Marián TKÁČ: Otvoríme v Matici okná, aby sa poriadne vyvetralo


tkáč a kamera - štvorecRozhovor so staronovým predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom

Otvoríme v Matici okná, aby sa poriadne vyvetralo

Zhováral sa Michal BADÍN – Foto: Maroš SMOLEC

Takmer 57 percent delegátov Matice slovenskej na jej valnom zhromaždení 18. a  19. októbra 2013 v Martine podporilo Mariána TKÁČA a zvolilo ho za staronového predsedu národnej ustanovizne na najbližšie štyri roky. Z celkového počtu platných 440 hlasov získal 254, čím porazil svojich súperov už v prvom kole voľby. Druhý skončil Igor Kovačovič, doterajší podpredseda s podporou 32 percent a tretí člen výboru MS Roman Michelko s 9,6 percenta. Po skončení valného zhromaždenia sme hneď využili priestor a pripravili sme rozhovor, v ktorom sme sa zamerali predovšetkým na najdôležitejšie témy, ktorými sa bude v najbližších týždňoch zaoberať.

Pred niekoľkými minútami sa skončilo valné zhromaždenie Matice slovenskej. Stali ste sa staronovým predsedom Matice. Aké sú vaše dojmy? Aké máte pocity z atmosféry, ktorá tu v Martine bola v uplynulých dvoch dňoch?

Ak priebeh a výsledky valného zhromaždenia Matice slovenskej odzrkadľujú momentálny stav slovenského národa, tak by som napokon bol aj rád, ak je to tak, lebo všetky tie zloby, ktoré sa vylievali hlava-nehlava na mňa a na mojich spolupracovníkov, napokon dostali KO. Teda tento národ, keď ho hodnotím podľa väčšiny tu v sále, je múdry národ, ktorý nepodľahne demagógii. To ma najviac teší zo všetkého. Zaiste išlo aj o moju kožu, podaril sa nám, dúfam, že prelomový krok v histórii MS. Verím, že tie nešťastné peniaze pôjdu do úzadia. Áno, potrebujeme veľa peňazí, aby sme podporili miestnu kultúru, aby sme prilákali mladých, ale už pôjde o peniaze, ktoré použijeme na niečo dobré, už nepôjde o také, ktoré akýmsi zvláštnym spôsobom zmiznú z povrchu sveta. Aj celý ten šum v úvode valného zhromaždenia súvisel s peniazmi – pretože išlo o to a ide aj o to, či sa Matici podarí vyrovnať sa s tou nepeknou históriou, keď sa vklady ľudí do zbierky na Národný poklad nejakým spôsobom vyparili. Myslím si, že sme zase ďalej od týchto neporiadností v Matici, od týchto riskantných chúťok a zase sme bližšie k tomu, že budeme uznávanou inštitúciou, tak ako sa na Maticu patrí. Odpadol mi kameň zo srdca, lebo som sa bál, či sa tento národ pod vplyvom peňazí nepokazí. Ale ukázalo sa, že sa nepokazil, a tento ľud je múdry. Útoky, ktoré som znášal v posledných týždňoch, neboli o ničom inom, iba o zachránení si vlastnej kože tých ľudí, ktorí majú niečo za nechtami a ktorí boli v čase, keď národ prichádzal o svoj poklad, tam, kde nemali byť. Som spokojný – i keď viem, že ma čaká ťažká práca. A moje bezprostredné pocity? Som aj šťastný, aj zachrípnutý, lebo sme tiež spievali.

Koho tlačí botka – Sobotka


Voľby v Českej republike

Koho tlačí botka – Sobotka

Peter JÁNOŠÍK

V českých predčasných parlamentných voľbách zvíťazila opozičná ČSSD s niečo vyše dvadsiatimi percentami hlasov. Toto víťazstvo je však skôr na stranícku reflexiu ako na jasanie. Sociálni demokrati totiž ešte tak málo hlasov vo voľbách nezískali. Za skutočného víťaza volieb sa označuje strana ANO nováčika na českej politickej scéne Andreja Babiša, druhého najbohatšieho Čecha, ktorý je pôvodom Slovák. Ten stranu zrejme založil iba z vlastných ambícií, aby mu peniaze nehliveli v bankách, pretože na vládnutie nie je reálne pripravený. Napokon, vidno to aj z jeho chabého rečníckeho prejavu. Získal však 18,6 percenta. Tretí boli komunisti s 15 percentami a za nimi sa umiestnila TOP 09 Karla Schwarzenberga, ktorá dostala 12 percent hlasov. Dosiaľ vládnuca ODS skončila medzi poslednými so 7,7 percenta hlasov.

Odpočúvacia aféra diskredituje americký mýtus


Rešpektované Financial Times tvrdia: Bezstarostní politici USA ohrozujú celý svet!

Odpočúvacia aféra diskredituje americký mýtus

Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Európa, európska verejnosť – a s ňou aj slovenská – má problém. Kľúčový spojenec od nášho vstupu do Severoatlantickej aliancie a pilier svetového usporiadania svetového poriadku Spojené štáty americké vyzerajú v optike verejnej  mienky ešte horšie ako v čase hlbokého úpadku ich prestíže v spojitosti s vojnou v Iraku.

Rozbieha sa európska hra o miliardy


EÚ vlajkySlovenský rozpočet po prvý raz musia predložiť na posúdenie Bruselu

Rozbieha sa európska hra o miliardy

Dušan D. KERNÝ – Foto: SNN

Do slovenského kalendára pribudol nový, pre mnohých kľúčový a mimoriadne významný deň – 15. október. Taký deň sme ešte nikdy nemali, v nijakom kalendári nie je označený. Napriek tomu pre desiatky ľudí a pre vládu je nielen dôležitý, ale i povinný: po prvýkrát v roku 2013 majú štáty eurozóny – teda aj Slovensko – povinnosť predkladať návrhy národných rozpočtov Európskej komisii. Termín predloženia návrhu slovenského rozpočtu do Bruselu: 15. október.

Kontinent je na rázcestí – kam sa vydať?


EÚ vlajkyBratislava bola miestom významnej medzinárodnej diskusie o smerovaní Európy

Kontinent je na rázcestí – kam sa vydať?

Dušan D. KERNÝ

Sociálny model od konca druhej svetovej vojny v roku 1945 charakterizoval väčšinu členských štátov Európskej únie, lenže už dlhší čas čelí rôznym politickým a ekonomickým tlakom, medzi ktoré patrí aj strata solidarity. Hospodárska kríza, ktorá vypukla koncom roka 2007, tieto tlaky ešte posilnila a niet pochybností, že Európa sa dostala na rázcestie – prišiel čas nájsť odpovede na otázku: Quo vadis, Európa?! Toto sú slová jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, predsedu parlamentu Pavla Pašku.

Pre Uhorsko chcel slobodu, Slovákom ju nedoprial


kossuth lajos - štvorecPamätná tabuľa L. Košútovi, revolucionárovi, ktorý neuznával slovenský národ

Pre Uhorsko chcel slobodu, Slovákom ju nedoprial

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: hu.wikipedia.org

Plán maďarského veľvyslanectva v Bratislave osadiť pamätnú tabuľu politikovi, ktorý bojoval proti habsburskej monarchii, by možno bol pochopiteľný v prípade osobnosti, ktorá by bola priaznivo prijímaná aj slovenskými historikmi. Tí však poukazujú na to, že revolucionár Košút vo svojich snahách o slobodu Uhorska vždy negoval slovenské snahy o slobodu. Možno to bolo preto, lebo Košút sám mal slovenský pôvod, no zámerne ho popieral a radšej si zvolil osud maďarského nacionalistu.

SLOVO O SLOVENSKU 46


SMOLEC webSLOVO O SLOVENSKU

Maroš SMOLEC

šéfredaktor

Voľby do vyšších územných celkov, samosprávnych krajov, žúp – alebo akokoľvek túto regionálnu samosprávu nazveme – sú Slovákom tak vzdialené, že volebná účasť dlhodobo osciluje okolo 20 percent oprávnených voličov. Aj keď sú výsledky demokratické, neodzrkadľujú názor väčšiny národa. Tých dvadsať percent voličov sú kandidáti a ich rodinní príslušníci, členovia strán a občania, ktorým kandiduje známy alebo sused.

Autonómia ako vyvrcholenie slovenského národnoštátneho programu


slovensko-vlajka 3 štvorecNajradikálnejšími odporcami idey autonómie sa stali komunisti

Autonómia ako vyvrcholenie slovenského národnoštátneho programu

PhDr. Peter MULÍK, PhD. - Ilustrácie a foto: SNN

Matica slovenská a Spoločnosť Andreja Hlinku v spolupráci s Ústavom pamäti národa usporiadala 4. októbra 2013 v Žiline spomienkovú akadémiu pri príležitosti 75. výročia autonómie Slovenska. Podujatie sa začalo položením vencov k pamätnej tabuli, pripomínajúcej túto udalosť na budove Katolíckeho domu (dnes Gymnázium sv. Františka). Historik Martin Lacko konštatoval, že na 6. október 1938 mal národ zámerne zabudnúť. Či už cieleným zabúdaním, vytieraním z pamäte, alebo diskreditáciou. Najradikálnejšími odporcami idey autonómie sa stali komunisti, ktorí – podľa boľševickej propagandy – svojich odporcov nazývali „fašistami“.

Peter MULÍK: Matica slovenská vzišla z národa pre národ


Mulík - štvorecHistorik Peter Mulík o zakladaní, vývoji i budúcnosti prvej národnej ustanovizne

Matica slovenská vzišla z národa pre národ

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

Tajomník Matice slovenskej PhDr. Mgr. Peter MULÍK, PhD., (1957) je slovenský historik aj s teologickým vzdelaním. Profesionálne sa venuje problematike vzťahov štátu a cirkví. Bol prvým riaditeľom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, o ktorého vznik sa v roku 1997 zaslúžil. Zo slovenských dejín sa venuje najmä cyrilo-metodskej problematike a slovenským dejinám 20. storočia. Svojou intenzívnou publicistickou činnosťou objasňuje mnohé, dosiaľ málo známe historické udalosti z dejín slovenského národa.

● Skôr než začneme hovoriť o Matici slovenskej, povedzme si niečo o význame kultúry v živote národa.

Kultúra a národ sú dva pojmy, ktoré vyjadrujú dva javy navzájom neoddeliteľne spojené. Kultúra vytvára národ a národ kultúru. Spojivom medzi nimi je aj vnímanie dejín. Spoločná historická skúsenosť je jedným z podstatných vymedzujúcich znakov národa. Národ je historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí, vytvorené pôsobením rôznych faktorov, ako sú spoločné územie, kultúra, jazyk, hospodárska história, psychika, náboženstvo a podobne, a má spravidla vôľu tieto spoločné faktory brániť či rozvíjať. Pojem „národ“ sa v detailoch väčšinou inak chápe v etnografii, v politológii a inak v historických vedách. Moderný slovenský národ sa definoval najmä jazykom. Tento dôraz na literatúru je zreteľný aj pri vzniku Matice slovenskej. Lenže v čase, keď Slováci nemali ani náznak politickej suverenity, táto inštitúcia majúca za vzor najmä Maticu srbskú a Maticu českú, prirodzene, hoci nie oficiálne preberala aj úlohu vodkyne národa.

Správne počty sú podklad na správne opatrenia


Nezamestnanosť na Slovensku je zrejme čoraz zahmlievanejší údaj

Správne počty sú podklad na správne opatrenia

Jan ČERNÝ 

Za nezamestnaného možno považovať osobu staršiu ako pätnásť rokov schopnú pracovať a súčasne takú, ktorá si aktívne hľadá prácu, no nemôže nájsť platené zamestnanie. Mieru nezamestnanosti vyjadruje podiel nezamestnaných k ekonomicky aktívnym osobám. Aká je však skutočná nezamestnanosť na Slovensku napriek jej jasnej definícii, vlastne nevieme.