Výbor národnej ustanovizne rokoval konštruktívne


Výbor  MS 2013 - štvorecNovými podpredsedami Matice slovenskej Jozef Šimonovič a Marián Gešper

Výbor národnej ustanovizne rokoval konštruktívne

Maroš SMOLEC – Foto: Martina BABALOVÁ

Hlavné podujatia Matice slovenskej, voľba podpredsedov Matice, doplnenie volených členov predsedníctva Matice slovenskej, určenie jeho kompetencií a zmeny v Rokovacom poriadku – to boli nosné témy úvodného rokovania novozvoleného výboru Matice slovenskej (VMS), ktoré sa konalo ostatný víkend v Martine. Rokovanie viedol predseda Matice Marián Tkáč. Jeho podpredsedami sa stali Jozef Šimonovič a šéf Mladej Matice Marián Gešper.

Ján LENČO - Lesk okuliarov stiera farbu očí


lenčo 2 - kópiaSpisovateľovi Jánovi Lenčovi svet a realita slúžili ako zásobáreň literárnych námetov

Lesk okuliarov stiera farbu očí

Miloš FERKO – Foto: archív autora

Dve knihy vedecko-fantastických príbehov, historické romány s antickými motívmi a kulisami, autobiografická próza, alegorická satira, prozaické miniatúry, hororovo ladené poviedky zo školského prostredia; námetová i tematická pestrosť, dôkladnosť, encyklopedizmus – to sú charakteristiky diela spisovateľa Jána Lenča. Spisovateľ sa narodil 23. októbra1933 v Žiline a jeho život sa uzavrel vlani 1. novembra tiež v Žiline. Patril k najmladším z absolventov klasického osemročného gymnázia v rodisku.

Hugolín GAVLOVIČ: Valaská škola mravov stodola


GAVLOVIČ-VALAŠSKÁ ŠKOLA MRAVOV STODOLA 1755 - štvorecHoci malý, stal sa velikánom – Martin Hugolín Gavlovič a jeho posolstvo súčasníkom

Docere et delectare

Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCO

Poučiť i zabaviť. Mních plný skromnosti – ako to františkánom prináleží. Mních, ktorý citlivo vnímal a oslavoval dobro a kladné hodnoty života, a popri tom odsudzoval zlo a viditeľne záporné životné javy. Mních, ktorý bol chudobný z chudobných, vyjadroval antipatiu voči pánom a boháčom. Taký bol a takým navždy zostal Hugolín Gavlovič. „Vitaj, sused,“ vravím si cestou do obchodu takmer každé sobotné ráno. V Pruskom, v okrese Ilava, vedie chodník povedľa kláštora, nádherného kláštorného kostola a napokon aj krypty s pozostatkami františkána, ktorý tam pôsobil a umrel v chudobe, aby napokon vstúpil do siene slávy slovenskej literatúry.

Dlhý čas zmien a hľadania optimálneho modelu


uhorsko 1513 - štvorecÚzemnosprávne členenie Slovenska má už takmer tisícročnú históriu

Dlhý čas zmien a hľadania optimálneho modelu

Ivan BROŽÍK – Sken historickej mapy Uhorska,1513, archív SNN

História zaznamenala na našom území už štyri základné modely územno-správnej organizácie a jej dve štátne podoby. Dnes už málokto vie, že sme žili postupne v hradských španstvách či komitátoch, v župách a v krajoch, v dištriktoch, prežili sme aj systém krajinského usporiadania. Už v období 5. – 6. storočia sa začali na území terajšieho Slovenska vytvárať sídelné centrá, ku ktorým inklinovalo (organizačne i správne) širšie okolie. V 9. storočí sa začala formovať sústava miest – hradov, ako správnych stredísk jednotlivých regiónov na našom území.

Marián TKÁČ: Otvoríme v Matici okná, aby sa poriadne vyvetralo


tkáč a kamera - štvorecRozhovor so staronovým predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom

Otvoríme v Matici okná, aby sa poriadne vyvetralo

Zhováral sa Michal BADÍN – Foto: Maroš SMOLEC

Takmer 57 percent delegátov Matice slovenskej na jej valnom zhromaždení 18. a  19. októbra 2013 v Martine podporilo Mariána TKÁČA a zvolilo ho za staronového predsedu národnej ustanovizne na najbližšie štyri roky. Z celkového počtu platných 440 hlasov získal 254, čím porazil svojich súperov už v prvom kole voľby. Druhý skončil Igor Kovačovič, doterajší podpredseda s podporou 32 percent a tretí člen výboru MS Roman Michelko s 9,6 percenta. Po skončení valného zhromaždenia sme hneď využili priestor a pripravili sme rozhovor, v ktorom sme sa zamerali predovšetkým na najdôležitejšie témy, ktorými sa bude v najbližších týždňoch zaoberať.

Pred niekoľkými minútami sa skončilo valné zhromaždenie Matice slovenskej. Stali ste sa staronovým predsedom Matice. Aké sú vaše dojmy? Aké máte pocity z atmosféry, ktorá tu v Martine bola v uplynulých dvoch dňoch?

Ak priebeh a výsledky valného zhromaždenia Matice slovenskej odzrkadľujú momentálny stav slovenského národa, tak by som napokon bol aj rád, ak je to tak, lebo všetky tie zloby, ktoré sa vylievali hlava-nehlava na mňa a na mojich spolupracovníkov, napokon dostali KO. Teda tento národ, keď ho hodnotím podľa väčšiny tu v sále, je múdry národ, ktorý nepodľahne demagógii. To ma najviac teší zo všetkého. Zaiste išlo aj o moju kožu, podaril sa nám, dúfam, že prelomový krok v histórii MS. Verím, že tie nešťastné peniaze pôjdu do úzadia. Áno, potrebujeme veľa peňazí, aby sme podporili miestnu kultúru, aby sme prilákali mladých, ale už pôjde o peniaze, ktoré použijeme na niečo dobré, už nepôjde o také, ktoré akýmsi zvláštnym spôsobom zmiznú z povrchu sveta. Aj celý ten šum v úvode valného zhromaždenia súvisel s peniazmi – pretože išlo o to a ide aj o to, či sa Matici podarí vyrovnať sa s tou nepeknou históriou, keď sa vklady ľudí do zbierky na Národný poklad nejakým spôsobom vyparili. Myslím si, že sme zase ďalej od týchto neporiadností v Matici, od týchto riskantných chúťok a zase sme bližšie k tomu, že budeme uznávanou inštitúciou, tak ako sa na Maticu patrí. Odpadol mi kameň zo srdca, lebo som sa bál, či sa tento národ pod vplyvom peňazí nepokazí. Ale ukázalo sa, že sa nepokazil, a tento ľud je múdry. Útoky, ktoré som znášal v posledných týždňoch, neboli o ničom inom, iba o zachránení si vlastnej kože tých ľudí, ktorí majú niečo za nechtami a ktorí boli v čase, keď národ prichádzal o svoj poklad, tam, kde nemali byť. Som spokojný – i keď viem, že ma čaká ťažká práca. A moje bezprostredné pocity? Som aj šťastný, aj zachrípnutý, lebo sme tiež spievali.

Koho tlačí botka – Sobotka


Voľby v Českej republike

Koho tlačí botka – Sobotka

Peter JÁNOŠÍK

V českých predčasných parlamentných voľbách zvíťazila opozičná ČSSD s niečo vyše dvadsiatimi percentami hlasov. Toto víťazstvo je však skôr na stranícku reflexiu ako na jasanie. Sociálni demokrati totiž ešte tak málo hlasov vo voľbách nezískali. Za skutočného víťaza volieb sa označuje strana ANO nováčika na českej politickej scéne Andreja Babiša, druhého najbohatšieho Čecha, ktorý je pôvodom Slovák. Ten stranu zrejme založil iba z vlastných ambícií, aby mu peniaze nehliveli v bankách, pretože na vládnutie nie je reálne pripravený. Napokon, vidno to aj z jeho chabého rečníckeho prejavu. Získal však 18,6 percenta. Tretí boli komunisti s 15 percentami a za nimi sa umiestnila TOP 09 Karla Schwarzenberga, ktorá dostala 12 percent hlasov. Dosiaľ vládnuca ODS skončila medzi poslednými so 7,7 percenta hlasov.

Odpočúvacia aféra diskredituje americký mýtus


Rešpektované Financial Times tvrdia: Bezstarostní politici USA ohrozujú celý svet!

Odpočúvacia aféra diskredituje americký mýtus

Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Európa, európska verejnosť – a s ňou aj slovenská – má problém. Kľúčový spojenec od nášho vstupu do Severoatlantickej aliancie a pilier svetového usporiadania svetového poriadku Spojené štáty americké vyzerajú v optike verejnej  mienky ešte horšie ako v čase hlbokého úpadku ich prestíže v spojitosti s vojnou v Iraku.

Rozbieha sa európska hra o miliardy


EÚ vlajkySlovenský rozpočet po prvý raz musia predložiť na posúdenie Bruselu

Rozbieha sa európska hra o miliardy

Dušan D. KERNÝ – Foto: SNN

Do slovenského kalendára pribudol nový, pre mnohých kľúčový a mimoriadne významný deň – 15. október. Taký deň sme ešte nikdy nemali, v nijakom kalendári nie je označený. Napriek tomu pre desiatky ľudí a pre vládu je nielen dôležitý, ale i povinný: po prvýkrát v roku 2013 majú štáty eurozóny – teda aj Slovensko – povinnosť predkladať návrhy národných rozpočtov Európskej komisii. Termín predloženia návrhu slovenského rozpočtu do Bruselu: 15. október.

Kontinent je na rázcestí – kam sa vydať?


EÚ vlajkyBratislava bola miestom významnej medzinárodnej diskusie o smerovaní Európy

Kontinent je na rázcestí – kam sa vydať?

Dušan D. KERNÝ

Sociálny model od konca druhej svetovej vojny v roku 1945 charakterizoval väčšinu členských štátov Európskej únie, lenže už dlhší čas čelí rôznym politickým a ekonomickým tlakom, medzi ktoré patrí aj strata solidarity. Hospodárska kríza, ktorá vypukla koncom roka 2007, tieto tlaky ešte posilnila a niet pochybností, že Európa sa dostala na rázcestie – prišiel čas nájsť odpovede na otázku: Quo vadis, Európa?! Toto sú slová jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, predsedu parlamentu Pavla Pašku.

Pre Uhorsko chcel slobodu, Slovákom ju nedoprial


kossuth lajos - štvorecPamätná tabuľa L. Košútovi, revolucionárovi, ktorý neuznával slovenský národ

Pre Uhorsko chcel slobodu, Slovákom ju nedoprial

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: hu.wikipedia.org

Plán maďarského veľvyslanectva v Bratislave osadiť pamätnú tabuľu politikovi, ktorý bojoval proti habsburskej monarchii, by možno bol pochopiteľný v prípade osobnosti, ktorá by bola priaznivo prijímaná aj slovenskými historikmi. Tí však poukazujú na to, že revolucionár Košút vo svojich snahách o slobodu Uhorska vždy negoval slovenské snahy o slobodu. Možno to bolo preto, lebo Košút sám mal slovenský pôvod, no zámerne ho popieral a radšej si zvolil osud maďarského nacionalistu.