú návštevu.

Trpezlivosť Slovákov je asi nekonečná


EÚ vlajkyAk máme donekonečna pomáhať iným, čo nám zostane na pomoc sebe samým?

Trpezlivosť Slovákov je asi nekonečná

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Scéna z legendárneho Jarošovho Pacha, v ktorej poddaný sám strká drábovi do ruky bičík, len aby ho naozaj poriadne zbičoval, akoby predznamenala správanie sa mnohých z nás po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Už sa takmer ani len nedá vymenovať, komu všetkému už Európska únia poslala štedré finančné injekcie a inú pomoc, aby si vyriešili svoje domáce ekonomické problémy.

Augustín MALÁR - Popravili Nemci štyroch slovenských generálov? - 5. časť


Malár generál štvorecAugustín Malár bol svojho času najpopulárnejší veliteľ v slovenskej armáde - 5. časť

Popravili Nemci štyroch slovenských generálov?

Text a foto: Branislav KINČOK

Generál II. triedy Augustín Malár patril v rokoch 1939 – 1944 medzi najschopnejších a súčasne najobľúbenejších veliteľov slovenskej armády. Svoje schopnosti prejavil už ako príslušník československých légií v Taliansku. V československej armáde mu podobne ako väčšine slovenských dôstojníkov neumožnili plnohodnotný kariérny rast. Všetko si vynahradil v slovenskej armáde, s ktorou absolvoval všetky vojnové ťaženia a dosiahol hodnosť generála. Ako jediný z generálov bol veliteľom oboch slovenských divízií, ktoré sa zúčastnili na ťažení proti Sovietskemu zväzu – Zaisťovacej i Rýchlej.Uplatnil sa aj v diplomatických službách ako vojenský a letecký atašé v Berlíne. Neskôr rozpoznal nevyhnutnosť nemeckej porážky a spolu s generálom Ferdinandom Čatlošom pripravoval ozbrojené vystúpenie proti hitlerovskému Nemecku. To ho nakoniec stálo život a generál Malár sa konca vojny nedožil.

Diktát ekonómie nemá ľudskú tvár


zelenayová webKOMENTÁR

Diktát ekonómie nemá ľudskú tvár

Eva ZELENAYOVÁ

 Ukazuje sa, že ani rok 1989, ani rok 1993 neboli takými rozhodujúcimi medzníkmi v dejinách nášho národa ako rok 1995, keď vtedajší premiér Vladimír Mečiar 27. júna na zasadaní Európskej rady v Cannes odovzdal prihlášku SR na členstvo v EÚ. Samotné Európske spoločenstvo po páde komunistického režimu prešlo viacerými zmenami. Maastrichtskou Zmluvou o Európskej únii v roku 1992 reagovalo na rozpad východného bloku a o rok na to v Kodani prijalo hospodárske a politické podmienky pre vstup nových členov do EÚ. Slovensku trvalo takmer deväť rokov, kým splnilo podmienky a do EÚ bolo prijaté. A za tých deväť rokov bola najdôležitejšou podmienkou na prijatie Slovenska do EÚ zmena vlády v roku 1998!

Účelový politický mačkopes


BROŽÍK webPOZNÁMKA

Účelový politický mačkopes

Ivan BROŽÍK

Politici, teda niektorí „naši politici“, ponúkajú ľuďom opäť jednu prehľadnú frašku. Je naozaj otázne, koľko toho ešte oprávnení voliči u nás sú ochotní mlčky akceptovať. Pred očami sa im odohráva doslova zápas o dlhodobé, ak nie trvalé parazitovanie na poslaneckých mzdách. S uplatnením sa v živote podaktorých vyvolených to totiž pokrivkáva do takej miery, že inú cestu ako dožiť vysoký dôchodkový vek v parlamentných laviciach nemajú. Teda inú šancu na blahobyt. Aby sme boli presní. Veď koniec koncov, ide iba o moc, ktorá zabezpečí peniaze a prinajhoršom stačí aj poslanecký mandát bez moci, ale s peniazmi.

Prečo oslavujem deviateho mája


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo oslavujem deviateho mája

Dušan D. KERNÝ

Uprostred Bratislavy počas celých májových týždňov zneli piesne v ruštine – sovietske piesne z čias druhej svetovej. Konala sa výstava ohromujúcich fotografií o vojnovom utrpení civilného obyvateľstva Bieloruska, Ukrajiny a Ruska. Znel ešte aj dnes strhujúci chorál Vstavaj strana agromnaja, vstavaj na smertnyj boj... V Bratislave je azda najpôsobivejší cintorín padlých sovietskych vojakov v Európe. Dlhé roky sa koniec vojny u nás pripomínal deviateho mája; teraz, keď sme vstúpili do Európy, koniec vojny oslavujeme ôsmeho. Je viac ako hromada argumentov, prečo je to jedine tak správne. Ja sa s tým stotožňujem, ale oslavujem deviateho. Mám na to jednoduchý dôvod.

Keď bývalá premiérka píše pamäti


MICHELKOKOMENTÁR

Keď bývalá premiérka píše pamäti

Roman MICHELKO

Vždy, keď niekde vo svete expremiér či expremiérka vydajú svoje memoáre (rozhovory), je to udalosť. Ak ich vydá po definitívnom odchode z politiky a s dostatočným odstupom od opisovaných udalostí, je šanca, že sa dozvieme aj nejaké dosiaľ neznáme veci či udalosti. Ak však vyjdú memoáre, resp. kniha rozhovorov, s relatívne krátkym odstupom, nemožno očakávať nijaké zaujímavé novinky či odhalenia. O to viac, ak expremiérkin partner Marián Balázs takmer súbežne s vydaním knihy ohlásil vlastnú politickú iniciatívu – Občiansku platformu. To teda takmer istotne znamená, že občianska (a asi aj politická) angažovanosť jej partnera a, zrejme, ani jej samotnej sa určite nekončí, práve naopak. Je preto jasné, že v knihe nepovie všetko, čo vie, a možno ani všetko, čo by chcela. Ak má totiž niekto stále ambície ovplyvňovať verejné dianie, sotva si vyťahovaním intimít potencionálnych politických partnerov zabuchne dvere. Preto ak niekto očakával od expremiérkinej knihy Krajina hrubých čiar niečo, čo sa doteraz nevedelo, bude zaiste sklamaný.

Vitaj, anofeles!!!


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Vitaj,  anofeles!!!

Peter VALO

Nepatrí sa chváliť, keď človeku vyjde knižka, ale mal som to šťastie. Pokrstili mi ju na 16. slovenskom kongrese úrazovej chirurgie a človek, ktorý publikácii Čierny humor v bielom plášti finančne pomohol na svet – MUDr. Michal Bucek –, vybral za krstného otca niekdajšieho primára na banskobystrickej traumatológii MUDr. Milana Očenáša.

Storočná voda znovu ničila – už po jedenástich rokoch


dunaj 2013 štvorecDunajské prietoky prekonali všetky historické záznamy o doterajších povodniach

Storočná voda znovu ničila – už po jedenástich rokoch

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Foto: Emil SEMANCO

Škody po minulotýždňovej povodni sú na Slovensku v porovnaní s Českom, Nemeckom a Maďarskom oveľa nižšie. Potvrdil to aj premiér Robert Fico, ktorý vyhlásil, že následky sú „ničím“ v porovnaní so susedmi. Bratislavu zachránili protipovodňové bariéry, potvrdila sa aj opodstatnenosť vodného diela Gabčíkovo, ktoré zadržalo obrovskú masu kulminačnej vlny smerujúcej ďalej na juhovýchod. Napriek tomu juh Slovenska prešiel tvrdou skúškou a ľudia, ktorým zatopilo domy od Devína po obec Chľaba, majú na škody a následky povodne svoj názor...

Legionári opäť bojujú, tentoraz nie proti boľševikom


hroby neznámeho vojaka NZ štvorecWebová stránka mesta Nové Zámky tendenčne zamlčuje dejiny a pamätníky

Legionári opäť bojujú, tentoraz nie proti boľševikom

Dušan D. KERNÝ – Foto: SNN, autor

Slovenské národné noviny už vlani upozornili v rozsiahlom článku na nezrovnalosti v prístupe k pamiatkam v Nových Zámkoch – konkrétne k pamiatkam na vznik Československa a vojnu proti agresii maďarských boľševikov. Webová stránka mesta nehovorí dostatočne o tejto stránke novozámockých dejín a nedá sa z nej vyčítať ani zmienka o pomníku čs. legionárom.