3 OTÁZKY PRE: RNDr. Ladislava HRAŠKA, bývalého šéfredaktora časopisu


Hraško Zelenayová SE Hraško3 OTÁZKY PRE: RNDr. Ladislava HRAŠKA, bývalého šéfredaktora časopisu

23:55 alebo totalita verzus demokracia

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: SNN

● Váš časopis 23:55 prinášal citlivé národné témy už po novembri 1989. S akým ohlasom?

Národné témy a vôbec národné veci by nemali mať žiadne ďalšie adjektívum. Jednoducho už jedno majú, sú národné a mali by byť nám všetkým vlastné. Citlivé sú len pre tých, ktorí ich nechcú akceptovať v ich celosti, v pravdivej podobe, v kontexte dejín okolitých území. A čo je najbolestnejšie, nie sú zahrnuté do výchovy nášho národa, predovšetkým do výchovy mládeže. Zlé poznanie svojej histórie dáva len zlé vyhliadky pre budúcnosť. Postupnou stratou identity jednotlivca, ale aj národa, dávame šancu iným, ktorí si ju naopak programovo pestujú. A aký ohlas mal titul 23:55? Domnievam sa, že na tú dobu to bola šoková terapia. Niekto s tým začať musel.