Augustín MALÁR - Popravili Nemci štyroch slovenských generálov? - 5. časť


Malár generál štvorecAugustín Malár bol svojho času najpopulárnejší veliteľ v slovenskej armáde - 5. časť

Popravili Nemci štyroch slovenských generálov?

Text a foto: Branislav KINČOK

Generál II. triedy Augustín Malár patril v rokoch 1939 – 1944 medzi najschopnejších a súčasne najobľúbenejších veliteľov slovenskej armády. Svoje schopnosti prejavil už ako príslušník československých légií v Taliansku. V československej armáde mu podobne ako väčšine slovenských dôstojníkov neumožnili plnohodnotný kariérny rast. Všetko si vynahradil v slovenskej armáde, s ktorou absolvoval všetky vojnové ťaženia a dosiahol hodnosť generála. Ako jediný z generálov bol veliteľom oboch slovenských divízií, ktoré sa zúčastnili na ťažení proti Sovietskemu zväzu – Zaisťovacej i Rýchlej.Uplatnil sa aj v diplomatických službách ako vojenský a letecký atašé v Berlíne. Neskôr rozpoznal nevyhnutnosť nemeckej porážky a spolu s generálom Ferdinandom Čatlošom pripravoval ozbrojené vystúpenie proti hitlerovskému Nemecku. To ho nakoniec stálo život a generál Malár sa konca vojny nedožil.

Účelový politický mačkopes


BROŽÍK webPOZNÁMKA

Účelový politický mačkopes

Ivan BROŽÍK

Politici, teda niektorí „naši politici“, ponúkajú ľuďom opäť jednu prehľadnú frašku. Je naozaj otázne, koľko toho ešte oprávnení voliči u nás sú ochotní mlčky akceptovať. Pred očami sa im odohráva doslova zápas o dlhodobé, ak nie trvalé parazitovanie na poslaneckých mzdách. S uplatnením sa v živote podaktorých vyvolených to totiž pokrivkáva do takej miery, že inú cestu ako dožiť vysoký dôchodkový vek v parlamentných laviciach nemajú. Teda inú šancu na blahobyt. Aby sme boli presní. Veď koniec koncov, ide iba o moc, ktorá zabezpečí peniaze a prinajhoršom stačí aj poslanecký mandát bez moci, ale s peniazmi.

Prečo oslavujem deviateho mája


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo oslavujem deviateho mája

Dušan D. KERNÝ

Uprostred Bratislavy počas celých májových týždňov zneli piesne v ruštine – sovietske piesne z čias druhej svetovej. Konala sa výstava ohromujúcich fotografií o vojnovom utrpení civilného obyvateľstva Bieloruska, Ukrajiny a Ruska. Znel ešte aj dnes strhujúci chorál Vstavaj strana agromnaja, vstavaj na smertnyj boj... V Bratislave je azda najpôsobivejší cintorín padlých sovietskych vojakov v Európe. Dlhé roky sa koniec vojny u nás pripomínal deviateho mája; teraz, keď sme vstúpili do Európy, koniec vojny oslavujeme ôsmeho. Je viac ako hromada argumentov, prečo je to jedine tak správne. Ja sa s tým stotožňujem, ale oslavujem deviateho. Mám na to jednoduchý dôvod.

Keď bývalá premiérka píše pamäti


MICHELKOKOMENTÁR

Keď bývalá premiérka píše pamäti

Roman MICHELKO

Vždy, keď niekde vo svete expremiér či expremiérka vydajú svoje memoáre (rozhovory), je to udalosť. Ak ich vydá po definitívnom odchode z politiky a s dostatočným odstupom od opisovaných udalostí, je šanca, že sa dozvieme aj nejaké dosiaľ neznáme veci či udalosti. Ak však vyjdú memoáre, resp. kniha rozhovorov, s relatívne krátkym odstupom, nemožno očakávať nijaké zaujímavé novinky či odhalenia. O to viac, ak expremiérkin partner Marián Balázs takmer súbežne s vydaním knihy ohlásil vlastnú politickú iniciatívu – Občiansku platformu. To teda takmer istotne znamená, že občianska (a asi aj politická) angažovanosť jej partnera a, zrejme, ani jej samotnej sa určite nekončí, práve naopak. Je preto jasné, že v knihe nepovie všetko, čo vie, a možno ani všetko, čo by chcela. Ak má totiž niekto stále ambície ovplyvňovať verejné dianie, sotva si vyťahovaním intimít potencionálnych politických partnerov zabuchne dvere. Preto ak niekto očakával od expremiérkinej knihy Krajina hrubých čiar niečo, čo sa doteraz nevedelo, bude zaiste sklamaný.

Vitaj, anofeles!!!


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Vitaj,  anofeles!!!

Peter VALO

Nepatrí sa chváliť, keď človeku vyjde knižka, ale mal som to šťastie. Pokrstili mi ju na 16. slovenskom kongrese úrazovej chirurgie a človek, ktorý publikácii Čierny humor v bielom plášti finančne pomohol na svet – MUDr. Michal Bucek –, vybral za krstného otca niekdajšieho primára na banskobystrickej traumatológii MUDr. Milana Očenáša.

Storočná voda znovu ničila – už po jedenástich rokoch


dunaj 2013 štvorecDunajské prietoky prekonali všetky historické záznamy o doterajších povodniach

Storočná voda znovu ničila – už po jedenástich rokoch

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Foto: Emil SEMANCO

Škody po minulotýždňovej povodni sú na Slovensku v porovnaní s Českom, Nemeckom a Maďarskom oveľa nižšie. Potvrdil to aj premiér Robert Fico, ktorý vyhlásil, že následky sú „ničím“ v porovnaní so susedmi. Bratislavu zachránili protipovodňové bariéry, potvrdila sa aj opodstatnenosť vodného diela Gabčíkovo, ktoré zadržalo obrovskú masu kulminačnej vlny smerujúcej ďalej na juhovýchod. Napriek tomu juh Slovenska prešiel tvrdou skúškou a ľudia, ktorým zatopilo domy od Devína po obec Chľaba, majú na škody a následky povodne svoj názor...

Legionári opäť bojujú, tentoraz nie proti boľševikom


hroby neznámeho vojaka NZ štvorecWebová stránka mesta Nové Zámky tendenčne zamlčuje dejiny a pamätníky

Legionári opäť bojujú, tentoraz nie proti boľševikom

Dušan D. KERNÝ – Foto: SNN, autor

Slovenské národné noviny už vlani upozornili v rozsiahlom článku na nezrovnalosti v prístupe k pamiatkam v Nových Zámkoch – konkrétne k pamiatkam na vznik Československa a vojnu proti agresii maďarských boľševikov. Webová stránka mesta nehovorí dostatočne o tejto stránke novozámockých dejín a nedá sa z nej vyčítať ani zmienka o pomníku čs. legionárom.

SLOVO O SLOVENSKU 21


SEMANCOSlovo o Slovensku

Emil SEMANCO  

Bývam v petržalskom paneláku vyše tri desaťročia a s každým, kto o tomto treťom najväčšom meste na Slovensku hovorí ako o betónovej džungli, vrelo nesúhlasím. Mne sa vidia mnohé jeho časti na bývanie, ale aj usporiadaním, životným prostredím, ba i vybavenosťou celkom súce, dokonca na závisť ďalším častiam hlavného mesta a iným slovenským sídliskám. Nevravím, že je tu všetko ideálne, či ako má byť, to zďaleka nie, ale nemienim obmedzeným rozsahom tohto úvodníčka plytvať na polemiku, či má aglomeráciou s vyše stotisícovým osídlením viesť perspektívna dopravná tepna alebo sa majú kedysi dávno naplánovaným veľkorysým koridorom premávať nanajvýš ak cyklisti a inak má slúžiť len na venčenie psíkov – ako to eskalovalo v minulých dňoch. A problém sa takto (ne)rieši, odsúva už vyše dvadsať rokov...

3 OTÁZKY pre: Jevgenija Bereznera, organizátora jedinečnej prezentácie


3 OTÁZKY pre: Jevgenija Bereznera, organizátora jedinečnej prezentácie

Výstava, na ktorej sa plače

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

● Ako námestník generálneho riaditeľa organizácie ministerstva kultúry Ruskej federácie  prinášate originálne podujatia na Slovensko, kde ste veľmi dobre známy. Čím je výnimočná terajšia výstava, na ktorú upozorňujú vývesky v Národnom osvetovom centre v Bratislave?

Tentoraz je to výstava Partizánske hnutie na území Ruska, Ukrajiny a Bieloruska v rokoch druhej svetovej vojny. Štátny tajomník MK SR I. Sečík to ocenil ako originálny dobový materiál prezentovaný v novom poňatí, ako prínos k pochopeniu utrpenia a násilia, ktorému boli vystavené miliónové zástupy civilného obyvateľstva na obrovskom území Európy, ako dokumentárny materiál mimoriadnej hodnoty aj pre slovenské publikum.

3 OTÁZKY pre: Štefana HARABINA, predsedu Najvyššieho súdu SR


harabin štvorec3 otázky pre: Štefana HARABINA, predsedu Najvyššieho súdu SR

Politici si zo zväzkov ŠtB urobili dobrý obchod

Text a foto: (rr)

V Matici slovenskej aktuálne rezonujú otázky o spolupráci niektorých funkcionárov s ŠtB v minulosti. Výbor presadil, aby spolupracovníci nemohli bez očistenia od súdu kandidovať. Obrátili sme sa preto na predsedu NS Štefana HARABINA.

  • Od zmeny režimu už uplynulo viac ako 20 rokov. Skončila sa aj účinnosť lustračného zákona. Naďalej sa v našej spoločnosti živí kauza spolupráce s ŠtB.

Považujem za správne, ak sa objektívni historici zaoberajú dejinami. Samotná téma tajných služieb je veľmi atraktívna v každom období. Z hľadiska dokazovania, aj historického, je veľmi náročná. Na viac ako 95 percent  činnosť tajných služieb sa odohráva v prísnom utajení, majú možnosti vymýšľať a aj realizovať rôzne krycie operácie. Preto je tu veľmi malá pravdepodobnosť overiť si ich dokumenty. Téma spolupráce s ŠTB je legitímnou témou pre seriózny výskum, ale zamiešali sa do toho politici, ktorí si z nej urobili výhodný obchod. Začali sa strácať spisy, objavovať sa senzačné informácie, na základe ktorých sa z disidentov stali spolupracovníci tajných služieb. Hodnovernosť tejto témy sa veľmi znížila. Hoci ak by sa k tomu pristupovalo seriózne, mňa by tiež zaujímalo, ktorý kolega ma sledoval a udával. Ale dnes by som tomu už neveril. Všetko zaujímavé skartovali. Do čoho sa v histórii pustia politici, to sa skončí obchodovaním, kšeftami a klamstvom. ÚPN by mal byť súčasťou SAV – historického ústavu bez možností zasahovania politikov cez voľbu predsedu a funkcionárov.