3 OTÁZKY PRE: Arpáda TARNÓCZYHO, predstaviteľa tretieho odboja


Tarnoczy štvorec3 OTÁZKY PRE: Arpáda TARNÓCZYHO, predstaviteľa tretieho odboja

Nezabúdať na zločiny totalitného režimu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ- Foto: archív SNN

Ste predseda organizácie Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Boli ste aj politickým väzňom komunistického režimu. Za čo?

Nemal som ani štrnásť rokov, keď ma od štedrovečerného stola vytiahla Štátna bezpečnosť. Zjednodušene povedané – za roznášanie protikomunistických letákov. Nie je najpríjemnejšie spomínať si na tridsaťhodinové výsluchy s gestapáckymi praktikami. Zima, hlad a v hlave myšlienka: Prežijem to? Nikdy nezabudnem na vrecia s mŕtvymi, ktorých som na Pankráci z popraviska alebo z vyšetrovne musel odvážať na cintorín v Ďábliciach. Veril som však, že Boh ma počúva a nezradí, lebo aj medzi väzňami boli „spolupracovníci“, možno len za misu šošovice či možnosť skrátenia trestu.

3 OTÁZKY pre: sochára Martina DZUREKA, autora pomníka Martinovi Rázusovi


3 otázky pre: sochára Martina DZUREKA, autora pomníka Martinovi Rázusovi

Dozrelo to, čo malo dozrieť...

Zhováral sa Emil SEMANCO

V pozvánke Spoločnosti Martina Rázusa na odhalenie pomníka tejto všestrannej osobnosti koncom októbra na Rázusovom nábreží v Bratislave je jeho prorocký Verš bez poézie: „... dozrie to, čo má dozrieť vo svete.“ Ako vo vás – autorovi pomníka – dozrievala jeho podoba, čo ju popri spolupráci s architektom Danielom Bartošom najviac ovplyvňovalo a ako sa v jeho stvárnení prejavila skutočnosť, že tento skvelý človek – vzdelanec, mysliteľ, literát i politik, istý čas pôsobil ako evanjelický farár v Modre, kde aj vy žijete a tvoríte?

Začnem tým posledným konštatovaním. Oslovila ma pani evanjelická farárka Adamovičová, ktorá pozná moju tvorbu, a informovala ma o súťaži na pomník Martina Rázusa v Bratislave. O Martinovi Rázusovi som vtedy vedel len veľmi málo. Začal som hľadať materiály, ktoré ma zaujali. Dozvedel som sa, že pôsobil a oženil sa v Modre. Jeho život a tvorba ma zaujali a pochopil som ho nielen ako spisovateľa, ale aj ako kňaza a politika. To ma inšpirovalo k prvým návrhom pomníka. V tom začala aj naša spolupráca s Ing. arch. Danielom Bartošom, ktorej výsledkom bol súťažný návrh. Týmto spoločným návrhom sme v roku 2008 vyhrali anonymnú súťaž.

3 OTÁZKY pre: Andreja DANKA, predsedu Slovenskej národnej strany


danko štvorec3 otázky pre: Andreja DANKA, predsedu Slovenskej národnej strany

Kandidáti len s vysokou morálkou a kreditom

 Zhováral sa Ivan BROŽÍK

● Nadchádzajúce župné voľby na Slovensku môžu v mnohom ovplyvniť budúci život obyvateľov regiónov. Podľa čoho by si mali vyberať kandidátov?

Kandidáti na predsedov VÚC a poslancov by mali byť aktívni a kreatívni, a najmä by mali pozorne načúvať občanom, aké majú problémy a starosti. Mali by to byť ľudia bez škandálov, s vysokým morálnym profilom a so spoločenským kreditom. Zároveň by to mali byť odborníci, aby vedeli zaujať kvalifikované stanovisko. Len tak totiž môžu pozitívne posunúť dianie v mnohých oblastiach života občanov. Dôležité je, aby boli vlastenci a aby chceli pracovať v prospech ľudí v regióne, na prospech občanov Slovenska.

Sergej KOZLÍK: Slovensko je neoliberálny pupok sveta


Kozlík-štvorecEuroposlanec Skupiny aliancie liberálov a demokratov za Európu

Sergej Kozlík: Slovensko je neoliberálny pupok sveta

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Bývalý podpredseda vlády SR, minister financií, dlhoročný podpredseda HZDS pre ekonomiku, člen rozpočtového výboru Európskeho parlamentu – to je v skratke doterajšia kariéra europoslanca Sergeja Kozlíka. V roku 1998 mu úradujúci prezident republiky prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Politik s originálnymi riešeniami pre fungovanie Európskeho parlamentu, no rovnako ho zaujíma i ďalší osud ĽS-HZDS.

 ● Na Európsku úniu sa v ostatnom čase valí kritika. V Nemecku vznikla strana Alternatíva pre Nemecko, ktorú tvorí elita národa. Zaumienili si zmeniť Úniu, najmä jej byrokratickú administratívu. Veľká Británia, ale aj susedná Česká republika sú známe svojím euroskepticizmom. Akú odozvu v štruktúrach Únie má takáto kritika?

            Napriek tomu, že EÚ už existuje niekoľko desiatok rokov, stále je mladá inštitúcia a určite mnoho vecí v nej možno zlepšovať. Najdôležitejšou podstatou EÚ zostáva jednotný trh. Samozrejme, aj v tomto smere je nad čím sa zamýšľať. Stále sa hľadá modus vivendi medzi tým, čo je možné a potrebné riadiť z vrcholového centra Únie a čo si majú riadiť jednotlivé štáty. Ten konflikt bude stály. Niekedy Brusel rieši aj to, čo by nemal, inokedy nám chýbajú niektoré spoločné predpisy.

Chudoba a exekútori dusia seniorov


Dlžníkov v dôchodkovom veku ustavične hrozivo rýchlo pribúda

Chudoba a exekútori dusia seniorov

Martin MITOŠINKA – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Novela zákona o exekučnom poriadku, ktorá začala platiť od novembra, ponúka možnosť pozrieť sa na zvláštny a nepríjemný spoločenský fenomén – seniori a exekučné zrážky – novou optikou. Čo prináša? Pre samotných exekútorov prísnejšie pravidlá, ale o tie až tak nejde. Veľmi často postihovanou skupinou klientov exekútorov sú dôchodcovia alebo aby sme boli presnejší – poberatelia dôchodkových dávok.

Cmúľal sa Tiso s Hitlerom?


Cmúľal sa Tiso s Hitlerom?

Ján SMOLEC  

Otázka: Cmúľal sa Tiso s Hitlerom? sa mi vynorila, keď som v minulých dňoch čítal reakcie a protesty istej časti slovenských historikov na návrh udelenia ceny Ústavu pamäti národa historikovi Františkovi Vnukovi. Najaktívnejšie proti udeleniu ceny protestovali tí, ktorí v ére komunistického režimu servilne prisluhovali diktátorskému režimu a do nebies velebili jej vodcov, ktorí sa vo tri vrhy cmúľali napríklad s Brežnevom.

Výbor národnej ustanovizne rokoval konštruktívne


Výbor  MS 2013 - štvorecNovými podpredsedami Matice slovenskej Jozef Šimonovič a Marián Gešper

Výbor národnej ustanovizne rokoval konštruktívne

Maroš SMOLEC – Foto: Martina BABALOVÁ

Hlavné podujatia Matice slovenskej, voľba podpredsedov Matice, doplnenie volených členov predsedníctva Matice slovenskej, určenie jeho kompetencií a zmeny v Rokovacom poriadku – to boli nosné témy úvodného rokovania novozvoleného výboru Matice slovenskej (VMS), ktoré sa konalo ostatný víkend v Martine. Rokovanie viedol predseda Matice Marián Tkáč. Jeho podpredsedami sa stali Jozef Šimonovič a šéf Mladej Matice Marián Gešper.

Ján LENČO - Lesk okuliarov stiera farbu očí


lenčo 2 - kópiaSpisovateľovi Jánovi Lenčovi svet a realita slúžili ako zásobáreň literárnych námetov

Lesk okuliarov stiera farbu očí

Miloš FERKO – Foto: archív autora

Dve knihy vedecko-fantastických príbehov, historické romány s antickými motívmi a kulisami, autobiografická próza, alegorická satira, prozaické miniatúry, hororovo ladené poviedky zo školského prostredia; námetová i tematická pestrosť, dôkladnosť, encyklopedizmus – to sú charakteristiky diela spisovateľa Jána Lenča. Spisovateľ sa narodil 23. októbra1933 v Žiline a jeho život sa uzavrel vlani 1. novembra tiež v Žiline. Patril k najmladším z absolventov klasického osemročného gymnázia v rodisku.

Hugolín GAVLOVIČ: Valaská škola mravov stodola


GAVLOVIČ-VALAŠSKÁ ŠKOLA MRAVOV STODOLA 1755 - štvorecHoci malý, stal sa velikánom – Martin Hugolín Gavlovič a jeho posolstvo súčasníkom

Docere et delectare

Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCO

Poučiť i zabaviť. Mních plný skromnosti – ako to františkánom prináleží. Mních, ktorý citlivo vnímal a oslavoval dobro a kladné hodnoty života, a popri tom odsudzoval zlo a viditeľne záporné životné javy. Mních, ktorý bol chudobný z chudobných, vyjadroval antipatiu voči pánom a boháčom. Taký bol a takým navždy zostal Hugolín Gavlovič. „Vitaj, sused,“ vravím si cestou do obchodu takmer každé sobotné ráno. V Pruskom, v okrese Ilava, vedie chodník povedľa kláštora, nádherného kláštorného kostola a napokon aj krypty s pozostatkami františkána, ktorý tam pôsobil a umrel v chudobe, aby napokon vstúpil do siene slávy slovenskej literatúry.

Dlhý čas zmien a hľadania optimálneho modelu


uhorsko 1513 - štvorecÚzemnosprávne členenie Slovenska má už takmer tisícročnú históriu

Dlhý čas zmien a hľadania optimálneho modelu

Ivan BROŽÍK – Sken historickej mapy Uhorska,1513, archív SNN

História zaznamenala na našom území už štyri základné modely územno-správnej organizácie a jej dve štátne podoby. Dnes už málokto vie, že sme žili postupne v hradských španstvách či komitátoch, v župách a v krajoch, v dištriktoch, prežili sme aj systém krajinského usporiadania. Už v období 5. – 6. storočia sa začali na území terajšieho Slovenska vytvárať sídelné centrá, ku ktorým inklinovalo (organizačne i správne) širšie okolie. V 9. storočí sa začala formovať sústava miest – hradov, ako správnych stredísk jednotlivých regiónov na našom území.