Dlhý tieň konfliktu v Sýrii – a Slovensko


Mesiac po zavraždení horolezcov sme vyhlásili prvý stupeň ohrozenia terorizmom

Dlhý tieň konfliktu v Sýrii – a Slovensko

Dušan D. KERNÝ – Sken plagátu: SNN

Nezmyselný teroristický čin proti skupine civilov horolezcov pod osemtisícovkou Nanga Parbat v Pakistane ohromil našu verejnosť na prelome júna a júla. Nanga Parbat bol vždy pojem v horolezeckom športe – riziko mohlo pochádzať len z hory. Po prvý raz tragická smrť prišla z rúk teroristov v nepokojnom islamskom, talibanom ovplyvňovanom prostredí. V Tatrách, odkiaľ pochádzal P. Šperka, a v Uhrovci, domovskej adrese A. Dobeša, pochovávali po prvý raz obete terorizmu, nezmyselného útoku na bezbranných a mierumilovných...

Nebezpečný konflikt v zmenenom svete


Sýrska občianska vojna napovedá, o čo komu ide na Blízkom východe

Nebezpečný konflikt v zmenenom svete

Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Nie je to tak dávno, čo sme sa zoširoka zaoberali koncepciou zrážky civilizácií – zjednodušene povedané našej, západnej, vyspelejšej a iných náboženstiev, predovšetkým islamu. Konflikt v poslednom sekulárnom arabskom štáte, ktorý neunikol vnútornému konfliktu sprevádzaného zahraničnými záujmami a vplyvom – dvojročná občianska vojna v Sýrii –, nám ukazuje, čo sa deje v zmenenom svete, v ktorom je Západ v hospodárskej kríze a nemôže zopakovať vojenské intervencie, ktoré presadil pred desaťročím.

Kto odkľaje RTVS


RTVS logoPOZNÁMKA

Kto odkľaje RTVS

Peter JÁNOŠÍK - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

RTVS sa vždy hrdo podpíše pod reláciu Pod lampou. Tentoraz to bolo pod hanobenie slovenského národa. Ako ináč nazvať dve hodiny plné nenávisti k Slovákom, ktoré sa niesli pod heslom ministra vnútra uhorskej vlády Kálmána Tisza, známeho výrokom: Slovenského národa niet. Presne to isté zaznelo 12. septembra Pod lampou s dôvetkom, že ide o „ľudí, ktorí žijú zhodou náhod od Dunaja k Tatrám.

Zametáme cesty na pride pochody


dúha štvorecSlovensko sa zapája do pretvárania ľudských práv

Zametáme cesty na pride pochody

Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Prípad Breivik nedávno vyľakal svet. Špekulovalo sa, čo viedlo tohto mladého muža k takému hroznému činu, keď strieľal do detí ako do papierových terčov. Podľa niektorých informácií bol vraj jedným z tých detí, ktoré juvenilná justícia odoberá rodičom. Čo je juvenilná justícia? Démon, Herodesovia nového svetového poriadku a podobné prirovnania označujú tento novodobý systém právnej a súdnej ochrany neplnoletých.

Kto trie biedu


SEBAOBRANA

Kto trie biedu 

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Kto je u nás chudobný, kto bohatý a kto sa bude mať zle či dobre? Výberové zisťovanie Štatistického úradu SR o príjmoch a životných podmienkach občanov sa uskutočnilo v apríli minulého roka. Anketári navštívili šesťtisíc domácností vo vyše tristo obciach na Slovensku.

Matica má zjednocovať slovenskú spoločnosť


tkáč-danko štvorecVýzva predsedu Matice k blížiacim sa voľbám

Zjednocovať slovenskú spoločnosť

Marián TKÁČ, predseda Matice slovenskej

Foto: SNN - Karikatúra: Peter GOSSÁNY

Naša Matica v 150. roku od svojho zakladajúceho valného zhromaždenia – ktoré sme si dôstojne pripomenuli v prvých augustových dňoch v Martine za účasti významných predstaviteľov nášho spoločenského života – ocitla sa pred ďalším valným zhromaždením. Je tu príležitosť diskutovať o tom, akým smerom sa má ďalej uberať naša historicky osvedčená ustanovizeň.

Budú farmárske supermarkety?


Budú farmárske supermarkety?

Ivan BROŽÍK

V susednej Českej republike to už vôbec nie je otázka, ale skutočnosť. Ak by sme zmysel týchto potravinárskych veľkoobchodov rozviedli, potom pôjde o veľkoplošné predajne, ktoré budú ponúkať sortiment zložený výhradne z produkcie českých chovateľov a pestovateľov.

Farmárske supermarkety v Českej republike zakladá podnikateľ David Kukla. Je to pomerne mladý človek, vzdelaním technik, ale s presvedčením...: „Pre mňa je najpodstatnejšia informácia o pôvode potraviny. Nielenže chcem vedieť, ale aj mám právo vedieť, kto ju vyrobil, v akých podmienkach a na akej kvalitatívnej úrovni. Musím vedieť, čo obsahuje.“

Koniec rasizmu na Slovensku...


BROŽÍK webKOMENTÁR

Koniec rasizmu na Slovensku...

Ivan BROŽÍK

Bezbolestný, bez kriku, bez masových protestov a dokonca aj bez zúfalých a ničím – ako už mnohokrát doteraz – nepodložených konštatovaní o hlbokej nenávisti nášho štátu a jeho občanov voči Rómom. Prišiel v podobe nateraz ešte stále neúplnej „Rómskej reformy“ z autorskej dielne splnomocnenca vlády pre túto problematiku Petra Polláka. Iba niekoľkobodový program už teraz naznačuje, že štát sa bude k všetkým svojim občanom správať rovnako. Nestojí za zvažovanie, koľkým desiatkam ľudsko-právnych organizácií a ich aktivistom takáto občianska politika rovnosti vezme vietor z plachiet, respektíve dotácie z účtov, z ktorých peniaze nikdy nedošli k cieľovým adresátom. Nestojí ani za reč zvažovať, do akej miery smú alebo nesmú príslušníci iných menšín na Slovensku – teda gadžovia a Nerómovia – používať slovo cigán bez toho, aby boli upaľovaní na hraniciach za nedôstojné prejavy rasizmu.

Chlieb je život každodenný


JÁNOŠÍKPOZNÁMKA

Chlieb je život každodenný

Peter JÁNOŠÍK

Hviezdoslavovo básnické „chlebové ľudstva pole“ je to, čo umožnilo prežívať generáciám ľudstva od pradávna. Chlieb je život, základná potreba človeka, nenadarmo v Otčenáši prvou prosbou, ktorú modliaci vyprosuje pre seba, je dostatok chleba. Naši starí rodičia vždy pred odkrojením prvého krajca peceň v spodnej časti prežehnali – natoľko si ho prostý ľud cenil. Aj príslovie vraví: Chlieb sa nikdy nepreje. Chlieb sa dostal aj do prísloví a porekadiel, často rozporných, aj do pozornosti veľkých mysliteľov, ba spomína sa i v Biblii. Josef Čapek povedal: „Chlieb je skrz-naskrz vec spravodlivá, maslo nie vždy, jedincov koristnícky blahobyt nikdy.“ Jedz chlieb a pi vodu, neprídeš na chudobu – hovorí poľské príslovie, ale latinské mu oponuje: K psiemu životu treba iba vodu a chlieb. Hovorí sa aj: Chlieb na ceste neťaží.

Prečo treba hovoriť o sýrskej Malúle


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo treba hovoriť o sýrskej Malúle

Dušan D. KERNÝ

Navonok to vyzerá tak, že neustále zdôrazňujeme potrebu informácií o zahraničí z nejakých osobných, ba súkromných dôvodov. V podstate je to pravda – nechceme toľko času tráviť zháňaním toho, čo sa inde dozvedajú bez problémov. Posúďte sami: už dva roky sa hovorí o Sýrii. Spočiatku to bol priam príchod arabskej jari. Potom sa urobilo veľa, aby opozícia bola – okrem iného aj „nami“, teda európskymi, a samozrejme transatlantickými inštitúciami – vykreslená ako jediný legálny predstaviteľ sýrskeho ľudu. Až teraz sa priznáva, že odporcovia vlády sú vlastne z rôznych extrémistických a teroristických islamistických organizácií. Aktívni i penzionovaní špičkoví americkí vojaci hovoria o tom, že ak by poslali americké lietadlá nad Sýriu s bombami, tak by vlastne priamo pomohli al-Káide. Čoraz otvorenejšie sa hovorí aj o podpore americkej CIA a iných tajných služieb protivládnym odbojovým skupinám.